De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 15 De ethische en sociale impact van informatiesystemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 15 De ethische en sociale impact van informatiesystemen."— Transcript van de presentatie:

1 15.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 15 De ethische en sociale impact van informatiesystemen

2 15.2 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: de relatie tussen ethische, sociale en politieke vraagstukken rondom informatiesystemen te analyseren;de relatie tussen ethische, sociale en politieke vraagstukken rondom informatiesystemen te analyseren; de belangrijkste morele dimensies van een informatiemaatschappij te onderscheiden en toe te passen op specifieke situaties;de belangrijkste morele dimensies van een informatiemaatschappij te onderscheiden en toe te passen op specifieke situaties;*

3 15.3 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: ingewikkelde situaties vanuit een ethisch oogpunt te analyseren;ingewikkelde situaties vanuit een ethisch oogpunt te analyseren; specifieke ethische gedragsprincipes te onderzoeken;specifieke ethische gedragsprincipes te onderzoeken; ondernemingsbeleid te ontwikkelen voor ethisch gedragondernemingsbeleid te ontwikkelen voor ethisch gedrag*

4 15.4 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen De ethische en sociale vraagstukken rond systemenDe ethische en sociale vraagstukken rond systemen Ethiek in een informatiemaatschappijEthiek in een informatiemaatschappij De morele dimensie van informatiesystemenDe morele dimensie van informatiesystemen*

5 15.5 © 2002 by Prentice Hall Ethiek Het principe van goed en fout, waarbij mensen, die moreel gezien vrij zijn, kiezen hoe ze zich willen gedragen *

6 15.6 © 2002 by Prentice Hall Individu Maatschappij Politiek Ethische vraagstukken Sociale vraagstukken Politieke vraagstukken Leefbaarheid Leefbaarheid Informatie- rechten en -plichten Eigendoms -rechten en -plichten Aansprake- lijkheid en controle Systeem- kwaliteit Ethische, sociale en politieke vraagstukken Informatie en technologie

7 15.7 © 2002 by Prentice Hall Informatierechten en -plichtenInformatierechten en -plichten EigendomsrechtenEigendomsrechten Aansprakelijkheid en controleAansprakelijkheid en controle SysteemkwaliteitSysteemkwaliteit LeefbaarheidLeefbaarheid* Morele dimensies van het informatietijdperk

8 15.8 © 2002 by Prentice Hall Technologietrends en ethische vraagstukken Verdubbeling computerkracht elke 18 maandenVerdubbeling computerkracht elke 18 maanden Daling van kosten voor gegevensopslagDaling van kosten voor gegevensopslag DataminingDatamining Netwerken en internettechnologieNetwerken en internettechnologie*

9 15.9 © 2002 by Prentice Hall Ethiek in een informatiemaatschappij Verantwoordelijkheid: kosten, taken en plichten als gevolg van een beslissing accepterenVerantwoordelijkheid: kosten, taken en plichten als gevolg van een beslissing accepteren Toerekenbaarheid: bepalen wie verantwoordelijk is voor beslissingen en actiesToerekenbaarheid: bepalen wie verantwoordelijk is voor beslissingen en acties Aansprakelijkheid: wie betaalt voor juridische schadeAansprakelijkheid: wie betaalt voor juridische schade Rechtsgang: proces dat ervoor zorgt dat de wetten juist worden toegepastRechtsgang: proces dat ervoor zorgt dat de wetten juist worden toegepast*

10 15.10 © 2002 by Prentice Hall Ethiek in een informatiemaatschappij Ethische analyse: Feiten benoemen en beschrijvenFeiten benoemen en beschrijven Conflict en hogere waarden definiërenConflict en hogere waarden definiëren Belanghebbende partijen benoemenBelanghebbende partijen benoemen Opties inventariserenOpties inventariseren Mogelijke gevolgen van opties inventariserenMogelijke gevolgen van opties inventariseren*

11 15.11 © 2002 by Prentice Hall Ethische principes: Doe voor anderen wat je graag voor jezelf gedaan wilt hebbenDoe voor anderen wat je graag voor jezelf gedaan wilt hebben Als een actie niet voor iedereen de juiste is, is het voor niemand de juiste (KANT)Als een actie niet voor iedereen de juiste is, is het voor niemand de juiste (KANT) Als een actie niet kan worden herhaald, is het niet de juiste actie (DESCARTES)Als een actie niet kan worden herhaald, is het niet de juiste actie (DESCARTES) Onderneem die actie die een hogere of grotere waarde nastreeftOnderneem die actie die een hogere of grotere waarde nastreeft Onderneem die actie die de minste schade berokkentOnderneem die actie die de minste schade berokkent Neem aan dat vrijwel alle tastbare en niet-tastbare objecten eigendom zijn van iemand anders, tenzij specifiek is vastgelegd dat dat niet zo is.Neem aan dat vrijwel alle tastbare en niet-tastbare objecten eigendom zijn van iemand anders, tenzij specifiek is vastgelegd dat dat niet zo is.* Ethiek in een informatiemaatschappij

12 15.12 © 2002 by Prentice Hall Informatierechten Privacy: Recht om met rust te worden gelaten Fair information practices (FIP): Geen geheime persoonsbestandenGeen geheime persoonsbestanden Personen hebben het recht op toegang tot en wijzigen van de informatie die over henzelf is opgeslagenPersonen hebben het recht op toegang tot en wijzigen van de informatie die over henzelf is opgeslagen Persoonlijke gegevens mogen pas worden gebruikt nadat hiervoor toestemming is verleendPersoonlijke gegevens mogen pas worden gebruikt nadat hiervoor toestemming is verleend Systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor schade door systemenSysteembeheerders zijn verantwoordelijk voor schade door systemen Overheden mogen interveniërenOverheden mogen interveniëren*

13 15.13 © 2002 by Prentice Hall Federale privacywetten in de Verenigde Staten Algemene federale privacywetten: Freedom of Information Act, 1968 Privacy Act, 1974 Electronic Communications Privacy Act, 1986 Computer Matching and Privacy Protection Act, 1988 Computer Security Act, 1987 Federal Managers Financial Integrity Act, 1982 *

14 15.14 © 2002 by Prentice Hall Privacywetten voor particuliere instellingen: Fair Credit Reporting Act, 1970 Family Education Rights & Privacy Act, 1978 Right to Financial Privacy Act, 1978 Privacy Protection Act, 1980 Cable Communications Policy Act, 1984 Electronic Communications Privacy Act, 1997 * Federale privacywetten in de Verenigde Staten

15 15.15 © 2002 by Prentice Hall Meer privacywetten voor particuliere instellingen: Video Privacy Protection Act, 1988 Consumer Internet Privacy Protection Act, 1997 Communications Privacy & Consumer Empowerment Act, 1997 Data Privacy Act, 1997 Consumer Internet Privacy Protection Act, 1999 * Federale privacywetten in de Verenigde Staten

16 15.16 © 2002 by Prentice Hall Ethische vraagstukken: wie is moreel verantwoordelijk voor de gevolgen van gebruik? Sociale vraagstukken: wat mag de maatschappij verwachten en toestaan? Politieke vraagstukken: in hoeverre mag de overheid interveniëren en beschermen? * Toerekenbaarheid, aansprakelijkheid en controle

17 15.17 © 2002 by Prentice Hall Intellectueel eigendom Intellectueel eigendom: immateriële eigendommen die bij wet zijn beschermd Beroepsgeheim: intellectueel werk of product dat eigendom is van een bedrijf, niet in het publieke domein Copyright: statutair recht dat intellectueel eigen- dom 28 jaar lang be- schermt tegen kopiëren door anderen *

18 15.18 © 2002 by Prentice Hall Intellectueel eigendom Merknaam: geregistreerd merk, apparaat of geregistreerde naam om de eigen goederen te identificeren Octrooi: juridisch document dat de eigenaar gedurende 17 jaar het exclusieve monopolie geeft op een uitvinding *

19 15.19 © 2002 by Prentice Hall Ethische vraagstukken: wanneer is een softwareproduct of een dienst klaar voor de markt? Sociale vraagstukken: kunnen mensen de kwaliteit van software, diensten en gegevens vertrouwen? Politieke vraagstukken: kan de politiek of de industrie standaarden ontwikkelen voor de kwaliteit van software, hardware en gegevens? * Systeemkwaliteit: gegevenskwaliteit en systeemfouten

20 15.20 © 2002 by Prentice Hall Leefbaarheid Centralisatie versus decentralisatie Snelheid van verandering: minder tijd om te reageren op de concurrentie Grenzen behouden: familie, werk, vrije tijd Afhankelijkheid en kwetsbaarheid Computercriminaliteit en -misbruik *

21 15.21 © 2002 by Prentice Hall Leefbaarheid Arbeidsmarkt: gevolgen van informatietechnologie, verlies aan banen middenkader Gelijkheid en toegang: groeiende kloof tussen de verschillende etnische en sociale klassen Gezondheidsrisico’s*

22 15.22 © 2002 by Prentice Hall Leefbaarheid Gezondheidsrisico’s: Repetitive strain injury (RSI)Repetitive strain injury (RSI) Carpaal tunnelsyndroom (CTS)Carpaal tunnelsyndroom (CTS) Computer vision syndrome (CVS)Computer vision syndrome (CVS) Technostress: irritatie, vijandigheid, ongeduldigheid, vermoeidheid, angstTechnostress: irritatie, vijandigheid, ongeduldigheid, vermoeidheid, angst Straling van monitorenStraling van monitoren*

23 15.23 © 2002 by Prentice Hall Internetcriminaliteit en -misbruik Hacking: zich toegang verschaffen tot gegevens van anderenHacking: zich toegang verschaffen tot gegevens van anderen Jamming: de hostcomputer vast laten lopenJamming: de hostcomputer vast laten lopen Kwaadwillige software: virussen die een computer laten crashenKwaadwillige software: virussen die een computer laten crashen Sniffing: gegevens onderscheppen die door het systeem worden verstuurd, bijvoorbeeld creditcardgegevensSniffing: gegevens onderscheppen die door het systeem worden verstuurd, bijvoorbeeld creditcardgegevens Spoofing: zich voordoen als iemand andersSpoofing: zich voordoen als iemand anders*

24 15.24 © 2002 by Prentice Hall Wat het management kan doen: een bedrijfscode opstellen Informatierechten en -plichten Eigendomsrechten en -plichten Verantwoordelijkheid en controle SysteemkwaliteitLeefbaarheid*

25 15.25 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 15 De ethische en sociale impact van informatiesystemen


Download ppt "15.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 15 De ethische en sociale impact van informatiesystemen."

Verwante presentaties


Ads door Google