De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2 Inhoud Start up EXMBA 2010 1B 4 en 5 maart 2010  Voorstellen studiebegeleider en decaan  Praktisch allerlei  Doelstelling Start-up: introductie allerlei facetten van studie  Eerste kennismakingsronde tweetal / foto ‘s maken  Koffiepauze  Fase 2  Studiestructuur / data  Tussendoor in structuur : datum 1e subset / cursus snellezen ( facultatief )

3 Inhoud Start up 2  Opbouw studiemateriaal en koffers meenemen!  Action learning / alpen / voorstel en pva / Alp- intervisie / inleveren  Subset wat en hoe  Core Course Internationaal Management / studiereis  Majors  Fase 3 : Intervisie fase 3  Producties fase 3: OA / Dissertation / EML Logboek  Studiebegeleiding  MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates  Leerstijlen en leercyclus  Rondje OV’s / ieder pakt 1x af. Rest is voor BSN  Lunchpauze / rondleiding pand BSN

4 Inhoud Start up 3  Francis decanaat / VLC  Samenstelling subset  Kennismaken in subset met bijbehorend bedrijf  Presentatie voorbereiden voor de groep  Afspraken subsetbijeenkomsten  SNACK  Presentatie van de subsets  Huiswerk  Reflectie start-updag  Diner  Dag 2 Pieter de Vries: Balans (MBA, werk, privé) (Code 959)

5 Kennismaken 1 Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in maximaal 2 minuten

6 Kennismaken 2 Inhoud:  Stel je voor d.m.v. een metafoor (beeld/dier/lied/kunstwerk o.i.d)  Geef een argument voor deze vergelijking  Waar sta je over twee jaar in het leven…..(kennis/vaardigheden/hoe zie je deze weg)  Wat Breng je in / Haal je uit de MBA  Drive voor MBA en motivatie voor BSN  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..

7 Structuur bijeenkomsten 3 weken 5 weken 5-15 weken ALP Instructie ALP Instructie Start Up Start Up Paper / ALP Paper / ALP OM-1 OM-2 HRM-1 MM-1 Inter visie Inter visie HRM-2 MM-2 OM-3 Inter visie Inter visie HRM-3 MM-3

8 Voorafgaand en tussendoor 1e subset bijeenkomst (in Buren) 24 maart 09.30 – 12.30 uur, alle volgende Subsetbijeenkomsten zelf vandaag plannen! Snellezen 9.30- 16.30 uur ( facultatief ) 8 maart nog 3 plaatsen 29 maart nog 9 plaatsen 19 april is onder voorbehoud. Kosten 365 euro

9 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

10 Action Learning 1  Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset

11 Action Learning 2  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

12 Action Learning Projecten / Leerarrangementen  OM (concept Alp + definitief Alp)  MM Alp  HRM Leerarrangement ( VAL )  IM Alp  FM Leerarrangement ( VAL )  SM Leerarrangement in combinatie met een major en afstudeerrichting dissertation, anders Alp SM  Int Management Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis  Major afsluiten met Leerarrangement

13 Info-momenten over het maken van een ALP  Start-up erg algemeen  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  Intervisiebijeenkomsten met de studiebegeleider(s)

14 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie

15 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk 3e CC  Definitief voorstel wordt een hoofdstuk in een Alp

16 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - studiebegeleider ehofstra@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu (registratie door administratie BusinessSchool)  Code voorblad: Achternaam240450MM  Beoordeling RFC direct naar student en administratie Business School

17 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Groepjes van 4, 5, of 6 personen, criteria branche, profit / nonprofit, functie, geografie.  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

18 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en studiebegeleider  Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 9x )!

19 International Management Opdracht met sub set:  Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak.  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM)  Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

20 Verdieping Master Class volgen met paper: Major Opdracht schrijven Major en Dissertation in relatie: aantekening op Bul MVO Leiderschap Veranderkunde Financiële Dienstverlening Efficiency in de Zorg Sales en Accountmanagement Majors - Masterclass

21 Studiedag fase 3  Na 4 producties (Alp / LAD) krijg je een uitnodiging voor deze dag

22 Producties fase 3  Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA- tijd ( logboek bijhouden ) Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

23 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML  Wat wil je leren, doelstellingen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

24 Studiebegeleiding  Studiebegeleiders en decaan  Studiebegeleiders  inhoud studie  coach intervisie 2 e / 3 e fase  aanwezig tijdens een 2 of 3 daagse  Adviseur proposal Dissertation en EML  Beoordelaar EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce  Primaire studie-verantwoordelijkheid ligt bij student!

25 MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates klankbordgroep / bedrijfsbezoek MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken ongeveer 950 euro Management Updates ( = kortlopende BSN- projecten ) De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

26 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Maslov: 1e fase is onbewust- onbekwaam; dan bewust-onbekwaam; bewust-bekwaam en de laatste fase onbewust-bekwaam

27 Leerstadia

28 Subset West - Zuid Jeannet van Arum-Weggemans Jos Driesprong Jeroen van Hees Frank Korf Arjen Warmerdam

29 Subset Midden Hans van Diem Simon Haafs Ton Knevel Joyce Thijssen – Steenveld Just Zandhuis

30 Subset Oost Robert den Besten Anton Bolwerk Hessiele van Dam Berry Huizing Rutger Vinke Henk-Jan van Zwieten

31 Subsetsamenstelling criteria Criteria ? Voorzet:  Vier of 5 personen  vrouw !  Branche / functie verdeling  Salesgroep  Geografie  Uitgesproken voorkeur door HMP-ers

32 Bedrijfspresentaties in subsets 1  Max 20 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

33 Bedrijfspresentaties in subsets 2  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

34 Bedrijfspresentaties in subsets 3  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haalt en brengt de student bij BSN

35 Bedrijfspresentaties in subsets (slot) Voorbereiden ludieke subset-presentatie door de hele subset:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Gebruik tijd ook om 9 subsetdata af te spreken.( nr 9 is t.b.v. Int M )  Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

36 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie  VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( www.citowoz.nl/vlc4 )www.citowoz.nl/vlc4  Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio 14 mrt  ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst 24 mrt )  Lezen: artikelen What is IMC’s philosophy AL, een moderne visie op Management Development Leerstijlen ( studentensite )  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst 24 maart: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten.  Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, studiebegeleider en set.

37 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam:mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl www.the-art.nl

38 Websites 2  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl  www.managementboek.nl  www.managementexecutivebase.nl

39 Evaluatie start up dag  Vandaag mondelinge evaluatie van de start up:  aan verwachting voldaan?

40 Bij vragen Ellen Hofstra studie begeleider tel: 0344 – 579049 06 – 2711 2131 ehofstra@bsn.eu Francis Blum decaan 0344-579036 fblum@bsn.eu

41

42 Doel start up 4 maart  Nader kennismaken met Business School Nederland………  Studiegenoten / organisaties en studiebegeleiding BSN  Structuur / materiaal en werkwijze van de studie  Action Learning  Francis Decanaat / procedures / Virtual Action Learning  Organisatieverslagen / samenstellen subsets  Nader kennismaken in subsets en bijbehorende organisatie

43 Doel start up 4 maart  Studiemateriaal meenemen  Alle 9 subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Uitwisselen organisatieverslagen  Afsluiting eerste dag met diner

44 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland  Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )


Download ppt "Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google