De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T) Nils Rosmuller Inspectie Leefomgeving en Transport 3 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T) Nils Rosmuller Inspectie Leefomgeving en Transport 3 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T) Nils Rosmuller Inspectie Leefomgeving en Transport 3 oktober 2012

2 2 Inhoud Lectoraat Inspectie L&T Raakvlakken en multi-modaal –Vervoer gevaarlijke stoffen-tunnels –Brandveiligheid-arbeidsveiligheid-hygiene –BRZO- ziekenhuis Integratie van de 2 Inspecties Lectoraat transportveiligheid Quiz (5 vragen)

3 3 Lectoraat Transportveiligheid Waarover: –Massatransport: personen en goederen –Verplaatsing en transfer –Risicobeheersing: preventie en repressie Waar: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en TNO 2 dagen / wk Lectoraat transportveiligheid

4 4 Lectoraat Transportveiligheid Activiteiten: –Kennisontwikkeling: onderzoek –Kennisontsluiting: netwerk –Onderwijs: doceren –Kennisborging: vastleggen Rapporten: –Vergelijking Incident Management 3 modaliteiten (Nov., 2011), –Veiligheid wegvervoer gevaarlijke stoffen (Juni, 2012), –Bestuurlijke Handreiking openstellingsvergunning tunnels (Okt., 2012), –Communicatie richtlijn OvD-RWS: IM wegvervoer gevaarlijke stoffen (Okt., 2012) Lectoraat transportveiligheid

5 5 Inspectie L&T

6 6 Lectoraat transportveiligheid Inspectie L&T

7 7 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid

8 8 Samenvoeging VROM-I en Inspectie V&W Te doen: Uitvoeringsprogramma 2013 Randvoorwaarde: positief en prikkelend Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid

9 9 Jullie zijn het probleem! Want …….. Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid

10 10 Want ….. (mede) door jullie inspectie-taken: Veel te weinig ongevallen om goede statistiek op te bedrijven… en dat is basis voor Nederlands risicobeleid (Handreiking BEVI (installaties), HART (transport)) generieke uitstroomfreq. wegvervoer: 8,4 E -09/vrt km. generieke LOC drukvat: 1,0 E -05/jr Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid

11 11 Quiz (1) Hoeveel ton vervoer gevaarlijke stoffen over de weg per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 10 miljoen ton Zitten: Minder dan 10 miljoen ton Lectoraat transportveiligheid

12 12 Quiz (1) Hoeveel ton vervoer gevaarlijke stoffen over de weg per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 10 miljoen ton Zitten: Minder dan 10 miljoen ton Antwoord: 13,5 miljoen ton in 2005, met groei/jaar van 1% a 2,5% Lectoraat transportveiligheid

13 13 Raakvlakken en multi-modaal Lectoraat transportveiligheid Tankwagen gekanteld op A15 08-08-2012 | 08:04 door Allard Schellens Een vrachtwagen is gekanteld op het viaduct richting de Botlekbrug op de A15. Er is een kleine hoeveelheid LPG gelekt uit de vrachtwagen. De chauffeur drukte echter snel op de noodknop waardoor die lekkage snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. De A15 werd in beide richtingen afgesloten tussen Spijkenisse en Hoogvliet. Het incident leidde tot een file van zo'n vijf kilometer. Inmiddels is de tunnel weer vrijgegeven. De fly-over van de Botlekbrug is richting Rotterdam afgesloten, de ander rijbaan is vrij. De vrachtwagen kantelde op de oprit naar de Botlekbrug vanuit Spijkenisse. Omdat de vrachtwagen tegen de rand van het viaduct viel, kwamen brokstukken terecht op het wegdek van de beneden gelegen A15. De vrachtwagenchauffeur, een 36-jarige man uit Krimpen aan den Lek, had alleen een wond aan zijn vinger. Door de afsluiting van de A15 was het druk in Hoogvliet en Spijkenisse, waar niet drie maar slechts twee rijbanen van de Spijkenisserbrug beschikbaar waren. Ook was het druk bij de pont tussen Maassluis en Rozenburg. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De chauffeur wordt op dit moment gehoord door de politie.

14 14 Raakvlakken en multi-modaal Tunnelveiligheid Botlektunnel: Categorie D: Zeer beperkt VGS, dus routering routering VGS  Externe veiligheid, i.c. kruipdoor/sluip door Lectoraat transportveiligheid

15 Botlek- tunnel

16 Botlek brug

17 Plaats incident

18 18 Quiz (2) Hoeveel vrachtwagen-/tankwagenongevallen met uitstroming gevaarlijke stoffen gebeuren per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 100 Zitten: Minder dan 100 Lectoraat transportveiligheid

19 19 Quiz (2) Hoeveel vrachtwagen-/tankwagenongevallen met uitstroming gevaarlijke stoffen per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 100 Zitten: Minder dan 100 Antwoord: ca 10 Lectoraat transportveiligheid

20 20 Quiz (3) Tot op hoeveel meter in de omgeving vindt totale vernietiging plaats t.g.v. BLEVE LPG-tankwagen? Staan: Meer dan 250 meter Zitten: Minder dan 250 meter Lectoraat transportveiligheid

21 21 Quiz (3) Tot op hoeveel meter in de omgeving totale vernietiging t.g.v. BLEVE LPG-tankwagen: Staan: Meer dan 250 meter Zitten: Minder dan 250 meter Antwoord: 100 m Lectoraat transportveiligheid

22 22 Raakvlakken en multi-modaal Enquête verbetermogelijkheden veiligheid wegvervoer gevaarlijke stoffen (2012): –Opleiding –Voertuig –Weginfrastructuur –Extreem weer –Incident management –Wet- en regelgeving –Houding/gedrag Lectoraat transportveiligheid

23 23 Raakvlakken en multi-modaal Lectoraat transportveiligheid Respons N=88

24 24 Raakvlakken en multi-modaal Lectoraat transportveiligheid

25 25 Raakvlakken en multi-modaal Houding en gedrag verladers en vervoerders – Voldoende, maar …. Uitdaging voor Inspectie Leefomgeving en Transport: –Strikter controle en handhavingsregiem op vervoerders, verladers, chauffeurs en voertuigen –… –40% ADR-mankement, komen deze gegevens in statistieken, en daarmee in QRA’s? Lectoraat transportveiligheid

26 26 Raakvlakken en multi-modaal Brandveiligheid, arbeidsveiligheid en hygiëne in de Horeca: 1) Brandblusser zichtbaar opgehangen in de keuken vanwege brandveiligheid versus weggewerkt in nisjes/kastjes in verband met stoten, ruimte, esthetiek en hygiënevoorschriften 2) Gladde vloeren in de keuken vanwege hygiëne versus stroeve vloeren vanwege arbeidsveiligheid (CNV, sept. 2012) Lectoraat transportveiligheid

27 27 Raakvlakken en multi-modaal BRZO en patiëntveiligheid SHE manager Chemelot als PL bij AZM t.b.v. patientveiligheid BRZO methodieken (SIL, HazOp, …) toegepast op ziekenhuisprocessen Lectoraat transportveiligheid

28 28 Quiz (4) Hoeveel BRZO bedrijven in Nederland? Staan: Meer dan 200 Zitten: Minder dan 200 Lectoraat transportveiligheid

29 29 Quiz (4) Hoeveel BRZO bedrijven in Nederland? Staan: Meer dan 200 Zitten: Minder dan 200 Antwoord: meer dan 400 Lectoraat transportveiligheid

30 30 Quiz (5) ‘Invloed’ van ‘Moerdijk’ op controles in 2011. Is het % waarschuwingen of het % dwangsommen meer toegenomen t.o.v. 2010? Staan: waarschuwing Zitten: dwangsommen Lectoraat transportveiligheid

31 31 Quiz (5) ‘Invloed’ van ‘Moerdijk’ op controles in 2011. Is het % waarschuwingen of het % dwangsommen meer toegenomen t.o.v. 2010? Staan: waarschuwing Zitten: dwangsommen Antwoord: waarschuwing +35%: 96 (2011) t.o.v. 71 (2010) dwangsommen +80%: 36 (2011) t.o.v. 20 (2010) Lectoraat transportveiligheid

32 32 Integratie van de 2 Inspecties Leren van elkaars vaardigheden: –IVW-ers: hands-on/praktisch –VROM-I-ers: lezers/theoretisch –IVW: ADR/IMO/RID  verpakking, labeling, vervoermiddel,… –VROM-I:BRZO  hoeveelheden, bouwkundige aspecten, bestrijding,… Lectoraat transportveiligheid

33 33 Integratie van de 2 Inspecties Leren van elkaars methoden: –Focussering binnen branche: welke indicatoren? –1 e /2 e lijns-toezicht: hoe organiseren? –Zwaartepunten: welke trends? Leren van elkaars organisaties: –Jaarplannen –Opleiding –Controles –Plan-do-check-act Lectoraat transportveiligheid

34 34 Integratie van de 2 Inspecties Gevaarseigenschappen van gevaarlijke stof, mengsel, product is de verbinding tussen beide inspecties en … vormt de basis voor beider regelgevingen Lectoraat transportveiligheid

35 35 Bedankt voor uw aandacht en sterkte met de verdere integratie van de 2 inspecties en het opstellen van de uitvoeringsagenda 2013 Lectoraat transportveiligheid


Download ppt "1 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T) Nils Rosmuller Inspectie Leefomgeving en Transport 3 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google