De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VENSOC 1 juni 2006 Marc De Witte Dirk Van de Peer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federale Overheidsdienst FINANCIEN VENSOC 1 juni 2006 Marc De Witte Dirk Van de Peer."— Transcript van de presentatie:

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN VENSOC 1 juni 2006 Marc De Witte Dirk Van de Peer

2 Vensoc 1 juni 2006 2 Agenda  Historiek  Algemene kenmerken  Doelgroep  Technische vereisten  Aangifte indienen in zes stappen  Vaak voorkomende fouten  Bijstand  Waarom Vensoc gebruiken  Vragen

3 Vensoc 1 juni 2006 3 Elektronische aangiften … Vensoc  In het kader van E-government  Betere dienstverlening ondernemingen (7/24, automatisch ontvangstmelding,...)  Verminderen papierberg  In navolging van andere elektronische aangiften (Intervat, Finprof, Tax-on-web) VENSOC (VENnootschappen – SOCiétés) Indienen van een aangifte in de vennootschapsbelasting via het internet

4 Vensoc 1 juni 2006 4 Vensoc - Historiek  Vensoc vindt zijn oorsprong binnen Finform  Finform: elektronische formulieren downloaden, invullen en afdrukken  Verzending is logische volgende stap  Operationeel vanaf aanslagjaar 2005  Beperkte communicatie  Ruim 13.000 aangiften werden via Vensoc ingediend  Verspreid over 1.000 verschillende indieners

5 Vensoc 1 juni 2006 5 Vensoc – Algemene kenmerken  Aangifte in de vennootschapsbelasting  Downloaden, off-line invullen en lokaal bewaren  Toevoegen bijlagen  Indienen via internet  Digitale handtekening (certificaat klasse 3)  Automatisch toezenden van ontvangstbewijs  Volledig kalenderjaar operationeel, 7/7, 24/24

6 Vensoc 1 juni 2006 6 Vensoc – Doelgroep  Iedereen die namens een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moet indienen  Moeten door de vennootschap gemachtigd zijn (zoals reeds het geval voor het indienen van een papieren aangifte)  Machtiging moet steeds kunnen voorgelegd worden  Evenwel geen voorafgaande registratie van de machtiging vereist  Geen speciaal typeformulier

7 Vensoc 1 juni 2006 7 Vensoc – Technische vereisten  Internetverbinding (bij voorkeur breedband)  Browser Internet Explorer versie 6.x (Netscape Communicator versie 7.x niet ondersteund)  Adobe Acrobat Reader versie 6 of hoger  Digitaal certificaat klasse 3  Aanvragen bij: Isabel, Globalsign of Certipost (enkel voor Communities)  Ook te gebruiken voor Intervat, Finprof  Software voor creatie PDF (voor niet-gestandaardiseerde bijlagen)  Java runtime (versie 1.4.2. of hoger) te downloaden via java.sun.com

8 Vensoc 1 juni 2006 8 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Stap 3: Ophalen Finform bijlagen Stap 4: Creatie overige bijlagen Stap 5: Creatie XFDF-bestand Stap 6: Indienen aangifte

9 Vensoc 1 juni 2006 9 Vensoc – Indienen in 6 stappen Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer

10 Vensoc 1 juni 2006 10 Vensoc – Stap 1: Creëer map  Aparte map/directory voor elke aangifte die via Vensoc wordt ingediend  Naam van de map vrij te bepalen  Zal volgende bestanden bevatten:  Aangifte Vensoc (PDF)  Extractie uit aangifte (XFDF)  Te verzenden bijlagen (PDF)  Te creëren op lokale schijf van de computer

11 Vensoc 1 juni 2006 11 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte

12 Vensoc 1 juni 2006 12 Vensoc – Stap 2: Downloaden aangifte  Aangifte Vensoc downloaden via www.minfin.fgov.be, > E-diensten www.minfin.fgov.be

13 Vensoc 1 juni 2006 13 Vensoc – Stap 2: Downloaden aangifte  Aangifte Vensoc downloaden via www.minfin.fgov.be, > E-diensten > VENSOC www.minfin.fgov.be

14 Vensoc 1 juni 2006 14 Vensoc – Stap 2: Downloaden aangifte

15 Vensoc 1 juni 2006 15 Vensoc – Stap 2: Downloaden aangifte  Kies het gewenste aanslagjaar (keuze tussen 2005 en 2006)  Klik “Ophalen aangifte” aan  Franstalig scherm bevat Franstalige aangifte; Duitstalig scherm Duitstalige aangifte  Aangifte opslaan in de map, gecreëerd in stap 1 Voordeel: aangifte hoeft niet steeds opnieuw gedownload te worden

16 Vensoc 1 juni 2006 16 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte

17 Vensoc 1 juni 2006 17 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte  Aangifte Vensoc bevat:  Aangifte vennootschapsbelasting (275.1)  Formulier investeringsaftrek (276U)  Aangifte off-line ingevuld  Uitwisseling tussen gebruikers  Minder netwerkverkeer  In te vullen volgens regels van papieren aangifte  PDF-document bevat validaties en hulpschermen en ingevulde gegevens kunnen bewaard worden

18 Vensoc 1 juni 2006 18 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte  Blauwe en rode in te vullen velden, die numerieke of alfa-numerieke gegevens kunnen bevatten  Rode velden zijn verplicht in te vullen  ondernemingsnummer, naam, balansdatum,  tarieven  verplichte bijlagen ...

19 Vensoc 1 juni 2006 19 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte  Vak XI: Bijlagen  aankruisen welke aan de elektronische aangifte zullen worden toegevoegd  aangekruiste bijlagen moeten zich bevinden in de map, gecreëerd in stap 1

20 Vensoc 1 juni 2006 20 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte  Eenmaal volledig ingevuld: aanklikken groene validatieknop op einde van document  eventuele fouten verbeteren  Ingevulde aangifte opslaan in de map, gecreëerd in stap 1

21 Vensoc 1 juni 2006 21 Vensoc – Stap 2: Invullen aangifte (Bijzonderheden)  Taal van de aangifte moet overeenstemmen met taal van de toegezonden papieren aangifte  Wegens de geldende taalwetgeving  Keuze enkel in het Hoofdstedelijk gebied (19 gemeenten); voor wijzigingen contact opnemen met de taxatiedienst, zoals vermeld op de papieren aangifte  Er kan gebruik worden gemaakt van aangiften, gekoppeld aan berekenings- of boekhoudsoftware  Ondersteuning formattering en validaties noodzakelijk (anders problemen bij verzending)  bv. Ondernemingsnummer: XXXX.XXX.XXX  bv. Financieel rekeningnummer: XXX-XXXXXXX-XX  bv. Bedragen met slechts twee cijfers na de komma

22 Vensoc 1 juni 2006 22 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Stap 3: Ophalen Finform bijlagen

23 Vensoc 1 juni 2006 23 Vensoc – Stap 3: Ophalen Finform-bijlagen  Twee soorten bijlagen kunnen toegevoegd worden  Bijlagen beschikbaar via Finform (stap 3)  Bijlagen die gebruiker zelf creëert (stap 4)  Downloaden via klikken op ‘Ophalen bijlagen’  Finform-webstek wordt geopend  Gewenste formulier kan gedownload worden  Formulier in te vullen en op te slaan in map, gecreëerd in stap 1  Bestandsnaam van het formulier niet te wijzigen!  Extensie in kleine letters: dus ‘.pdf’ en niet ‘.PDF’

24 Vensoc 1 juni 2006 24 Vensoc – Stap 3: Ophalen Finform-bijlagen

25 Vensoc 1 juni 2006 25 Vensoc – Stap 3: Ophalen Finform-bijlagen  Beschikbare formulieren: OpgaveOmschrijvingVerplichte bestandsnaam 204.3 Staat waardeverminderingen voor verliezen en voorzieningen voor risico’s en kosten 1I_00002043_NL_2006.pdf 275B Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen1I_0000275B_NL_2006.pdf 275K Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten 1I_0000275K_NL_2006.pdf 275N Belastingkrediet1I_0000275N_NL_2006.pdf 275R Investeringsreserve1I_0000275R_NL_2006.pdf 276K Gespreide belasting meerwaarden1I_0000276K_NL_2006.pdf 276N Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 1I_0000276N_NL_2006.pdf 276T Tabel voor de berekening van de vrijstelling bijkomend personeel 1I_0000276T_NL_2006.pdf

26 Vensoc 1 juni 2006 26 Vensoc – Stap 3: Ophalen Finform-bijlagen  Beschikbare formulieren (vervolg): OpgaveOmschrijvingVerplichte bestandsnaam 276 W1 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek 1I_000276W1_NL_2006.pdf 276 W2 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming 1I_000276W2_NL_2006.pdf 276 W3 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer 1I_000276W3_NL_2006.pdf 276 W4 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg 1I_000276W4_NL_2006.pdf 328K Opgave van degressief af te schrijven vaste activa 1I_0000328K_NL_2006.pdf 328L Opgave van de vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt afgezien 1I_0000328L_NL_2006.pdf

27 Vensoc 1 juni 2006 27 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Stap 3: Ophalen Finform bijlagen Stap 4: Creatie overige bijlagen

28 Vensoc 1 juni 2006 28 Vensoc – Stap 4: Creatie overige bijlagen  Finform-bijlagen (stap 3): model vastgelegd door de FOD Financiën  Overige bijlagen, al dan niet verplicht aan Vensoc-aangifte toe te voegen: model niet door de FOD Financiën vastgelegd.  Door de gebruiker zelf te creëren.  Onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1)de bijlagen moeten worden aangemaakt in een PDF-formaat (via Adobe Acrobat Professional of een gelijkaardig programma); 2)een bijlage mag niet groter zijn dan 5 MB; 3)slechts zes dergelijke bijlagen mogelijk toe te voegen; 4)verplichte bestandsnaam

29 Vensoc 1 juni 2006 29 Vensoc – Stap 4: Creatie overige bijlagen  Mogelijke bijlagen: OmschrijvingVerplichte bestandsnaam Jaarrekening 1I_06jaarrek.pdf Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering 1I_06versAV.pdf Interne jaarrekening 1I_06intjaarrek.pdf Afschrijvingstabellen 1I_06afschr.pdf Detail verworpen uitgaven 1I_06detvu.pdf Diverse 1I_06diversen.pdf

30 Vensoc 1 juni 2006 30 Vensoc – Stap 4: Creatie overige bijlagen  Verplicht toe te voegen:  Jaarrekening  Verslag aan en besluiten van de algemene vergadering  Alle bijlagen eveneens op te slaan in map, gecreëerd in stap 1

31 Vensoc 1 juni 2006 31 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Stap 3: Ophalen Finform bijlagen Stap 4: Creatie overige bijlagen Stap 5: Creatie XFDF-bestand

32 Vensoc 1 juni 2006 32 Vensoc – Stap 5: Creatie XFDF-bestand  Nadat PDF-aangifte werd ingevuld en gevalideerd  XFDF-bestand draagt dezelfde naam als de aangifte, maar is aanzienlijk kleiner  Eveneens op te slaan in map, gecreëerd in stap 1 Exporteer gegevens naar XFDF-document

33 Vensoc 1 juni 2006 33 Vensoc – Stap 5: Creatie XFDF-bestand  Werkwijze : Gebruik van ACROBAT READER VERSIE 6.x of hoger : 1)Open de Vensoc-aangifte. 2)Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie ‘DOCUMENT’ 3)Kies vervolgens ‘FORMULIEREN’ en ‘GEGEVENS EXPORTEREN VANUIT FORMULIER’ 4)Kies tenslotte ‘opslaan data als type’ ‘XFDF’

34 Vensoc 1 juni 2006 34 Vensoc – Stap 5: Creatie XFDF-bestand Gebruik van ACROBAT PROFESSIONAL VERSIE 6.x of hoger : 1)Open de Vensoc-aangifte 2)Kies in de menubalk van Adobe Acrobat de optie ‘ADVANCED’ 3)Kies vervolgens ‘FORMS’ en ‘EXPORT DATA FROM FORM’ 4)Kies tenslotte ‘opslaan data als type ‘XFDF’

35 Vensoc 1 juni 2006 35 Vensoc – Stap 5: Creatie XFDF-bestand NIEUW vanaf aanslagjaar 2006: 1)Klik in het PDF-aangifteformulier op de extractie-knop (bevindt zich op het einde van het document) 2)Xfdf-bestand wordt automatisch aangemaakt

36 Vensoc 1 juni 2006 36 Vensoc – Indienen in 6 stappen (overzicht) Stap 1: Creëer een directory/map voor elke in te dienen aangifte op uw lokale computer Stap 2: Downloaden en invullen Vensoc-aangifte Stap 3: Ophalen Finform bijlagen Stap 4: Creatie overige bijlagen Stap 5: Creatie XFDF-bestand Stap 6: Indienen aangifte

37 Vensoc 1 juni 2006 37 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte  Stap 1 t.e.m. 5 kan offline en gespreid in de tijd gebeuren;  Stap 6 is online;  Via aanklikken ‘Indienen aangifte’  Beveiligde internetverbinding  Toegang via digitaal certificaat VOORAF ! PDF-aangifte, XFDF-bestand en alle bijlagen, werden ingevuld en opgeslagen in éénzelfde map met de juiste bestandsnaam

38 Vensoc 1 juni 2006 38 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte  Te volgen werkwijze: 1.Invullen tabblad ‘aangifte’  pad van het xfdf-bestand invullen

39 Vensoc 1 juni 2006 39 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte 1.Invullen tabblad ‘aangifte’  pad zoeken via hulpscherm

40 Vensoc 1 juni 2006 40 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte

41 Vensoc 1 juni 2006 41 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte 2. Invullen tabblad ‘handtekening’  naam  hoedanigheid bv. Jan Janssens – Boekhouder

42 Vensoc 1 juni 2006 42 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte 3.Verzending door knop ‘Verzenden’ aan te klikken  Vensoc-applicatie verzendt automatisch een gecomprimeerd pakket  Pakket bevat: -Xfdf-bestand -Bijlagen, aangekruist in de aangifte en die zich in de map bevinden (dus geen verdere acties om bijlagen te verzenden)  Pakket wordt ook in de map geplaatst  Pakket mag niet groter zijn dan 15 MB

43 Vensoc 1 juni 2006 43 Vensoc – Stap 6: Indienen aangifte 4. Ontvangstmelding sluit transactie af  Ontvangstmelding bevat:  Uniek volgnummer  Datum van indiening  Naam, ondernemings- nummer en balansdatum vennootschap  Lijst van de ingediende bijlagen  Er wordt bevestigd dat de aangifte en bijlagen ontvangen werden  Geen bevestiging omtrent tijdigheid of geldigheid van de aangifte  Wordt automatisch in de map geplaatst

44 Vensoc 1 juni 2006 44 Vensoc – Bijzonderheden  Per vennootschap en balansdatum kan slechts één aangifte elektronisch ingediend worden  Correctie of consultatie op elektronische wijze is niet mogelijk; hiervoor zich wenden tot de bevoegde taxatiedienst  Indien een elektronische aangifte werd ingediend, zeker geen papieren aangifte indienen

45 Vensoc 1 juni 2006 45 Vensoc – Vaak voorkomende fouten  Foutcode 200  Xfdf-bestand werd niet correct aangemaakt; kijk de juiste procedure na  Geen pad van een xfdf-bestand geselecteerd in stap 6  Foutcode 202: Fout bij validatie  Aangifte correct ingevuld?  Groene validatieknop aangeklikt ter validatie?  Aangiftes ingevuld via boekhoudsoftware volgen niet altijd de formattering en de validaties van de elektronische aangifte

46 Vensoc 1 juni 2006 46 Vensoc – Vaak voorkomende fouten  Foutcode 351: Foutieve balansdatum  Balansdatum, opgenomen in elektronische aangifte is onbekend (bv. als gevolg wijziging afsluitingsdatum boekjaar)  Kijk balansdatum op papieren aangifte na  Eventueel contact nemen met bevoegde taxatiedienst  Foutcode 353: Aanvraag reeds ingediend  Er werd voor het bewuste ondernemingsnummer (en balansdatum) reeds een aangifte op papier of via internet ingediend  Eventueel contact nemen met bevoegde taxatiedienst

47 Vensoc 1 juni 2006 47 Vensoc – Vaak voorkomende fouten  Foutcode 560: Bijlagen niet toegevoegd  Bestandsnaam correct?  Onderscheid tussen hoofd-en kleine letters in bestandsnaam (.pdf en niet.PDF)  Verbergen van bekende bestandstypes leidt tot verkeerde extensies

48 Vensoc 1 juni 2006 48 Vensoc – Bijstand  Handleiding en FAQ gepubliceerd op Vensoc-site  Lijst met foutcodes zal opgenomen worden in FAQ  Helpdesk telefonisch bereikbaar: 02-788.51.56

49 Vensoc 1 juni 2006 49 Waarom Vensoc gebruiken? U heeft de zekerheid dat de aangifte ingediend is en ontvangen is (ontvangstbewijs). U kan de aangifte indienen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. U kan er vanuit gaan dat uw aangifte zo goed als foutloos is ingevuld. Validatieregels, vervat in de PDF-aangifte, geven u een geheugensteuntje. U kan de aangifte indienen over het internet om het even waar (geen fysieke verplaatsing). U kan de ingediende aangifte en bijgevoegde bijlagen achteraf nog raadplegen op uw computer door het gecomprimeerde bestand te raadplegen (u hoeft er geen papieren kopie van te bewaren). Aangifte, bijlagen én ontvangstbewijs bevinden zich samen in één map. De vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens wordt verzekerd door de uitgebreide beveiligingsmaatregelen. U kan de elektronische aangifte vooraf toezenden aan de klant, binnen de vennootschap, ter goedkeuring, consultatie, voor advies, enz. U werkt papierbesparend. U werkt toekomstgericht. …

50 Vensoc 1 juni 2006 50 Dank voor uw aandacht

51 Vensoc 1 juni 2006 51 VENSOC VRAGEN ?


Download ppt "Federale Overheidsdienst FINANCIEN VENSOC 1 juni 2006 Marc De Witte Dirk Van de Peer."

Verwante presentaties


Ads door Google