De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.2 Mesopotamie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.2 Mesopotamie."— Transcript van de presentatie:

1 1.2 Mesopotamie

2 Waarom gingen jagers aan landbouw doen?
Vanaf 9000 verandering: van jagen en verzamelen naar akkerbouw. Waarom? Klimaatverandering Hogere temperatuur en meer regen. Gevolg: meer planten en dieren. Gevolg: men hoeft niet meer rond te trekken. Men jaagt en verzamelt nog steeds. Deze volken heten Natoefische volken. Leven in ronde hutten van steen. Nederzettingen hebben 2000 jaar bestaan, waarom gestopt? Misschien droogte of kou.

3 Tenten worden ingeruild voor huizen.
Waarom is men aan landbouw gaan doen? Als je niet rond trekt doe je kennis op van de natuur om je heen. Waarom deze kennis niet gebruiken in tijden van tekorten? Maar als er voldoende voedsel is, waarom dan extra inspanning leveren? Eerste boerendorpen in vruchtbare halve maan. Vruchtbare grond en regelmatig regen.

4

5 Tenten worden ingeruild voor huizen.
Verbouwen van granen, ook bonen, enz. Geen trekdieren, dus zwaar werk. Gebruik van hout ,botten en steen als werktuig. Naast akkerbouw, ook nog jagen jaar na komst akkerbouw pas veeteelt. Ontstaan van eerste Agrarische samenlevingen.

6 Mesopotamie Mesopotamie: gebied tussen Eufraat en Tigris (Irak) Slib zorgt voor vruchtbare grond. Maar hete zomers, nat voorjaar. Irrigatie noodzakelijk, mbv: waterreservoirs en kanalen. Gevolg: landbouwoverschot, Gevolg: bevolkinstoename, Gevolg: Dorpen worden Steden.

7 Mesopotamie. Vanaf 3300 v. Chr. in Mesopotamie, in gebied Soemerie.
Ontstaan van Sociale lagen, verschil tussen rijk en arm, macht en aanzien: In de steden handwerkslieden, specialisatie komt op. En handel, koopman, komt op: vb. Indie en Syrie Priesters: stemmen goden gunstig Koning: Plaatsvervanger van god, verantwoordelijk voor waterbeheer, rechtspraak en ordehandhaving, en verdediging van de stad.

8 Wat waren de gevolgen van de Neolitische Revolutie?
NR: overgang van Jagen en Verzamelen naar Landbouw Eerste economische revolutie. Gevolgen: Toename bestaanszekerheid Vestiging op vaste plek of nomaden bestaan met kudde dieren. productieoverschotten Bevolkingsgroei Gevolgen voor het landschap

9

10 Ontstaan van steden. Eerste steden in zuiden van Mesopotamie. Langs de Eufraat en de Tigris (Irak). Maar warm, droog en zeer nat voor drie maanden. Waarom daar? Irrigatielandbouw is de oplossing. Mbv waterreservoirs, kanalen en dijken. Vruchtbaar slib. Dorpen worden steden. Stenen huizen. In Soemerie in het bijzonder. Uruk en Ur. Handwerkslieden, kooplieden: specialisatie vond plaats.

11

12 Hoe ontstonden nieuwe beroepen?
Overschot in de landbouw: gevolg: meerdere beroepen zijn mogelijk. Boeren en ambachtslieden Handelaars, naar oost en west. Ambtenaren en soldaten. Iedere stad een koning, dus hulp nodig. Koning: waterbeheer, rechtspraak, ordehandhaving, plaatsvervanger van god. Priester. Goden gunstig stemmen. Er ontstaan sociale lagen. (arm/rijk, machtig of niet)

13 Goden en Schrift.

14 Uitvinding van schrift. Kleitabletten.
rond 3200 v.Chr. ontwikkeld geschreven op plakken klei met een stukje riet pictogram stond voor een lettergreep oudste toepassing van het schrift was economisch (ontvangstbewijzen, contracten enzovoorts) Gevolg: betere organisatie, belasting innen, hoeveel soldaten, reparaties aan irrigatiesysteem. Nieuwe wetten. 2400 v.Chr. eerste literaire composities

15

16 Goden Polytheïsme: geloof in meerdere goden.
Tempelcomplex, tempeltoren (ziggoerat)

17 ‘Uitvindingen!’ pottenbakkerswiel, wagenwiel, brons gieten
maken van glas. Astronomie, wiskunde,

18 Machtsstrijd in Mesopotamie.
Soemerie is verzameling stadstaatjes. Onderlinge twisten tussen deze staten. 2000 v. C Soemeriers verslagen door Amorieten, die stichten oud-babylonische rijk ( ). Babylon de hoofdstad Hammoerabi komt met 282 wetten over bv. Grondbezit, handel, huwelijk en slavernij. Steeds meer macht naar de koning, hulp van ambtenaren (gouverneurs) en leger. Centraal bestuur. Nieuw-Babylonische rijk: groei onder Nebukadnezer. O.a. de hangende tuinen. Ook de toren van Babel, tempeltoren. 539 einde aan rijk door de komst van de Perzen.

19

20


Download ppt "1.2 Mesopotamie."

Verwante presentaties


Ads door Google