De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX-ON-WEB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX-ON-WEB."— Transcript van de presentatie:

1 juni 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX-ON-WEB

2 TAX-ON-WEB juni 2006 2 Programma > Algemene context en strategie > Toegang tot Tax-on-web > Een stand van zaken > Enquête 2005 > Tax-on-web in praktijk > Vragen?

3 TAX-ON-WEB juni 2006 3 Programma ALGEMENE CONTEXT

4 TAX-ON-WEB juni 2006 4 Twee uitdagingen Begin 2000, stond de FOD Financiën voor een dubbel probleem: I. Een veel te lang gebrek aan investeringen. Onvoldoende middelen voor een goeie werking. => Noodzaak herinvestering in Financiën: - Vijfjarenplan informatica 2001-2005 - Coperfin II. Een ongunstige leeftijdspiramide.

5 TAX-ON-WEB juni 2006 5 Strategie = Massaal investeren in onze modernisering (hoofdzakelijk in ICT) om: > onze taken op een andere manier te kunnen volbrengen. > het hoofd te bieden aan onze ongunstige leeftijdspiramide. > op termijn onze opdrachten te kunnen uitvoeren met een kleiner personeelsbestand.

6 TAX-ON-WEB juni 2006 6 Nieuwe manier van werken Gestandaardiseerde verwerking Volgens het éénmalig verstrekkingsprincipe verzamelen en elektronisch beheren: > van persoonlijke, fiscale pre-arrival gegevens en aangiften. > in een uniek dossier met correcte, volledige, actuele en coherente gegevens. > om de schuld of het tegoed te kunnen berekenen. => realisaties: Tax-on-web; scanning BTW/PB aangiften.

7 TAX-ON-WEB juni 2006 7 Tax-on-web: historiek en evolutie > Tax-on-web is een internet-toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting on line in te dienen. > De eerste versie was beschikbaar voor het aanslagjaar 2003 ( beperkt tot deel 1 van de aangifte).

8 TAX-ON-WEB juni 2006 8 Tax-on-web: historiek en evolutie > Nieuwe mogelijkheden voor het aanslagjaar 2004: -Een grotere gebruiksvriendelijkheid. -Delen 1 en 2 van de aangifte. -Toevoegen van bijlagen. -De mogelijkheid voor belastingplichtige met volmachthouder te werken. -De mogelijkheid voor de volmachthouder de aangifte in te dienen.

9 TAX-ON-WEB juni 2006 9 Tax-on-web: historiek en evolutie > Uitdagingen en doelstellingen voor het aanslagjaar 2005: Integratie van de belastinghervorming PB: de decumul. Verbeteringen: - Interne interface voor TOW. –Snelle invoerschermen. –Berekeningsmodule on-line. –Uitbreiding naar “forfaits”. –Zoekscherm voor volmachthouders.

10 TAX-ON-WEB juni 2006 10 TOEGANG TOT TAX-ON-WEB

11 TAX-ON-WEB juni 2006 11 Drie soorten gebruikers >Elke gebruiker zal over een eigen onthaalpagina en over eigen toepassingsmogelijkheden beschikken: –Belastingplichtigen http://www.taxonweb.be/ –Volmachthouders http://www.taxonweb.be/pro/ –Ambtenaren http://www.taxonweb.be/finbox/

12 TAX-ON-WEB juni 2006 12 Geen aangifte via TOW voor volgende belastingplichtigen >Eén of beide echtgenoten zijn overleden in 2005 of 2006. >De belastingplichtige is weduwe of weduwnaar geworden in 2005 of 2006. >De belastingplichtigen zijn feitelijk gescheiden sinds minder dan één jaar op 01/01/2006 en hebben een afzonderlijke aangifte gekregen. >De belastingplichtigen hebben geen papieren aangifte gekregen.

13 TAX-ON-WEB juni 2006 13 Toepassingsmogelijkheden (1) >De aangifte on-line onderschrijven. >Werken in de aangifte vanuit de TaxWorkBox. –Centraliseren van alle volmachten voor dezelfde onderneming. –Status van de aangifte duidelijk aantonen. –Zoekfuncties ivm de volmachten. –Deel 2 toevoegen of weglaten. >Bewaren van de gegevens. >Valideren van de gegevens (per vak, volledige aangifte).

14 TAX-ON-WEB juni 2006 14 Toepassingsmogelijkheden (2) >Berekenen van de belasting. Simulatie belastingberekening voordat aangifte onderschreven wordt. >Mogelijkheid aangifte geheel te bekijken en af te drukken in PDF (tijdens invullen en na onderschrijving). >Bijlagen toevoegen, bekijken en afdrukken (in PDF formaat) na onderschrijven. >Bijstand: on-line uitleg beschikbaar over velden, foutmeldingen, FAQ’s.

15 TAX-ON-WEB juni 2006 15 Tax-on-web & usermanagement ondernemingen = een beveiligde toepassing die beroep doet op het User Management Ondernemingen. > Gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk om toegang te hebben tot deze beveiligde toepassing. > Voor Tax-on-web worden de boekhoudkantoren beschouwd als dienstverleners die van de belastingplichtigen een volmacht krijgen. Lien contractuel Gebruikers Lokale beheerder Aanduiding Belastingplichtige Volmacht Boekhoudkantoor Contractuele band

16 TAX-ON-WEB juni 2006 16 Boekhoudkantoren: te volgen stappen I.Creatie lokale beheerder voor boekhoudkantoren (via portaal Sociale Zekerheid). II.Creatie volmachten tussen belastingplichtigen en boekhoudkantoren (via gewestelijke directies Financiën). III.Indienen belastingaangifte door boekhoudkantoor via toepassing Tax-on-web (via federaal portaal).

17 TAX-ON-WEB juni 2006 17 Invullen van het formulier “aanduiden van lokale beheerder” De ondertekenaar is, binnen het boekhoudkantoor, een bestuurder, een zaakvoerder of een vennoot. Dezelfde persoon zal de formulieren van de 2 de fase (creatie volmachten tussen belastingplichtigen en boekhoudkantoren via gewestelijke directies) eveneens ondertekenen. NB: Om toegang tot Tax-on-web te hebben, moet het boekhoudkantoor een onderneming zijn.

18 TAX-ON-WEB juni 2006 18 Invullen van het formulier “aanduiden van lokale beheerder” > Downloaden op site: www.taxonweb.be/prowww.taxonweb.be/pro > Dit formulier, ingevuld en getekend, terugsturen naar:SmalS-MvM Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat 102 Koninklijke Prinsstraat 102 1050 Brussel 1050 Brussel 0257/ 257.57 > Info nodig? 0257/ 257.57 contactcenter@eranova.fgov.be

19 TAX-ON-WEB juni 2006 19 Verwerking formulieren “lokale beheerder” > Indien het formulier onvolledig en/of incorrect ingevuld is, wordt het boekhoudkantoor telefonisch gecontacteerd. > Indien het formulier volledig en correct ingevuld is, ontvangt de lokale beheerder de brieven met gebruikersnaam en wachtwoord na 5 werkdagen. > Daarna moet de lokale beheerder zich zo vlug mogelijk registreren op www.socialsecurity.be (de procedure bevindt zich op de site).www.socialsecurity.be

20 TAX-ON-WEB juni 2006 20 Registratie van een lokale beheerder en nieuwe gebruikers

21 TAX-ON-WEB juni 2006 21 Registratie van een lokale beheerder en nieuwe gebruikers

22 TAX-ON-WEB juni 2006 22 Het creëren van een volmacht = aanduiding van een volmachthouder door een volmachtgever. > Doel? Aangifte PB van klanten elektronisch invullen en indienen. > Hoe? Aan de hand van een speciaal daartoe ontworpen formulier. – Formulier downloaden van www.taxonweb.be.www.taxonweb.be – Door beide partijen behoorlijk invullen en ondertekenen. – Eventueel, duur van de volmacht aanduiden. – In functie van de fiscale woonplaats van de volmachtgever, opsturen naar de bevoegde gewestelijke directie der directe belastingen (adressenlijst bij het formulier gevoegd).

23 TAX-ON-WEB juni 2006 23 Verwerken van volmachten >Op niveau van de gewestelijke directies directe belastingen. >50 tal ambtenaren aangeduid. >Adressen en contactgegevens bij formulier. >Gegevens worden in een systeem gebracht dat toelaat volmachten te creëren, te consulteren en te schrappen. >Systeem controleert identiteit en hoedanigheid van volmachtgevers (RRnr.) en volmachthouders (KBO-nr. en RRnr.). >Van zodra volmacht gecrëeerd is wordt toegang tot TOW geactiveerd. >Via het systeem wordt aan de volmachtgevers een geschreven bevestiging toegezonden van de aanduiding van hun volmachthouder.

24 TAX-ON-WEB juni 2006 24 Verwerken/Schrappen van volmachten > Gezinsaangifte voor beide partners: opdat de volmachthouder de aangifte zelf zou kunnen indienen, moet hij van beiden een volmacht hebben. Zoniet kan hij slechts indienen voor diegene die hem heeft gemandateerd. De andere partner zal mee moeten ondertekenen met zijn persoonlijke token om te kunnen indienen. > Een in het systeem opgenomen volmacht kan achteraf worden geschrapt op schriftelijke vraag van de volmachtgever of van de volmachthouder. >Deze schrappingen geschieden eveneens door de aangeduide ambtenaren van de FOD Financiën (formulier naar de gewestelijke directies der directe belastingen sturen).

25 TAX-ON-WEB juni 2006 25 Tax-on-web voor ondernemingen: Proces Zaakvoerder - Vennoot - Bestuurder Aanvraag lokale beheerder 1 2. Aanmaken lokale beheerder Opsturen userid – paswoord lokale beheerder 3 Lokale beheerder 4 Aanvraag mandaten DienstverlenerSmalsFinanciën 5 Verwerken mandaten Mandaat -beheer Usermgmt onderneming en 6 Boekhouders Gebruikers creëren (userid – paswoord) 3bis Autorisatie TOW toekennen 7 KBO

26 TAX-ON-WEB juni 2006 26 STAND VAN ZAKEN

27 TAX-ON-WEB juni 2006 27 Evolutie Tax-on-web 2003 - 2005

28 TAX-ON-WEB juni 2006 28 Statistiek: de 3 gebruikers 05/04/2006 1.Burgers: 130.319 2.Ambtenaar: 193.050 3.Mandataris: 251.636

29 TAX-ON-WEB juni 2006 29 TOW Ambtenaar

30 TAX-ON-WEB juni 2006 30 TOW: de burger

31 TAX-ON-WEB juni 2006 31 Professionelen van de sector - strategie Incentives van de Overheid Communicatiecam- pagnes (federaties, pers) Alle boekhoudkantoren worden geïnformeerd over de voordelen van ToW en aangemoedigd om zich te registreren Alle boekhoudkantoren registreren zich als gebruikers De boekhoudkantoren dienen al hun aangiften in via ToW De boekhoudkantoren beseffen dat ToW hun werkprocedures verbetert De procedures beter uitleggen Technische verbeteringen (bijlagen, formulieren) Procedures voor registratie vereenvoudigen Optimalisatie van de compatibiliteit van ToW met andere applicaties Vormingssessies organiseren over functionnaliteiten van ToW Helpdesk toegankelijker maken tijdens piekperiodes Procedure voor volmachten vereenvoudigen (elektronisch beheer)

32 TAX-ON-WEB juni 2006 32 Communicatie TOW 2005 > In samenspraak met instituten (IAB – BIBF). > Via beroepsorganisaties. > 21 presentaties: ongeveer 2.250 professionelen.

33 TAX-ON-WEB juni 2006 33 TOW evolutie ‘lokale beheerders’

34 TAX-ON-WEB juni 2006 34 TOW – evolutie ingediende volmachten

35 TAX-ON-WEB juni 2006 35 TOW mandataris – ingediende aangiften

36 TAX-ON-WEB juni 2006 36 TOW mandataris – ingediende aangiften

37 TAX-ON-WEB juni 2006 37 TOW mandataris – van 16 tot 31/10

38 TAX-ON-WEB juni 2006 38 251.636 aangiften = 386.740 volmachten

39 TAX-ON-WEB juni 2006 39 Evolutie lokale beheerders

40 TAX-ON-WEB juni 2006 40 DE TOW ENQUETE 2005

41 TAX-ON-WEB juni 2006 41 Tax-on-web 2005 – de enquête >Motivatie TOW: uitstel, ontvangstbewijs, flexibiliteit en toekomstgericht. >Tevredenheid over Tax-on-web: 7/10. >Uitstekende dienstverlening op gewestelijke directies.

42 TAX-ON-WEB juni 2006 42 Aantal deelnemers

43 TAX-ON-WEB juni 2006 43 Waar kreeg u nuttige informatie?

44 TAX-ON-WEB juni 2006 44 Hoger – lager?

45 TAX-ON-WEB juni 2006 45 Percentage TOW - klanten

46 TAX-ON-WEB juni 2006 46 De berekening en Tax-on-web

47 TAX-ON-WEB juni 2006 47 Tax-on-web in 2004 en 2005

48 TAX-ON-WEB juni 2006 48 TAX-ON-WEB IN PRAKTIJK

49 TAX-ON-WEB juni 2006 49 Wat is een TaxWorkBox? >De TaxWorkBox geeft de gevolmachtigde ondernemingen toegang tot de aangiften van de belastingplichtigen die hen volmacht hebben gegeven. >De TaxWorkBox kan beschouwd worden als: –een algemeen overzicht van alle aangiften PB waarvoor volmacht gegeven werd. –een toepassing die toelaat toegang te krijgen tot de aangiften om ze te kunnen invullen, wijzigen, onderschrijven.

50 TAX-ON-WEB juni 2006 50 Toegang tot de TaxWorkBox >De onthaalpagina van Tax-on-web openen en klikken op ‘toegang tot mijn TaxWorkBox’. >Gebruikersnaam en paswoord ingeven. >Van zodra het systeem u herkent en u toegang verkrijgt wordt de TaxWorkBox zichtbaar.

51 TAX-ON-WEB juni 2006 51 Mogelijkheden TaxWorkBox >Toegang krijgen tot een aangifte. (x) >Toevoegen/weglaten deel 2. (x) >Een selectie maken in de lijst van de volmachten. >De volmachtenlijst overlopen. >Het aantal volmachten per pagina bepalen. >Een overzicht van de status van de aangiften krijgen. >Een onderschreven aangifte bekijken. (x) >De bijlagen van een onderschreven aangifte bekijken. (x) >De elektronische aangiften en bijlagen van vorige aanslagjaren bekijken. (x) (x) met tussentijdse stap: repertoriumnummer

52 TAX-ON-WEB juni 2006 52 TaxWorkBox : bijkomende veiligheid

53 TAX-ON-WEB juni 2006 53 TaxWorkBox: mogelijkheden

54 TAX-ON-WEB juni 2006 54 TaxWorkBox: niet ingediende aangiften

55 TAX-ON-WEB juni 2006 55 TaxWorkBox: ingediende aangiften

56 TAX-ON-WEB juni 2006 56 TaxWorkBox: lijst downloaden

57 TAX-ON-WEB juni 2006 57 Werken in de aangifte van een belastingplichtige > De vakken van de aangifte invullen. > De informatie bewaren. > Nazien of de aangifte geen vergissingen bevat. > Nota’s toevoegen. > Bijlagen toevoegen. > Een simulatie van de belastingberekening maken. > De aangifte onderschrijven. > De aangifte bekijken (PDF) in voorlopige versie. > Hulp krijgen.

58 TAX-ON-WEB juni 2006 58 Vooraf ingevulde gegevens aangifte 1.Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie belastingplichtige (nationaal nummer, repertoriumnummer, lokale taxatiedienst,…). Opgelet: niet te verwarren met vak I van de aangifte. 2.Voorafbetalingen (bij foutieve gegevens kunnen deze opgegeven bedragen gewijzigd worden). 3.Wedden en pensioenen betaald door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven. 4.Pensioenen betaald door de Rijksdienst Voor Pensioenen.

59 TAX-ON-WEB juni 2006 59 Validatieregels

60 TAX-ON-WEB juni 2006 60 Lijst met fouten

61 TAX-ON-WEB juni 2006 61 Simulatie van de berekening

62 TAX-ON-WEB juni 2006 62 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

63 TAX-ON-WEB juni 2006 63 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

64 TAX-ON-WEB juni 2006 64 Visualiseren van vorige aangiften/bijlagen

65 TAX-ON-WEB juni 2006 65 Belastingplichtige heeft zelf al toegang tot zijn Taxbox > De volmachthouder kan: – via de TaxWorkBox vaststellen of de belastingplichtige in zijn eigen aangifte heeft gewerkt, waarvan de status dus zal gewijzigd zijn. – de gegevens, ingevoerd door de belastingplichtige, wijzigen. >De belastingplichtige heeft altijd (indien hij zelf over een token beschikt) toegang tot zijn Taxbox. Hij kan in zijn aangifte werken. Hij kan de aangifte bekijken als ze al werd onderschreven (door hem of zijn volmachthouder).

66 TAX-ON-WEB juni 2006 66 Bijlagen bij aangifte? Wat kan? > Deel 1 en deel 2 van de aangifte: mogelijkheden: 1. Bepaalde documenten thuis bewaren. 2. Per vak van de aangifte is er een tekstvak voorzien (ook deel 1). 3. Finform-documenten. 4. Word/Excel-documenten kunnen in PDF-formaat worden meegestuurd.

67 TAX-ON-WEB juni 2006 67 FINFORM- documenten : gestandaardiseerd (zelf ontwikkeld en facultatief) - Detail van de brutowinst / ontvangsten. - Detail van de beroepskosten. - Afschrijvingstabellen : Lineair stelsel Degressief stelsel Voertuigen fiscale beperking - Schema’s van: overdracht van in België gelegen ongebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen overdracht van in België gelegen gebouwde onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen overdracht van een gebouw dat is opgericht op een grond die onder bezwarende titel werd verkregen

68 TAX-ON-WEB juni 2006 68 Eigen documenten (uw boekhouding) > U kan uw eigen word/excel documenten in PDF-formaat meesturen (enkel dit formaat wordt aanvaard). > U kan die documenten zelf aanmaken. Er bestaan hulpmiddelen die u toelaten om documenten naar een PDF-formaat om te zetten. Sommige zijn gratis ter beschikking op internet. > Selecteer volgens de aard van de bijlage: - Eigen documenten – brutowinst/ontvangsten / beroepskosten / afschrijvingstabellen – Balans, resultatenrekening en toelichting – Afschrift van de rekeningen ‘Kapitaal’ en ‘privé’ – Lijst van de debiteuren en crediteuren – Eigen documenten – andere – Forfait (berekeningsblad)

69 TAX-ON-WEB juni 2006 69 Elektronische bijlage

70 TAX-ON-WEB juni 2006 70 Stappenvoorbeeld toevoegen elektronische bijlage

71 TAX-ON-WEB juni 2006 71 Stappenvoorbeeld toevoegen elektronische bijlage

72 TAX-ON-WEB juni 2006 72 TAX Files: proces

73 TAX-ON-WEB juni 2006 73 TAX Files

74 TAX-ON-WEB juni 2006 74 TAX Files: procedure

75 TAX-ON-WEB juni 2006 75 TAX Files: procedure

76 TAX-ON-WEB juni 2006 76 TAX Files: procedure

77 TAX-ON-WEB juni 2006 77 TAX Files: toestand

78 TAX-ON-WEB juni 2006 78 TAX Files: toestand

79 TAX-ON-WEB juni 2006 79 TAX Files: toestand

80 TAX-ON-WEB juni 2006 80 TAX Files: toestand

81 TAX-ON-WEB juni 2006 81 Visualiseren van de aangifte Verbetering

82 TAX-ON-WEB juni 2006 82 Synthese TOW 2005 > Tax-on-web Volmachthouder 2005: een « grand cru » -Communicatie via beroepsorganisaties met uitstekend resultaat. -Een gebruiksvriendelijker systeem (snelle invoer, zoekmachine,…). - Uitbreiding doelgroep: de forfaits. - Berekeningmodule kon beter. - Soms traag bij intensief gebruik.

83 TAX-ON-WEB juni 2006 83 Tax-on-web 2006: voor jullie! > Mandaatbeheer gebruiksvriendelijker. > Meer gegevens vooraf ingevuld (CDVU & RVP). > Massaal indienen via TAX Files. > Integratie in berekeningsprogramma’s. > Verfijning status aangiften in de TaxWorkBox. > Consultatie vorige aangiften en bijlagen.


Download ppt "Juni 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX-ON-WEB."

Verwante presentaties


Ads door Google