De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
dé Action Learning Business School

2 Inhoud Start up EXMBA 2010 1B 4 en 5 maart 2010
Voorstellen studiebegeleider en decaan Praktisch allerlei Doelstelling Start-up: introductie allerlei facetten van studie Eerste kennismakingsronde tweetal / foto ‘s maken Koffiepauze Fase 2 Studiestructuur / data Tussendoor in structuur : datum 1e subset / cursus snellezen ( facultatief )

3 Inhoud Start up 2 Opbouw studiemateriaal en koffers meenemen! Action learning / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren Subset wat en hoe Core Course Internationaal Management / studiereis Majors Fase 3 : Intervisie fase 3 Producties fase 3: OA / Dissertation / EML Logboek Studiebegeleiding MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates Leerstijlen en leercyclus Rondje OV’s / ieder pakt 1x af. Rest is voor BSN Lunchpauze / rondleiding pand BSN

4 Inhoud Start up 3 Francis decanaat / VLC Samenstelling subset Kennismaken in subset met bijbehorend bedrijf Presentatie voorbereiden voor de groep Afspraken subsetbijeenkomsten SNACK Presentatie van de subsets Huiswerk Reflectie start-updag Diner Dag 2 Pieter de Vries: Balans (MBA, werk, privé) (Code 959)

5 Interview in tweetal, 10 minuten pp
Kennismaken 1 Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in maximaal 2 minuten

6 Stel je voor d.m.v. een metafoor (beeld/dier/lied/kunstwerk o.i.d)
Kennismaken 2 Inhoud: Stel je voor d.m.v. een metafoor (beeld/dier/lied/kunstwerk o.i.d) Geef een argument voor deze vergelijking Waar sta je over twee jaar in het leven…..(kennis/vaardigheden/hoe zie je deze weg) Wat Breng je in / Haal je uit de MBA Drive voor MBA en motivatie voor BSN Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..

7 Structuur bijeenkomsten
Start Up OM-1 OM-2 HRM-1 MM-1 HRM-2 MM-2 OM-3 HRM-3 MM-3 Paper / ALP ALP Instructie Inter visie Inter visie 3 weken 5 weken 5-15 weken

8 Voorafgaand en tussendoor
1e subset bijeenkomst (in Buren) 24 maart – uur, alle volgende Subsetbijeenkomsten zelf vandaag plannen! Snellezen uur ( facultatief ) 8 maart nog 3 plaatsen 29 maart nog 9 plaatsen 19 april is onder voorbehoud. Kosten 365 euro

9 Opbouw studiemateriaal
Visie Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp Instrumenten Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. Integratie Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

10 Action Learning 1 Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)
Al doende leert men Gezamenlijk leren Docent in andere rol Persoonlijk netwerk: set + subset

11 Action Learning 2 Tijdens studie werken aan echte problemen Risico’s durven nemen Verantwoordelijkheid organisatie Voorkomen “bekwame onbekwaamheid” Reflection in Action

12 Action Learning Projecten / Leerarrangementen
OM (concept Alp + definitief Alp) MM Alp HRM Leerarrangement ( VAL ) IM Alp FM Leerarrangement ( VAL ) SM Leerarrangement in combinatie met een major en afstudeerrichting dissertation, anders Alp SM Int Management Alp gemaakt door de hele subset n.a.v. studiereis Major afsluiten met Leerarrangement

13 Info-momenten over het maken van een ALP
Start-up erg algemeen Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM Intervisiebijeenkomsten met de studiebegeleider(s)

14 ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Reflectie Implementatie

15 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! ) Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk 3e CC Definitief voorstel wordt een hoofdstuk in een Alp

16 ALP-inleverprocedure
Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - studiebegeleider - administratie ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - (RFC ter beoordeling) - (registratie door administratie BusinessSchool) Code voorblad: Achternaam240450MM Beoordeling RFC direct naar student en administratie Business School

17 Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Groepjes van 4, 5, of 6 personen, criteria branche, profit / nonprofit, functie, geografie. Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

18 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en studiebegeleider Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 9x )!

19 International Management
Opdracht met sub set: Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak. Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

20 Master Class volgen met paper: Major Opdracht schrijven
Majors - Masterclass Verdieping Master Class volgen met paper: Major Opdracht schrijven Major en Dissertation in relatie: aantekening op Bul MVO Leiderschap Veranderkunde Financiële Dienstverlening Efficiency in de Zorg Sales en Accountmanagement

21 Na 4 producties (Alp / LAD) krijg je een uitnodiging voor deze dag
Studiedag fase 3 Na 4 producties (Alp / LAD) krijg je een uitnodiging voor deze dag

22 Producties fase 3 Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd ( logboek bijhouden ) Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

23 Logboek Action Learning
Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML Wat wil je leren, doelstellingen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

24 Studiebegeleiding Studiebegeleiders en decaan Studiebegeleiders inhoud studie coach intervisie 2e / 3e fase aanwezig tijdens een 2 of 3 daagse Adviseur proposal Dissertation en EML Beoordelaar EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce Primaire studie-verantwoordelijkheid ligt bij student!

25 Doet online onderzoek en verwerking is prima
MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates klankbordgroep / bedrijfsbezoek MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken ongeveer 950 euro Management Updates ( = kortlopende BSN-projecten ) De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement De Vraagbaak schrijft student aan. Info over wachtwoord / gebruikersnaam

26 Leerstijlen Activist Opdoen van nieuwe ervaringen Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Maslov: 1e fase is onbewust- onbekwaam; dan bewust-onbekwaam; bewust-bekwaam en de laatste fase onbewust-bekwaam

27 Leerstadia

28 Subset West - Zuid Jeannet van Arum-Weggemans Jos Driesprong Jeroen van Hees Frank Korf Arjen Warmerdam

29 Subset Midden Hans van Diem Simon Haafs Ton Knevel Joyce Thijssen – Steenveld Just Zandhuis

30 Subset Oost Robert den Besten Anton Bolwerk Hessiele van Dam Berry Huizing Rutger Vinke Henk-Jan van Zwieten

31 Subsetsamenstelling criteria
Voorzet: Vier of 5 personen vrouw ! Branche / functie verdeling Salesgroep Geografie Uitgesproken voorkeur door HMP-ers

32 Bedrijfspresentaties in subsets 1
Max 20 minuten per persoon in subset Groepspresentatie per subset Vragen stellen/discussie na presentatie

33 Bedrijfspresentaties in subsets 2
Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Aktuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten

34 Bedrijfspresentaties in subsets 3
Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP’en Wat haalt en brengt de student bij BSN

35 Bedrijfspresentaties in subsets (slot)
Voorbereiden ludieke subset-presentatie door de hele subset: Verschillen tussen de bedrijven Grootste gemene deler Gebruik tijd ook om 9 subsetdata af te spreken.( nr 9 is t.b.v. Int M ) Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

36 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie
VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( ) Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio 14 mrt ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst 24 mrt ) Lezen: artikelen What is IMC’s philosophy AL, een moderne visie op Management Development Leerstijlen ( studentensite ) Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst 24 maart: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, studiebegeleider en set.

37 Websites 1 Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten Ebsco via studentensite

38 Websites 2 (HRM)

39 Vandaag mondelinge evaluatie van de start up: aan verwachting voldaan?
Evaluatie start up dag Vandaag mondelinge evaluatie van de start up: aan verwachting voldaan?

40 Bij vragen Ellen Hofstra studie begeleider tel: 0344 – 06 – Francis Blum decaan

41

42 Doel start up 4 maart Nader kennismaken met Business School Nederland……… Studiegenoten / organisaties en studiebegeleiding BSN Structuur / materiaal en werkwijze van de studie Action Learning Francis Decanaat / procedures / Virtual Action Learning Organisatieverslagen / samenstellen subsets Nader kennismaken in subsets en bijbehorende organisatie

43 Doel start up 4 maart Studiemateriaal meenemen Alle 9 subsetafspraken maken Eerste huiswerkopdrachten Uitwisselen organisatieverslagen Afsluiting eerste dag met diner

44 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland
Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google