De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing van vierkantstatistieken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing van vierkantstatistieken"— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing van vierkantstatistieken
Hokjesdenken Toepassing van vierkantstatistieken 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam

2 Inhoud Waarom vierkanten Rekenen met vierkanten Toepassingen Projecten
Functiemenging Dynamiek Stedelijke milieus MKBA verstedelijking 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam

3 Waarom vierkanten Gegevens vaak verzameld volgens administratieve indelingen Gemeente, wijk-buurt, postcode (PC4, PC6) Indeling sluit niet altijd aan bij gewenste analyse-niveau Eenheden hebben verschillende grootte en zijn onderling slecht vergelijkbaar Gebiedsgrenzen veranderen in de tijd -> Vierkanten bieden alternatief 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

4 Beperkingen vierkanten
Niet alle data leent zich voor omzetting naar rasters Resolutie Verlies detail Object-informatie ontbreekt Geen informatie over onderlinge relaties (topologie) 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

5 Voordelen vierkanten Eenvoudig gegevens omzetten naar vierkanten
Onafhankelijk van administratieve grenzen Constant in de tijd Makkelijk aggregeren naar grotere eenheden Eenvoudig combineren en rekenen met vierkanten Basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen) Omgevingsberekeningen en modellering Berekeningen zijn snel 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

6 Rekenen met vierkanten
Omgevingsberekeningen (Som, gemiddelde, max, min, etc) Ruimtelijk voortschrijdend Vorm en grootte van omgeving te bepalen 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

7 Berekening omgevingskenmerken
Ruimtelijk voortschrijdende gemiddelde 3x3 -> 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

8 Toepassing vierkanten
Analyse ruimtelijke patronen Gebiedstypering Berekenen omgevingsvariabelen Puntlocaties prikken in raster CBS 500m vierkantbestanden (jaarlijks vanaf 2000) Omgevingsadressendichtheid (stedelijkheid) Inwoners 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

9 CBS stedelijkheidsklasse op basis van omgevingsadressendichtheid
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

10 CBS bevolkingsdichtheid per 500m 500m -> 2km, ontwikkeling 2000-2008
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

11 Toepassing in projecten
Functiemenging -> 50m vierkanten Dynamiek stedelijke milieus -> 250m vierkanten MKBA Verstedelijking -> 500m vierkanten 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

12 Functiemenging, menging van wonen en werken
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

13 Functiemenging Onderzoek naar menging van functies
Wat zijn voor- en nadelen van menging Wat is de praktijk van menging in Nederland Wat zijn ruimtelijke voorwaarden voor menging -> Afbakenen van gebieden met functiemenging Maat voor menging Ruimtelijke schaal 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

14 (#banen + #woningen) FMI = x 100 Functiemenging
Functiemengingsindex (FMI) (#banen) (#banen + #woningen) FMI = x 100 FMI 0 = geheel wonen FMI 50 = halfom werken en wonen FMI 100 = geheel werken 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

15 Ruimtelijke schaal functiemenging
Postcode (PC6) Banen uit LISA bestand Woningen van CBS 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

16 Functiemengingsindex Amsterdam postcodegebieden (PC6)
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

17 Ruimtelijke schaal functiemenging
50m vierkanten Banen uit LISA Woningen van CBS Ruimtelijk voortschrijdend gemiddelde omgeving 3x3 Menging van wonen en werking in een omgeving van 150x150m 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

18 Functiemengingsindex Amsterdam 50m vierkanten
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

19 Functiemengingsindex Amsterdam 50m vierkanten
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

20 Functiemengingsindex Den Haag 50m vierkanten
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

21 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam
Toepassing van vierkantstatistieken

22 Functiemenging 63% 27% 10% 100% 73% 25% 2% 4% 24% 72% 18% 43% 39%
Woonfunctie Gemengd Werkfunctie Totaal Oppervlak 63% 27% 10% 100% Woningen 73% 25% 2% Banen 4% 24% 72% Bedrijfsvestigingen 18% 43% 39% 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

23 Veranderingen in het stedelijk gebied: Dynamiek van stedelijke milieus 2000-2006
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

24 Dynamiek stedelijke milieus
Wat waren in de periode de ontwikkelingen in stedelijk ruimtebeslag, stedelijke transformatie, dichtheid, functiemenging en diversiteit van stedelijke milieus? Update van eerdere studies door UU en OTB (2000, 2005) 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

25 Dynamiek stedelijke milieus
Data Bodemgebruik: CBS bestand bodemgebruik (2000, 2003) Woningdichtheid: CBS woningregister (2000, 2006) Aandeel hoogbouw: Geomarktprofiel (2002, 2006) Banendichtheid: LISA (2000, 2006) Kantooroppervlak: Bak kantorenbestand (2000, 2006) Verkooppunten en verkoopvloeroppervlak dagelijkse en niet-dagelijkse goederen: Locatus (2003, 2006) 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

26 Dynamiek stedelijke milieus
Methodiek Data vertaald naar 250 x 250 meter vierkanten Ruimtelijk voortschrijdend gemiddelde 3x3 gridcellen Alle variabelen herschaald van 0 tot 100 Vierkanten dmv clusteranalyse ingedeeld in 19 milieus 2006 Op basis van zelfde criteria ook voor 2000 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

27 Onderscheiden milieus
centrummilieus woonmilieus werkmilieus overige stedelijke milieus 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

28 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam
Toepassing van vierkantstatistieken

29 Toename stedelijke milieus
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

30 Verschuiving van banen naar stadsrand
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

31 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Verstedelijking
Onderzoek naar effect van ruimtelijke investeringen (Niet alleen op plangebied maar op hele stad) Relatie tussen inwoners en voorzieningen Voorzieningen via selectie van vestigingen uit LISA Winkels, ziekenhuizen, restaurants, bioscoop, etc. Verschillende afstanden tot voorzieningen Modellering via 500m vierkanten 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

32 Supermarkten binnen 1 kilometer
Ruimtelijk wegen supermarktbanen Astandvervalfunctie 1km 0.00 0.33 0.53 0.67 1.00 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

33 Gewogen score aantal banen in supermarkten 500m grid afstand 1 kilometer
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

34 Inwoners per 500m grid 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam
Toepassing van vierkantstatistieken

35 Gewogen score aantal banen in supermarkten
o.b.v. 500*500 meter grid met afstandsvervalcurve van 1 kilometer Aantal inwoners per grid van 500*500 meter 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

36 Ziekenhuizen binnen 3 kilometer
Ruimtelijk wegen ziekenhuisbanen Astandvervalfunctie 3km 0.00 0.14 0.17 0.23 0.27 0.29 0.19 0.36 0.41 0.43 0.39 0.48 0.55 0.57 0.60 0.68 0.71 0.80 0.86 1.00 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

37 Gewogen score aantal banen in ziekenhuizen per 500m grid met afstand 3km
26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

38 Gewogen score aantal banen in ziekenhuizen
o.b.v. 500*500 meter grid met afstandsvervalcurve van 3 kilometer Aantal inwoners per grid van 500*500 meter 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

39 Toekomst Met beschikbaar komen nieuwe CBS vierkantstatistieken:
Nieuwe toepassingen! 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam Toepassing van vierkantstatistieken

40 ? Vragen 26 mei 2011 | Hans van Amsterdam
Toepassing van vierkantstatistieken


Download ppt "Toepassing van vierkantstatistieken"

Verwante presentaties


Ads door Google