De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T)"— Transcript van de presentatie:

1 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T)
3 februari 2011 Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T) Nils Rosmuller Inspectie Leefomgeving en Transport 3 oktober 2012 lectoraat massa transport veiligheid

2 Inhoud Lectoraat Inspectie L&T Raakvlakken en multi-modaal
Vervoer gevaarlijke stoffen-tunnels Brandveiligheid-arbeidsveiligheid-hygiene BRZO- ziekenhuis Integratie van de 2 Inspecties Quiz (5 vragen) Lectoraat transportveiligheid

3 Lectoraat Transportveiligheid
Waarover: Massatransport: personen en goederen Verplaatsing en transfer Risicobeheersing: preventie en repressie Waar: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en TNO 2 dagen / wk Lectoraat transportveiligheid 3

4 Lectoraat Transportveiligheid
Activiteiten: Kennisontwikkeling: onderzoek Kennisontsluiting: netwerk Onderwijs: doceren Kennisborging: vastleggen Rapporten: Vergelijking Incident Management 3 modaliteiten (Nov., 2011), Veiligheid wegvervoer gevaarlijke stoffen (Juni, 2012), Bestuurlijke Handreiking openstellingsvergunning tunnels (Okt., 2012), Communicatie richtlijn OvD-RWS: IM wegvervoer gevaarlijke stoffen (Okt., 2012) Lectoraat transportveiligheid 4

5 Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid 5

6 Inspectie L&T Lectoraat transportveiligheid 6

7 Inspectie L&T De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. Lectoraat transportveiligheid 7

8 Samenvoeging VROM-I en Inspectie V&W
Inspectie L&T Samenvoeging VROM-I en Inspectie V&W Te doen: Uitvoeringsprogramma 2013 Randvoorwaarde: positief en prikkelend Lectoraat transportveiligheid 8

9 Jullie zijn het probleem!
Inspectie L&T Jullie zijn het probleem! Want …….. Lectoraat transportveiligheid 9

10 Want ….. (mede) door jullie inspectie-taken:
Inspectie L&T Want ….. (mede) door jullie inspectie-taken: Veel te weinig ongevallen om goede statistiek op te bedrijven… en dat is basis voor Nederlands risicobeleid (Handreiking BEVI (installaties), HART (transport)) generieke uitstroomfreq. wegvervoer: 8,4E-09/vrt km. generieke LOC drukvat: ,0E-05/jr Lectoraat transportveiligheid 10

11 Quiz (1) Hoeveel ton vervoer gevaarlijke stoffen over de weg per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 10 miljoen ton Zitten: Minder dan 10 miljoen ton Lectoraat transportveiligheid 11

12 Quiz (1) Hoeveel ton vervoer gevaarlijke stoffen over de weg per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 10 miljoen ton Zitten: Minder dan 10 miljoen ton Antwoord: 13,5 miljoen ton in 2005, met groei/jaar van 1% a 2,5% Lectoraat transportveiligheid 12

13 Raakvlakken en multi-modaal
Tankwagen gekanteld op A15  |  08:04   door Allard Schellens Een vrachtwagen is gekanteld op het viaduct richting de Botlekbrug op de A15. Er is een kleine hoeveelheid LPG gelekt uit de vrachtwagen. De chauffeur drukte echter snel op de noodknop waardoor die lekkage snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. De A15 werd in beide richtingen afgesloten tussen Spijkenisse en Hoogvliet. Het incident leidde tot een file van zo'n vijf kilometer. Inmiddels is de tunnel weer vrijgegeven. De fly-over van de Botlekbrug is richting Rotterdam afgesloten, de ander rijbaan is vrij. De vrachtwagen kantelde op de oprit naar de Botlekbrug vanuit Spijkenisse. Omdat de vrachtwagen tegen de rand van het viaduct viel, kwamen brokstukken terecht op het wegdek van de beneden gelegen A15. De vrachtwagenchauffeur, een 36-jarige man uit Krimpen aan den Lek, had alleen een wond aan zijn vinger. Door de afsluiting van de A15 was het druk in Hoogvliet en Spijkenisse, waar niet drie maar slechts twee rijbanen van de Spijkenisserbrug beschikbaar waren. Ook was het druk bij de pont tussen Maassluis en Rozenburg. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De chauffeur wordt op dit moment gehoord door de politie. Lectoraat transportveiligheid 13

14 Raakvlakken en multi-modaal
Tunnelveiligheid Botlektunnel: Categorie D: Zeer beperkt VGS, dus routering routering VGS Externe veiligheid, i.c. kruip door/sluip door Lectoraat transportveiligheid 14

15 Botlek-tunnel

16 Botlekbrug

17 Plaats incident

18 Quiz (2) Hoeveel vrachtwagen-/tankwagenongevallen met uitstroming gevaarlijke stoffen gebeuren per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 100 Zitten: Minder dan 100 Lectoraat transportveiligheid 18

19 Quiz (2) Hoeveel vrachtwagen-/tankwagenongevallen met uitstroming gevaarlijke stoffen per jaar in Nederland? Staan: Meer dan 100 Zitten: Minder dan 100 Antwoord: ca 10 Lectoraat transportveiligheid 19

20 Quiz (3) Tot op hoeveel meter in de omgeving vindt totale vernietiging plaats t.g.v. BLEVE LPG-tankwagen? Staan: Meer dan 250 meter Zitten: Minder dan 250 meter Lectoraat transportveiligheid 20

21 Quiz (3) Tot op hoeveel meter in de omgeving totale vernietiging t.g.v. BLEVE LPG-tankwagen: Staan: Meer dan 250 meter Zitten: Minder dan 250 meter Antwoord: 100 m Lectoraat transportveiligheid 21

22 Raakvlakken en multi-modaal
Enquête verbetermogelijkheden veiligheid wegvervoer gevaarlijke stoffen (2012): Opleiding Voertuig Weginfrastructuur Extreem weer Incident management Wet- en regelgeving Houding/gedrag Lectoraat transportveiligheid 22

23 Raakvlakken en multi-modaal
Respons N=88 Lectoraat transportveiligheid

24 Raakvlakken en multi-modaal
Lectoraat transportveiligheid 24

25 Raakvlakken en multi-modaal
Houding en gedrag verladers en vervoerders Voldoende, maar …. Uitdaging voor Inspectie Leefomgeving en Transport: Strikter controle en handhavingsregiem op vervoerders, verladers, chauffeurs en voertuigen 40% ADR-mankement, komen deze gegevens in statistieken, en daarmee in QRA’s? Lectoraat transportveiligheid 25

26 Raakvlakken en multi-modaal
Brandveiligheid, arbeidsveiligheid en hygiëne in de Horeca: 1) Brandblusser zichtbaar opgehangen in de keuken vanwege brandveiligheid versus weggewerkt in nisjes/kastjes in verband met stoten, ruimte, esthetiek en hygiënevoorschriften 2) Gladde vloeren in de keuken vanwege hygiëne versus stroeve vloeren vanwege arbeidsveiligheid (CNV, sept. 2012) Lectoraat transportveiligheid 26

27 Raakvlakken en multi-modaal
BRZO en patiëntveiligheid SHE manager Chemelot als PL bij AZM t.b.v. patientveiligheid BRZO methodieken (SIL, HazOp, …) toegepast op ziekenhuisprocessen Lectoraat transportveiligheid 27

28 Quiz (4) Hoeveel BRZO bedrijven in Nederland? Staan: Meer dan 200
Zitten: Minder dan 200 Lectoraat transportveiligheid 28

29 Quiz (4) Hoeveel BRZO bedrijven in Nederland? Staan: Meer dan 200
Zitten: Minder dan 200 Antwoord: meer dan 400 Lectoraat transportveiligheid 29

30 Quiz (5) ‘Invloed’ van ‘Moerdijk’ op controles in Is het % waarschuwingen of het % dwangsommen meer toegenomen t.o.v. 2010? Staan: waarschuwing Zitten: dwangsommen Lectoraat transportveiligheid 30

31 Quiz (5) ‘Invloed’ van ‘Moerdijk’ op controles in Is het % waarschuwingen of het % dwangsommen meer toegenomen t.o.v. 2010? Staan: waarschuwing Zitten: dwangsommen Antwoord: waarschuwing +35%: 96 (2011) t.o.v. 71 (2010) dwangsommen +80%: 36 (2011) t.o.v. 20 (2010) Lectoraat transportveiligheid 31

32 Integratie van de 2 Inspecties
Leren van elkaars vaardigheden: IVW-ers: hands-on/praktisch VROM-I-ers: lezers/theoretisch IVW: ADR/IMO/RIDverpakking, labeling, vervoermiddel,… VROM-I: BRZO hoeveelheden, bouwkundige aspecten, bestrijding,… Lectoraat transportveiligheid 32

33 Integratie van de 2 Inspecties
Leren van elkaars methoden: Focussering binnen branche: welke indicatoren? 1e/2e lijns-toezicht: hoe organiseren? Zwaartepunten: welke trends? Leren van elkaars organisaties: Jaarplannen Opleiding Controles Plan-do-check-act Lectoraat transportveiligheid 33

34 Integratie van de 2 Inspecties
Gevaarseigenschappen van gevaarlijke stof, mengsel, product is de verbinding tussen beide inspecties en … vormt de basis voor beider regelgevingen Lectoraat transportveiligheid 34

35 Bedankt voor uw aandacht
en sterkte met de verdere integratie van de 2 inspecties en het opstellen van de uitvoeringsagenda 2013 Lectoraat transportveiligheid 35


Download ppt "Expert meeting Gevaarlijke Stoffen (IL&T)"

Verwante presentaties


Ads door Google