De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen (april 2011) -40 vragen: met name AK en actualiteit -Handige herhaling van veel examenstof -Antwoorden van de AK-vragen volgen op de laatste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen (april 2011) -40 vragen: met name AK en actualiteit -Handige herhaling van veel examenstof -Antwoorden van de AK-vragen volgen op de laatste."— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen (april 2011) -40 vragen: met name AK en actualiteit -Handige herhaling van veel examenstof -Antwoorden van de AK-vragen volgen op de laatste slide

2 1.) Wat is de achternaam van Kate die trouwt met William? 2.) De mate van ontwikkeling van een land wordt op twee manieren gemeten: 1.) VN-ontwikkelingsindex en 2.) … 3.)Welke drie zaken worden met name gemeten bij de welzijn: 1.) koopkracht, 2.) analfabetisme en 3.) … 4.)Het begrip gentrificatie hoort bij stadsvernieuwing / herstructurering / allebei. 5.)Welke stad ligt het dichtstbij Zoetermeer: Rotterdam, Delft of Woerden?

3 6.) Er zijn nadelen bij het gebruik van het BNP/hoofd. De waarde van de dollar verschilt en reg. en soc. verschillen herken je niet (het is een gemiddelde). Noem nog een nadeel. 7.) Wanneer was de grote aardbeving en tsunami bij Japan? 8.)“Vroeger was de rol van de arme landen in de wereldeconomie vooral het leveren van stoffen uit de primaire / secundaire / tertiaire sector”. 9.)“De stad ‘verzorgt’ een groter gebied naarmate de voorzieningen van een laagwaardiger niveau zijn”. Juist / Onjuist. 10.) Belwinkels en fastfood horeca horen bij laag- of hoogwaardige voorzieningen.

4 11.) In welke periode hadden stedelijke economieën het met name moeilijk door o.a. suburbanisatie en hierdoor ook verdwijnende voorzieningen? 1950-1960 / 1975-1990 / 1990-2005 12.)Om welk begrip gaat het hier: “voordelen die voortkomen uit de nabijheid van andere bedrijven” 13.) Welke hogeschool is de laatste veelvuldig negatief in het nieuws? 14.) Sinds december is het zeer onrustig in veel landen in Noord-Afrika / het Midden-Oosten. In welk land begonnen de onrusten op 17 december door een marktman die zichzelf in brand zetten? 15.)Welk natuurgeweld zorgde de afgelopen dagen voor veel doden in de staat Alabama?

5 16.) President Assad is de laatste tijd veel in het nieuws. Over welk land hebben we het dan? 17.) Om welk begrip gaat het hier: ‘wijken met goedkope huurhuizen en weinig voorzieningen tegenover dure appartementen boven mooie winkels’. 18.) Hoe heet de burgemeester van Ede? 19.)Hoe heet het riviertje door het Binnenveld? 20.)Hoe noemen we de vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven?

6 21.) Sociale cohesie hoort met name bij objectieve / subjectieve veiligheid? 22.) Welk ‘kopje’ hoort bij deze woningkenmerken: vrijstaand, rijtjeshuis, galerijflat. 23.) In welk land is sprake van een ‘groene druk’: Ghana of Italië? 24.)Er zijn drie oorzaken bij het hoge urbanisatietempo in arme landen: 1.) trek van platteland naar stad, 2.) de groei van de grote steden, waarbij zij omringende plaatsen opslokken en 3.) … 25.)Mark Zuckerberg richtte minder dan 10 jaar geleden Facebook op. In welk jaar was dat en voor welke particuliere universiteit was dat in eersteinstantie?

7 26.) Pushfactoren kunnen econ., pol., soc. en ecol. van aard zijn. Noem twee voorbeelden bij het aspect ‘sociale pullfactoren’. 27.) Welk ‘kopje’ hoort bij deze bewonerskenmerken: alleenstaande ouder, paar met kinderen, ouderen. 28.)Welk begrip hoort hierbij: ‘het hoogteverschil tussen twee punten langs een rivier die 1 kilometer uit elkaar liggen´. 29.)Welke rivier ontspringt in de regio (kanton) Graubünden in Zwitserland? 30.)Welk type rivier kent de minste schommelingen in het regiem?

8 31.) Waar komt HTC vandaan (waar zit het hoofdkantoor)? 32.) Hoe groter de korrelgrootte, hoe minder /meer inklinking. 33.)Het ‘winterbed’ bij een rivier hoort bij het binnendijkse / buitendijkse gebied. 34.)De Duitse klimatoloog Köppen gebruikte voor zijn systeem (A- t/m E-klimaat) de samenhang tussen neerslag, temperatuur en … 35.)Wat is een belangrijke factor, naast reliëf, ligging t.o.v. de zee en moesson, die invloed heeft op het klimaat? (niet ‘wind’ noteren)

9 36.) Noteer het goede antwoord: polaire maximum / subtropisch minimum / dalende lucht bij de evenaar 37.) Om welk begrip gaat het hier: ‘lucht stroomt over het aardopp. van gebieden met hoge luchtdruk naar gebieden met lage luchtdruk’. 38.)Koninginnedag 2011: waar gaat de koninklijke familie heen (provincie) en welke twee plaatsen? 39.)Welk proces van landdegradatie is hier uitgelegd: ‘Het neerslaan van zouten in de bodem, waardoor er geen planten meer kunnen groeien. Het wordt veroorzaakt door irrigatie zonder drainage in warme gebieden. 40.)Fijne vakantie!

10 Antwoorden 2.Bnp per hoofd 3.Levensverwachting 4.Herstructurering 6.Informele sector (=scharreleconomie wordt niet meegeteld) 8.Primaire sector 9.Onjuist 10.Laagwaardige 11.1975-1990 12.Agglomeratievoordelen 17.Ruimtelijke polarisatie 20.Publiek-Private-Samenwerking 21.Subjectieve veiligheid 22.Woningtype 23.Ghana (veel jongeren) 24.Hoog geboorteoverschot in steden, vooral jonge mensen naar de stad, krijgen kinderen) 26.Sociale pullfactoren: gezinsvorming en gezinshereniging 27.Gezinsfase 28.Verhang 30.Gemengde rivier 32 minder inklinking (oeverwallen liggen hoger dan kommen, in de kommen ligt klei) 33.Buitendijks (=kant rivier) 34.Natuurlijke vegetatie 35.Breedteligging (afstand ten opzichte van de evenaar) 36. Polaire maximum klopt, bij Noord- en Zuidpool namelijk een hoogdrukgebied (=maximum) 37 wind 39 verzilting


Download ppt "Oefenvragen (april 2011) -40 vragen: met name AK en actualiteit -Handige herhaling van veel examenstof -Antwoorden van de AK-vragen volgen op de laatste."

Verwante presentaties


Ads door Google