De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?. 1. Polders Polder = een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig kan worden geregeld. 3 soorten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?. 1. Polders Polder = een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig kan worden geregeld. 3 soorten:"— Transcript van de presentatie:

1 §4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?

2 1. Polders Polder = een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig kan worden geregeld. 3 soorten: 1.Zeepolders 2.Veenpolders 3.Droogmakerijen

3 Zeepolder Wat?Ingedijkte kwelders Waar?Vooral aan de kustlijn

4 Veenpolder Wat?Drooggemalen laagveen-gebieden Waar?Groot deel van West-NL

5 Droogmakerij Wat?Drooggemalen plassen of stukken zee Waar?Haarlemmermeer, Beemster, IJsselmeerpolders.

6 2. Dalend land Aan het eind van deze eeuw zal een nog groter deel van NL beneden NAP liggen, als gevolg van 3 processen: 1.Zeespiegelstijging 2.Bodemdaling 3.Bedijking

7 Zeespiegelstijging Hoe?Versterkt broeikaseffect  zeespiegelstijging ± 60 cm Waardoor?1. Het afsmelten van Landijs 2. Warmer zeewater heeft een groter volume 3. Nattere winters, drogere zomers

8 Bodemdaling Hoe?Laag NL wordt al eeuwenlang drooggemalen en daardoor klinkt veen en klei in.klinkt De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging heet de relatieve zeespiegelstijging.

9 Bedijking Hoe?Door bedijking overstroomt het binnendijkse land niet meer, waardoor daar ook geen sedimentatie meer plaatsvindt. Retentiegebied

10 Belangrijk - Kijk de opdrachten van paragraaf 4.1 t/m 4.3 goed na! -Herhaal voor het SO het werkboek, powerpoints op de AK-site, tekstboek, etc. -www.marnixcollege.nl/sites/aardrijkskunde (3 havo)www.marnixcollege.nl/sites/aardrijkskunde


Download ppt "§4.2 Hoofdstuk 4 Laag NL: nóg lager?. 1. Polders Polder = een door dijken omgeven stuk land waarin de waterstand kunstmatig kan worden geregeld. 3 soorten:"

Verwante presentaties


Ads door Google