De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Handreiking Evenementenveiligheid. Aanleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Handreiking Evenementenveiligheid. Aanleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Project Handreiking Evenementenveiligheid

2 Aanleiding

3 3 Portefeuillehouders Overleg Crisisbeheersing (neemt initiatief tot Handreiking naar aanleiding van recente ervaringen rond evenementen.

4 POC?

5 Wat verlangen we van onze partners? 5 25 x een andere regie? 25 x een andere werkwijze? 25 x een andere samenwerking?

6 6 Maar: doen we niet allemaal hetzelfde? Alleen de couleur locale kan verschillen

7 Uitgangspunt project in Nederland is voldoende kennis aanwezig voor een veilig verloop van evenementen. 7 Niet het wiel opnieuw uitvinden!

8 Gebruik maken van bestaande kennis en ervaring! verwerven, verwerken en veredelen van bestaande handreikingen, evaluaties en onderzoek of andere good practices in het veld. 8

9 Betrekken veld via verschillende wegen, o.a. via LinkedIn & via www.infopuntveiligheid.nl

10 Op welke vragen wilt u een antwoord? 1.Wat bedreigt het evenement en/of de regio en hoe erg is dat? 2.Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? 3.Wie doet dan wat en wie informeert wie? Context Handreiking

11 Wat bedreigt de regio en hoe erg is dat? Het risicoprofiel

12 Alles begint bij het risicoprofiel! Toch?

13 1.Simpele Excel-modellen I.Optelling en gemiddelde van risicovariabelen 2.Gewogen Excel-modellen I.Idem, maar belangrijke krijgen hoger gewicht 3.Mediatormodellen I.Causale relaties tussen enkele variabelen en mediërende invloed daarop van derde variabelen 4.Interactieve modellen I.Causale relaties tussen alle variabelen en mediërende invloed tussen die variabelen Dan nog risico-inschatting, via…

14 Risico-inschattingen: zeer complex 14 Welke variabelen vormen de ‘vonk’, het ’lont’ of de ‘brandbare materie’?

15 All Hazard benadering: Indekken tegen ieder gevaar zonder zeker te zijn of dit op de juiste manier gebeurt

16 Inzet (schaarse) capaciteit vanuit onbetrouwbare en niet valide risico-inschatting; inzet uit een meer moreel dan rationeel motief?

17 Evenement, een risicovolle situatie?

18 18 Is Sail een risico-evenement?

19 19 “Voordat je iets als evenement benoemt maak je een inschatting van de risico's die ermee zijn gemoeid. 100 schepen in het Spaarne op weg naar Sail is gewoon going concern.”

20 Hoe gaan we om met spontane ‘evenementen’, zoals Facebook-borrel of Flashmob?

21 Evenement als ramp- en crisistype: Een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die ●toegankelijk is voor een verzameling mensen, ●plaatsheeft binnen een bepaalde tijd en ●binnen een bepaalde omgeving en die kan leiden tot ●risico’s voor het leven of de gezondheid van (veel) personen, het milieu, (grote) materiële of vitale belangen van de samenleving en maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om ●die dreiging weg te nemen of ●de schadelijke gevolgen te beperken. 21

22 Capaciteit! Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? Staat toch in: Beleidsplan? Crisisplan? Rampenbestrijdingsplannen?

23 Capaciteit is het vermogen.. om bepaalde prestaties te behalen, binnen een bepaalde omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode.

24 Relatie risico en capaciteit?

25 Anticipatie 25 Anticipatiekracht: Risico’s vermijden

26 Slagkracht: Risico’s reduceren

27 Improvisatiekracht: Risico’s overdragen

28 28 Veerkracht: Risico’s dragen

29 Veerkracht strategie: Onbekende risico’s zijn fact of life en passen in de vitale samenleving

30 Legitimiteit van beleid en strategie… Naast veiligheid ook nog andere belangen!

31 En als dan het dan toch misgaat….

32 P = V x R x M² P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid R= relevantie M= mediageniekheid Wet van Pleuris 1.0

33 Is er een persoon of instantie die de schuld kan krijgen? Hebben verantwoordelijken draagvlak? Houdt men nog steeds dingen achter? Verwijtbaarheid

34 “Een dag die zo feestelijk begon, is geëindigd in een drama. Mijn gedachten gaan uit naar….”

35 Is gebeurtenis symbolisch voor andere zaken of ontwikkelingen? In hoeverre is er maatschappelijke onrust waar gebeurtenis op aansluit? Tast gebeurtenis vertrouwen van burger aan? Relevantie

36 Aanslag tijdens Koninginnedag 2009: Koninginnedag zal nooit meer hetzelfde zijn

37 Symbolische plaatjes met impact over de gevolgen (slachtoffers of schade)? Is er überhaupt informatie te krijgen (foto’s, interviews, toegang terrein)? Worden de media door andere hypes gedomineerd? Mediageniekheid

38 “En daar gaat een auto tegen het monument. Er liggen mensen op de grond.”

39 Facebook, Twitter, YouTube, Hyves, Flickr, Qik, MySpace zorgen voor Pleuris 2.0

40 P=V x R x (SM x M)² P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid R= relevantie SM= sociale mediageniekheid M= mediageniekheid Wet van Pleuris 2.0

41 Wie doet wat en wie informeert wie, binnen het netwerk?

42 Het netwerk?

43 Wie doet wat?

44 Netcentrisch werken Informatie is het coördinerend mechanisme binnen het netwerk; wie informeert wie?

45 Uitwerking van de handreiking: Symboliek of Realisme?

46 U wilt er in de praktijk wat aan hebben? Tja.. dan moeten we eerst ‘processen ordenen’

47 Procesordening? Erg hè, die plaatjes 47 Van ‘wie doet wat?’, naar ‘wie informeert wie?’

48 Weest gerust… 48 Van ‘wie doet wat?’, naar ‘wie informeert wie?’ Dat gaan we nu niet uitleggen!

49 Veel belangrijker: wat levert die ordening op? Wie heeft welke rol bij (intake) evenementenvergunning, risicoprofiel, risicobeleid, (integraal) operationeel advies, evenementenkalender en andere relevante ‘informatie- producten’ binnen het systeem. Welke (minimale) inhoud, kwaliteitseisen en hulpmiddelen stellen wij daaraan binnen de veiligheidsregio?

50 Het project levert checklists op voor de vakvolwassen werker in dit systeem! Op basis van ‘productbeschrijving’: Doel van het ‘informatieproduct’ Minimale inhoud daarvan Actoren (procesrollen daarbij) Relevante hulpmiddelen daarbij Kwaliteitseisen aan ‘informatieproduct’. 50

51 Project ‘Slim geregeld, goed verbonden’ Project NCTb, ‘nationale evenementen’ Project(en) ‘evenementenkalender’ Project ‘netcentrisch werken’ Regionale en lokale initiatieven Private initiatieven (VVEM) Aanbevelingen C2000 Aanbevelingen Fenomeenonderzoek COT, Beke en PA Overige aanbevelingen uit evaluaties Onderzoek IOOV en IGZ Inrichting Platform Evenementenveiligheid Et cetera Kortom: vooral een enorme belangstelling! Wat er nog meer gebeurt!

52 Voor meer informatie: herman.van.hijum@politieacademie.nl herman.van.hijum@politieacademie.nl

53 VDMMP B.V. De Molen 13 3994 DA Houten Postbus 302 3990 GC Houten Telefoon: 030 – 634 54 40 Fax: 030 – 634 54 49 Website: www.vdmmp.nl Email: Info@vdmmp.nl En vergeet niet: Meestal zijn evenementen één groot feest! (Zelfs wanneer de beste [weer] geen kampioen is geworden)


Download ppt "Project Handreiking Evenementenveiligheid. Aanleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google