De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 mei 2011 | Hans van Amsterdam 1 Hokjesdenken Toepassing van vierkantstatistieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 mei 2011 | Hans van Amsterdam 1 Hokjesdenken Toepassing van vierkantstatistieken."— Transcript van de presentatie:

1 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam 1 Hokjesdenken Toepassing van vierkantstatistieken

2 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam 2 Inhoud Waarom vierkanten Rekenen met vierkanten Toepassingen Projecten  Functiemenging  Dynamiek Stedelijke milieus  MKBA verstedelijking

3 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 3 Waarom vierkanten  Gegevens vaak verzameld volgens administratieve indelingen Gemeente, wijk-buurt, postcode (PC4, PC6)  Indeling sluit niet altijd aan bij gewenste analyse-niveau  Eenheden hebben verschillende grootte en zijn onderling slecht vergelijkbaar  Gebiedsgrenzen veranderen in de tijd -> Vierkanten bieden alternatief

4 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 4 Beperkingen vierkanten  Niet alle data leent zich voor omzetting naar rasters  Resolutie  Verlies detail  Object-informatie ontbreekt  Geen informatie over onderlinge relaties (topologie)

5 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 5 Voordelen vierkanten  Eenvoudig gegevens omzetten naar vierkanten  Onafhankelijk van administratieve grenzen  Constant in de tijd  Makkelijk aggregeren naar grotere eenheden  Eenvoudig combineren en rekenen met vierkanten  Basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen)  Omgevingsberekeningen en modellering  Berekeningen zijn snel

6 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 6 Rekenen met vierkanten  Omgevingsberekeningen (Som, gemiddelde, max, min, etc)  Ruimtelijk voortschrijdend  Vorm en grootte van omgeving te bepalen

7 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 7 Berekening omgevingskenmerken Ruimtelijk voortschrijdende gemiddelde 3x3 ->

8 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 8 Toepassing vierkanten  Analyse ruimtelijke patronen  Gebiedstypering  Berekenen omgevingsvariabelen  Puntlocaties prikken in raster  CBS 500m vierkantbestanden (jaarlijks vanaf 2000) –Omgevingsadressendichtheid (stedelijkheid) –Inwoners

9 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 9 CBS stedelijkheidsklasse op basis van omgevingsadressendichtheid

10 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 10 CBS bevolkingsdichtheid per 500m 500m -> 2km, ontwikkeling 2000-2008

11 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 11 Toepassing in projecten  Functiemenging -> 50m vierkanten  Dynamiek stedelijke milieus -> 250m vierkanten  MKBA Verstedelijking -> 500m vierkanten

12 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 12 Functiemenging, menging van wonen en werken

13 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 13 Functiemenging Onderzoek naar menging van functies  Wat zijn voor- en nadelen van menging  Wat is de praktijk van menging in Nederland  Wat zijn ruimtelijke voorwaarden voor menging -> Afbakenen van gebieden met functiemenging –Maat voor menging –Ruimtelijke schaal

14 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 14 Functiemenging Functiemengingsindex (FMI) (#banen) (#banen + #woningen) FMI =x 100 FMI 0 = geheel wonen FMI 50 = halfom werken en wonen FMI 100 = geheel werken

15 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 15 Ruimtelijke schaal functiemenging  Postcode (PC6)  Banen uit LISA bestand  Woningen van CBS

16 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 16 Functiemengingsindex Amsterdam postcodegebieden (PC6)

17 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 17 Ruimtelijke schaal functiemenging  50m vierkanten  Banen uit LISA  Woningen van CBS  Ruimtelijk voortschrijdend gemiddelde omgeving 3x3  Menging van wonen en werking in een omgeving van 150x150m

18 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 18 Functiemengingsindex Amsterdam 50m vierkanten

19 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 19 Functiemengingsindex Amsterdam 50m vierkanten

20 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 20 Functiemengingsindex Den Haag 50m vierkanten

21 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 21

22 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 22 Functiemenging WoonfunctieGemengdWerkfunctieTotaal Oppervlak 63%27%10%100% Woningen 73%25%2%100% Banen 4%24%72%100% Bedrijfsvestigingen 18%43%39%100%

23 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 23 Veranderingen in het stedelijk gebied: Dynamiek van stedelijke milieus 2000-2006

24 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 24 Dynamiek stedelijke milieus  Wat waren in de periode 2000-2006 de ontwikkelingen in stedelijk ruimtebeslag, stedelijke transformatie, dichtheid, functiemenging en diversiteit van stedelijke milieus?  Update van eerdere studies door UU en OTB (2000, 2005)

25 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 25 Dynamiek stedelijke milieus Data  Bodemgebruik: CBS bestand bodemgebruik (2000, 2003)  Woningdichtheid: CBS woningregister (2000, 2006)  Aandeel hoogbouw: Geomarktprofiel (2002, 2006)  Banendichtheid: LISA (2000, 2006)  Kantooroppervlak: Bak kantorenbestand (2000, 2006)  Verkooppunten en verkoopvloeroppervlak dagelijkse en niet-dagelijkse goederen: Locatus (2003, 2006)

26 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 26 Dynamiek stedelijke milieus Methodiek  Data vertaald naar 250 x 250 meter vierkanten  Ruimtelijk voortschrijdend gemiddelde 3x3 gridcellen  Alle variabelen herschaald van 0 tot 100  Vierkanten dmv clusteranalyse ingedeeld in 19 milieus 2006  Op basis van zelfde criteria ook voor 2000

27 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 27 Onderscheiden milieus woonmilieuswerkmilieuscentrummilieusoverige stedelijke milieus

28 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 28

29 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 29 Toename stedelijke milieus

30 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 30 Verschuiving van banen naar stadsrand

31 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 31 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Verstedelijking  Onderzoek naar effect van ruimtelijke investeringen (Niet alleen op plangebied maar op hele stad)  Relatie tussen inwoners en voorzieningen  Voorzieningen via selectie van vestigingen uit LISA –Winkels, ziekenhuizen, restaurants, bioscoop, etc.  Verschillende afstanden tot voorzieningen  Modellering via 500m vierkanten

32 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 32 Supermarkten binnen 1 kilometer 0.00 0.330.00 0.530.670.530.00 0.330.671.000.670.33 0.000.530.670.530.00 0.330.00 Ruimtelijk wegen supermarktbanen Astandvervalfunctie 1km

33 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 33 Gewogen score aantal banen in supermarkten 500m grid afstand 1 kilometer

34 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 34 Inwoners per 500m grid

35 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 35 Aantal inwoners per grid van 500*500 meter Gewogen score aantal banen in supermarkten o.b.v. 500*500 meter grid met afstandsvervalcurve van 1 kilometer

36 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 36 Ziekenhuizen binnen 3 kilometer 0.00 0.140.00 0.170.230.270.290.270.230.170.00 0.190.290.360.410.430.410.360.290.190.00 0.170.290.390.480.550.570.550.480.390.290.170.00 0.230.360.480.600.680.710.680.600.480.360.230.00 0.270.410.550.680.800.860.800.680.550.410.270.00 0.140.290.430.570.710.861.000.860.710.570.430.290.14 0.000.270.410.550.680.800.860.800.680.550.410.270.00 0.230.360.480.600.680.710.680.600.480.360.230.00 0.170.290.390.480.550.570.550.480.390.290.170.00 0.190.290.360.410.430.410.360.290.190.00 0.170.230.270.290.270.230.170.00 0.140.00 Ruimtelijk wegen ziekenhuisbanen Astandvervalfunctie 3km

37 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 37 Gewogen score aantal banen in ziekenhuizen per 500m grid met afstand 3km

38 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 38 Aantal inwoners per grid van 500*500 meter Gewogen score aantal banen in ziekenhuizen o.b.v. 500*500 meter grid met afstandsvervalcurve van 3 kilometer

39 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 39 Toekomst Met beschikbaar komen nieuwe CBS vierkantstatistieken: Nieuwe toepassingen!

40 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken 40 ? Vragen


Download ppt "26 mei 2011 | Hans van Amsterdam 1 Hokjesdenken Toepassing van vierkantstatistieken."

Verwante presentaties


Ads door Google