De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER

2 22 Opbouw document Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam en aanpak brandveiligheid Hoofdstuk 1 Denkraam brandpreventie Hoofdstuk 2 Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht Hoofdstuk 3 Risicogerichte brandpreventie (FSE) Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen B: Kaders voor brandveiligheid Hoofdstuk 5 Risico’s bij brand Hoofdstuk 6 Wettelijk kader en doelen brandpreventie Hoofdstuk 7 Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader Hoofdstuk 8 Brand en brandverloop C: Bijlagen Bijlage A Kenschets gebouwen Bijlage B Analysemodel vluchtveiligheid Bijlage C Casuïstiek van branden Bijlage D Literatuurlijst

3 33 Opbouw document Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam en aanpak brandveiligheid Hoofdstuk 1 Denkraam brandpreventie Hoofdstuk 2 Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht Hoofdstuk 3 Risicogerichte brandpreventie (FSE) Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen B: Kaders voor brandveiligheid Hoofdstuk 5 Risico’s bij brand Hoofdstuk 6 Wettelijk kader en doelen brandpreventie Hoofdstuk 7 Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader Hoofdstuk 8 Brand en brandverloop C: Bijlagen Bijlage A Kenschets gebouwen Bijlage B Analysemodel vluchtveiligheid Bijlage C Casuïstiek van branden Bijlage D Literatuurlijst

4 4 Risicofactoren in samenhang met gebouwengroep Meest bepalende risicofactoren Gebouwsoort 1personen zelfredzaamkantoorgebouwen onderwijsgebouwen gebouwen met een publieksfunctie industriegebouwen 2personen zelfredzaam en slapen logiesgebouwen 3personen niet zelfredzaam en slapen gezondheidszorggebouwen cellen en cellengebouwen 4bewoners zelfredzaam en slapen woongebouwen en woningen

5 5 Behandelde onderwerpen per gebouwsoort Brandoorzaken en gevolgen (statistiek en onderzoek) Risico’s voor repressief optreden Kenschets van de gebouwen  aard  gebruik  populatie  (overige) aandachtspunten Casuïstiek

6 6 Groep 1: personen zelfredzaam Gebouwen met een publieksfunctie Bijeenkomstgebouwen Horecagebouwen Sportgebouwen Stationsgebouwen Winkelgebouwen

7 7 Groep 1: personen zelfredzaam Statistiek laatste 10 jaar 5 doden per jaar inclusief Volendam (14) inclusief brandweerlieden (7) 27 in gebouwen met een publieksfunctie 24 in bedrijfsgebouwen 4 in winkelgebouwen

8 8 Groep 2: personen zelfredzaam en slapen Logiesgebouwen hotel motel vakantiebungalow jeugdherberg kampeerboerderij

9 9 Groep 2: personen zelfredzaam en slapen

10 10 Groep 2: personen zelfredzaam en slapen Statistiek grote hotelbranden jaren 70 jaarlijks ongeveer 200 hotelbranden laatste 10 jaar 2 doden Onderzoek vluchtgedrag slecht (ook uit ervaring)

11 11 Groep 3: personen niet zelfredzaam en slapen Gezondheidszorggebouwen verdeeld in cure en care, van ziekenhuis tot aangepaste woning De staat van de risicodrager staat centraal (Rivierduinen) Daardoor wordt de risicobeoordeling in de tijd een dynamisch proces (bejaardenhuizen)

12 12 Groep 3: personen niet-zelfredzaam en slapen

13 13 Groep 3: personen niet-zelfredzaam en slapen Statistiek jaarlijks ongeveer 1000 branden in gezondheidszorg en 300 in cellengebouwen laatste 10 jaar 10 doden in gezondheidszorg en 11 doden in cellengebouwen

14 14 Groep 4: bewoners zelfredzaam en slapen Statistiek jaarlijks ongeveer 7000 woningbranden laatste 10 jaar 46 doden per jaar2 doden aandeel doden woningbranden neemt toe relatief meer slachtoffers onder 65+

15 15 Groep 4: bewoners zelfredzaam en slapen

16 16 Casuïstiek van 18 recente incidenten GebouwgroepGebouwsoort 1personen zelfredzaamdiscotheek parkeergarage winkel loods schoolgebouw theater bedrijfsgebouw 2personen zelfredzaam en slapenhotel pension

17 17 Casuïstiek an 18 recente incidenten GebouwgroepGebouwsoort 3personen niet zelfredzaam en slapencellengebouw ziekenhuis GGZ-instelling zorgcentrum 4bewoners zelfredzaam en slapendwoonblok Woonhuis

18 18 Opbouw casuïstiek Naam, plaats en datum incident Beschrijving van het incident Brandveiligheidskenmerken incident Verwijzing naar ww.infopuntveiiheid.nl/naamww.infopuntveiiheid.nl/naam voor volledige rapport(en)

19 19 Repressief optreden en gebouwgroepen Jaarlijks komt 1:20.000 brandweerlieden om het leven In alle fasen van de brandbestrijding (verkenning, redding, blussing, nablussing) 72% in gebouwgroep 1 (44% bij industriegebouwen) 6% in gebouwgroep 2 4% in gebouwgroep 3 6% in gebouwgroep 4

20 20 Preventie versus repressie Preventie wordt steeds meer maatwerk Maar ook repressie wordt steeds meer maatwerk automatische doormelding afwegingen opkomsttijden voertuigbezetting wijze van inzet (kwadrantenmodel) Hechten van relatie lijkt daardoor nog moeilijker geworden

21 21 Preventie versus repressie Interventie kenmerken Brand- kenmerken Mens- kenmerkenns- Gebouw kenmerken Mate van brandveiligheid Bouw- en installatie- techniek Psychonomie Brandfysica Bedrijfshulpverlening en brandweer Omgevings kenmerken

22 22 Defensieve buiteninzet Doel 1. Overslag voorkomen 2. Effecten (milieu en maatschappelijk) b eperken Offensieve buiteninzet Doel 1. Overlevingscondities verbeteren en veilige betreding mogelijk maken 2. Uitbreiding voorkomen 3. De brand blussen Offensieve binneninzet Doel 1. Redding 2. Bestrijding rook en brand in compartiment Defensieve binneninzet Doel 1. Ontruiming/redding aangrenzende (sub) brandcompartimenten mogelijk maken 2. Uitbreiding voorkomen, brand binnen (sub) brandcompartiment BUITEN BINNEN OFFENSIEFDEFENSIEF KWADRANTENMODEL

23 23 BUITEN DEFENSIEF KWADRANTENMODEL Defensieve buiteninzet Doel 1.Overslag voorkomen 2.Effecten (milieu en maatschappelijk) beperken Toelichting. Brandweerpersoneel wordt ingezet buiten het gebouw, buiten de valschaduw. Inzet is niet meer gericht op het brandende gebouw Criteria. Constructie zodanig dat gebouw kan instorten. Schadebeperking aan gebouw is niet mogelijk Voorbeelden gebouwtypen Elk gebouwtype Buiten Binnen DefensiefOffensief

24 24 BUITEN OFFENSIEF KWADRANTENMODEL Buiten Binnen DefensiefOffensief Offensieve buiteninzet Doel 1.Overlevingscondities verbeteren en veilige betreding mogelijk maken 2.Uitbreiding voorkomen 3.De brand blussen Toelichting Criteria Voorbeelden gebouwtypen Hoofdzakelijk bij bedrijfspanden, gebouwen zonder compartimentering en geschakelde gebouwen

25 25 BINNEN DEFENSIEF KWADRANTENMODEL Buiten Binnen DefensiefOffensief Defensieve binneninzet Doel 1.Ontruiming/redding aangrenzende (sub) brandcompartimenten mogelijk maken 2.Uitbreiding voorkomen, brand binnen (sub) brandcompartiment Toelichting Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, in een naastgelegen (sub) brandcompartiment

26 26 BINNEN DEFENSIEF KWADRANTENMODEL Buiten Binnen DefensiefOffensief Defensieve binneninzet Criteria Sub)brandcompartiment kan (nog) niet veilig worden betreden vanwege brand- en/of rookontwikkeling Aangrenzende (sub)brandcompartiment moet veilig betreden kunnen worden In een gebouw bestaande uit meer dan één (sub)brandcompartiment Voorbeelden gebouwtypen Hoofdzakelijk cellengebouwen, gezondheidszorggebouwen, bijeenkomstgebouwen, hotels en hoogbouw

27 27 OFFENSIEF BINNEN KWADRANTENMODEL Buiten Binnen DefensiefOffensief Offensieve binneninzet Doel 1.Redding 2.Bestrijding rook en brand in compartiment Toelichting Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, binnen het brandcompartiment Criteria Brand- en rookverspreiding moet zodanig zijn dat het betreden van het brandcompartiment nog een aanvaardbaar risico is Voorbeelden gebouwtypen Hoofdzakelijk bij brand in woningen

28 28 Cascademodel Figuur.., Cascademodel

29 29 Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader Wetenschappelijke onderbouwing brandwerendheid vuurbelasting compartimentering constructieve veiligheid veilige ontvluchting

30 30 DANK


Download ppt "1 Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER."

Verwante presentaties


Ads door Google