De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Grieks-Romeinse wereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Grieks-Romeinse wereld"— Transcript van de presentatie:

1 De Grieks-Romeinse wereld
H2

2 Kenmerkend aspect 4 De ontwikkeling van het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadsstaat.

3

4 Polis Door natuurlijke omstandigheden rond 800 V.Chr aparte staatjes
Acropolis Agora Rondom stad Daaromheen dorpen en landbouwgebieden

5 Verschillende soorten bestuur
Aristocratie Autocratie Oligarchie Democratie

6 Aristocratie moet wijken
Door kolonisatie kwam groep handelaren op Handelaren werden vaak erg rijk Zij wilden delen in de macht met de adel.

7 Athene Kleisthenes 509 v.Chr Directe democratie
Alleen vrije Atheense mannen boven de 18 Volksvergadering nam belangrijkste beslissingen Raad van 500 1/3 van bevolking slaaf

8 Sparta Belangrijkste stad Peloponnesos
Leefden op land messeniers en heloten Militaire opvoeding vanaf 7 jaar Meer leger met staat dan staat met leger Dagelijks bestuur door vijf ephoren Leger aangevoerd door 2 koningen

9 Grieken verslaan de Perzen
Perzische rijk : autocratie koning Griekse kolonisten wilden zich onafhankelijk maken van de Perzische koning. In 500 voor Chr. kwamen zij in opstand tegen de Perzische koning. Deze opstand werd de aanleiding tot de Perzische oorlogen. Koning Darius besloot Griekeland te veroveren

10 Eerste Perzische oorlog
490 v.Ch Darius Athene wint slag bij Marathon (?) Sparta komt te laat

11 Tweede Perzische oorlog
480 v.Ch Koning Xerses Veldslag bij Thermopylae ( film 300) Perzen veroverden heel Griekenland behalve de Peloponesos. Perzische vloot werd verslagen bij Salamis Perzen werden definitief verslagen.

12

13 De Grieken strijden onderling
Ontstaan bondgenootschappen door angst Perzen Delische bond en Peloponnesische bond 431 v.Chr Peloponnesische oorlog Spartanen wonnen. Athene herstelde deels maar toen kwam Alexander de Grote.

14 Vragen Waarom kunnen we eigenlijk niet van dé Griekse geschiedenis spreken en waarom doen we het toch?

15 Het Griekse wereld- en mensbeeld
Volgens Griekse Mythologie aarde ontstaan uit 3 oergoden, Gaia, Tartaros en Eros. Uit Gaia ontstaan hemel, gebergte en zee. Hemel en Aarde : Titanen Titaan Kronos vader van de Griekse goden.

16 Mythische wereldbeeld werd langzaam vervangen voor natuurwetenschappelijk wereldbeeld.
Aristoteles en Ptolemaeus zien aarde als bol. Meeste mensen zagen aarde als plat, zoals ze hem zagen.

17 Ontstaan van de mens Geboetseerd door Prometheus
Afhankelijk van gunsten goden Goden leken op mensen Grieken vonden het leven op aarde het belangrijkst Vanaf de 6de eeuw geloofde kleine groep niet meer dat goden alles bepaalden Zagen mens als zelfstandig wezen

18 Voortdurend vragen en zoeken naar nieuwe kennis
Griekse onderzoekers gingen op zoek naar antwoorden uit de natuur. Wetenschap werd belangrijk Voorbeeld geworden voor later tijd.

19 Geneeskunde Hippocrates Zocht verklaring in de natuur
Ging precies beschrijven wat er bij zieke gebeurde

20 Geschiedenis Herodotus Reizen en schreef nauwkeurig op wat hij hoorde.
Dus ook verschillende verhalen Thucydes beschreef Peloponnesische oorlog, probeerde te verklaren en was kritisch tegenover bronnen.

21 Filosofie Werd in Griekenland geboren
Probeerden levensvragen met verstand te beantwoorden. Socrates beroemdste filosoof Levensvragen werden aan de orde gesteld in het theater. Blz 26/27

22 Theater Normen en waarden Verteller-koor Alleen mannen Maskers
Hoge schoenen Na afloop praten/discussieren

23 Grieks perfectionisme

24 Schoon Polycletus Senior Auteur Kanoon (richtsnoer) Richtte school op
Ideale verhoudingen Contrapost

25 Bouwwerken Tempels en theaters het belangrijkst Ideale verhoudingen
Dorisch Ionisch Corintisch

26 Alexander de Grote Griekeland was veroverd door Philippus
Leerling Aristoteles Versloeg de Perzen Verspreidde de Griekse cultuur Stierf op 32 jarige leeftijd aan plotselingen koorts Rijk viel uiteen.


Download ppt "De Grieks-Romeinse wereld"

Verwante presentaties


Ads door Google