De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbreiding van het Christendom in Europa.. * Frankische koning * Bekeerde zich tot het christendom * Kreeg hierdoor steun van Christenen in voormalig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbreiding van het Christendom in Europa.. * Frankische koning * Bekeerde zich tot het christendom * Kreeg hierdoor steun van Christenen in voormalig."— Transcript van de presentatie:

1 Verbreiding van het Christendom in Europa.

2 * Frankische koning * Bekeerde zich tot het christendom * Kreeg hierdoor steun van Christenen in voormalig Romeinse rijk * Kerstende nieuwe inwoners rijk

3 * Strijd met Karel de Grote * Wedren gedwongen tot het chistendom

4 * Frankische monniken * Strategie: * Stichtten kloosters en trokken nieuwe monniken * Bekeerden eerst machthebbers * Gesteund door Frankische vorsten en regionale machthebber : stabiliteit

5 * Willibrord slaagde er niet in de Friezen te bekeren. * Bonifatius probeerde het ook, werd in 754 bij Dokkum vermoord.

6 * Christenen klaagden dat mensen na hun doop Heidens bleven leven. Soms onder Christelijke naam zoals Kerst en Pasen. Namen van de week naar Wodan, Donar en Freya.

7 * Slavische volken op de Balkan * Griekse missionarissen * Ook grote rol vorsten * 1054 scheiding westerse en oosterse kerk.

8 * Maakte van het Latijn bestuurstaal en wetgeving. * Zette geestelijken in voor bestuur ( geletterdheid) * Krijgers * Trok rond * Werd tot keizer West-Romeinse rijk gekroond door de Paus (kerst 800 * Rijk viel na zijn dood snel uitelkaar

9 * Hoorden bij de grond die ze bewerkten * Verplichtingen aan de heer * Deel oogst als pacht afstaan * Herendiensten verrichten * Heer zorgde voor bescherming

10 * Romeinse steden lopen leeg * Val rijk * Wegennet niet meer onderhouden, berovingen * Handwerklieden hadden geen afzetmarkt * Bisdommen bleven ( kleiner) bestaan.

11 * Erg veel moeite in eigen onderhoud te voorzien * Hofstelsel/Domeinstelsel ontstaat * Kern versterkte boerderij, kasteel of klooster * Omliggende landerijen met boeren die land pachten * Zelfvoorzienend

12 * Sterke gelaagdheid: * Hoeveelheid land * Hoeveelheid diensten * Hoeveelheid pacht

13 * Geen grote hoeveelheden meer, dus geen goedkope kracht nodig * Slaven werden “vrijgelaten” gingen pachten.

14 * Eigenaren grond * Werkten daar zelf niet op * Bestuurden domeinen, spraken recht, voerden oorlog. * Hoge en lage adel

15 * Hoge adel (of geestelijkeheid) gaf gebied in leen * In ruil voor hulp en advies * Leenheer-leenman * Leenmannen=vazallen * Leenmannen werden leenheer * Verplichtingen tegenover elkaar * Vanaf 9 de eeuw werd leen erfelijk

16 * Seculiere geestelijken * Tussen de mensen * Lage geestelijken bijv. dorpspriesters * Hoge geestelijken bijv. Bisschoppen * Aartsbisschoppen * De Paus

17 * Reguliere geestelijken * Volgens regels * Monniken en nonnen * verenigd in orden * Gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid * Jaar proeftijd * Kloosters hadden meer taken

18 * Enige bron van informatie * Onmisbaar bij bestuur * Paus kon iedereen “in de ban”doen * Rijk * Kunst, wetenschap, literatuur

19

20 * Rond 570 geboorte Mohammed * Islam= onderwerping aan gods wil

21 * Tweede grootste godsdienst * Moslim= zich onderwerpen aan god * Ontstaan op het Arabisch schiereiland * Mohammed werd rond 570 in Mekka geboren * Kreeg via een engel van Allah opdracht om het bestaan en de wil van Allah te vertellen. * Koran heilige boek * Soenna= alle handelingen en uitspraken van Mohammed. * Uit Koran en Soenna later Sharia afgeleid.

22 * Uitspreken geloofsbelijdenis * 5x per dag op vaste tijden bidden * Vasten tijdens Ramadan * Geven van aalmoezen * Pelgrimstocht naar Mekka

23 * Soenna en Koran * Regelt betrekkingen mensen/allah * Betrekkingen mensen onderling * Gelijkenis Oude Testament

24 * In dienst overheid verbreiden Islam * Heilige oorlog * Verdedigen invloeden niet moslims

25 * Nog voor dood Mohammed hele Arabische schiereiland veroverd. * In de eeuw na de dood Mohammed verovering grote delen Midden-Oosten en Noord-Afrika. * Hoofd Arabische rijk: Kalief * 8ste eeuw ruzie Arabieren

26 * Bouwkunst * Verhalen Duizend en een nacht * Aladdin * Sinbad

27 * Voorsprong op Europeanen * Veel takken van wetenschap * Vertalingen Griekse oudheid * Contacten Azië, Afrika en Europa * Meer experimenten, geen beperkingen kerk * Hoog aanzien geleerden

28 * Arabieren drongen ook Europa door * 711 Tarik steekt zeestraat Afrika- Spanje over. * Grootste deel Iberisch schiereiland (Spanje Portugal) werd veroverd. * Moslims werden bij Poitiers 732 gestopt * 9de eeuw delen Italië en Sicilië * 11de eeuw werden ze hier verdreven * Christene en Joden werden tegen extra belasting niet vervolgd


Download ppt "Verbreiding van het Christendom in Europa.. * Frankische koning * Bekeerde zich tot het christendom * Kreeg hierdoor steun van Christenen in voormalig."

Verwante presentaties


Ads door Google