De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië als ontwikkelingsgebied Paragraaf 11 t/m 14

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië als ontwikkelingsgebied Paragraaf 11 t/m 14"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië als ontwikkelingsgebied Paragraaf 11 t/m 14

3

4 Inhoud Regionale differentiatie en regionale ongelijkheid (par. 11)
Externe beïnvloeding en politieke stabiliteit (par. 12) Zuidoost-Azië op wereldschaal gewogen (par. 13) Zuidoost-Azië vergeleken met Zuid-Amerika (par. 14)

5 Regionale differentiatie en regionale ongelijkheid
Regionale differentiatie en regionale ongelijkheid nemen toe Koplopers en achterblijvers Trends: - De-agrarisatie - Verstedelijking - Afnemende bevolkingsgroei - Afnemend analfabetisme - Toenemende koopkracht - Monetarisering en liberalisering

6

7 Externe beïnvloeding en politieke stabiliteit

8 Economische beïnvloeding
- Vrijhandel - Ruimtelijke afwenteling Politieke beïnvloeding - Parlementaire democratie - Politieke islam De ASEAN: een poging om zelf meer te sturen

9 Politieke islam Aan religieus verleden worden claims ontleend voor de inrichting van de huidige samenleving Vaak reactie op de snel toenemende regionale en sociale ongelijkheid Westerse weg helpt arme mensen niet

10 Zuidoost-Azië op wereldschaal gewogen

11 Externe gerichtheid Economische integratie
- Handelsbalans (export-valorisatie) - Dienstenbalans (toerisme / uitbaggeren haven) - Kapitaalbalans (rente over schulden / overmakingen arbeidsmigranten) Technologische verbondenheid (internetgebruik) Persoonlijke contacten (toerisme) Politieke betrokkenheid (lidmaatschap internationale organisaties)

12 Handel in 2001

13 Zuidoost-Azië vergeleken met Zuid-Amerika

14 BNP per capita

15

16 Transitiemodel

17 Sociale en regionale ongelijkheid in Zuid-Amerika

18

19 Generalisaties van paragraaf 11 t/m 14
Positie binnen het transitiemodel / ontwikkelingsgraad Geleide democratie / grote invloed van de politiek op de economie Verschuiving van geleide economieën naar vrijhandel Aandeel handel in BNP / externe oriëntatie van een land Proces exportvalorisatie / krachten op de wereldmarkt Bij inzoomen / gedifferentieerder beeld Binnen Zuidoost-Azië ontwikkelen sommige delen zich tot semi-perifere gebieden Invloed grote westerse machtsblokken in Zuidoost-Azië wordt geringer; de invloed uit Japan en China daarentegen groter

20


Download ppt "Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië als ontwikkelingsgebied Paragraaf 11 t/m 14"

Verwante presentaties


Ads door Google