De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?."— Transcript van de presentatie:

1 §4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?

2 1. Polders Polder = een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig kan worden geregeld. 3 soorten: Zeepolders Veenpolders Droogmakerijen

3 Zeepolder Wat? Ingedijkte kwelders Waar? Vooral aan de kustlijn

4 Veenpolder Wat? Drooggemalen laagveen-gebieden
Waar? Groot deel van West-NL

5 Droogmakerij Wat? Drooggemalen plassen of stukken zee
Waar? Haarlemmermeer, Beemster, IJsselmeerpolders.

6 2. Dalend land Aan het eind van deze eeuw zal een nog groter deel van NL beneden NAP liggen, als gevolg van 3 processen: Zeespiegelstijging Bodemdaling Bedijking

7 Zeespiegelstijging Hoe? Versterkt broeikaseffect  zeespiegelstijging ± 60 cm Waardoor? 1. Het afsmelten van Landijs 2. Warmer zeewater heeft een groter volume 3. Nattere winters, drogere zomers

8 Bodemdaling Hoe? Laag NL wordt al eeuwenlang drooggemalen en
daardoor klinkt veen en klei in. De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging heet de relatieve zeespiegelstijging.

9 Bedijking Hoe? Door bedijking overstroomt het binnendijkse land niet
meer, waardoor daar ook geen sedimentatie meer plaatsvindt. Retentiegebied

10 Belangrijk - Kijk de opdrachten van paragraaf 4.1 t/m 4.3 goed na!
- Herhaal voor het SO het werkboek, powerpoints op de AK-site, tekstboek, etc. - (3 havo)


Download ppt "§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?."

Verwante presentaties


Ads door Google