De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Referentie Grootboek Schema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Referentie Grootboek Schema"— Transcript van de presentatie:

1 Het Referentie Grootboek Schema
Samen bouwen aan een heldere en efficiënte financieel administratieve verslaglegging

2 De huidige situatie Belasting- dienst Sub administraties Financiële administratie Rapportage/ fiscale software Verslaglegging KvK Rapportage gegevens Aangifte, deponering, opgave, … Administratie Brondata basisgegevens CBS Banken Arbeidsintensief proces: ‘vertalen’ tussen stappen van grote diversiteit naar verschillende rapportages Arbeidsintensief proces: ‘vertalen’ van verschillen in rapportages naar financiele administratie Foutgevoelig, tijdsintensief proces Moeilijk integreren/ consolideren van gegevens uit verschillende omgevingen SBR faciliteert vooral verslaglegging. Gechargeerd: oude SBR implementaties vooral vertaling van rapport naar XML. We willen naar het hart van de administratie. We zien implementaties waarbij een rapportage gmapt wordt naar financiele administratie, maar iedere rapportage heeft eigen mapping nodig en eigen vertaling. Een belangrijk probleem is dat accountants en intermeidiars graag een standaard rekeningschema aanbieden (en dat vaak ook hebben) maar dat bedrijven daar vaak geen gebruik van maken. Het onderhouden en vertalen van gb rekeningen van bedrijven naar een accountant-eigen rekeninschema is veel werk. Andersom is de vertaling van wijzigingen in rapportages naar wat er in een administratie terug te vinden moet zijn ook veel werk. Als we als overheid afspreken dat we wijzigingen waar mogelijk baseren op gegevens uit een gezamenlijk bepaald rekeningschema, dan is de impact van wijzigingen beperkter. Intern 2

3 Een idee: referentie grootboekschema
Verzameling van basisbouwstenen uit financiële administratie en rapportageverplichtingen Verzameling koppelingen van basisbouwstenen naar rapportageverplichtingen Sub administraties Financiële administratie Rapportage/ fiscale software Verslaglegging Basis bouwstenen: (voorlopig) de set van begrippen uit grootboeksystemen die nodig zijn om vanuit hart van administratie een balans en verlies en winstrekening op te stellen die voldoen aan rapportageverplichtingen. De set van koppelingen herleidt de verschillende elementen uit de basisset naar de verschillede rapprtage elementen. Dus met de basisset kan je bijvoorbeeld lonen en salarissen voor het CBS op een andere manier opbouwen dan voor de BD. Rapportage gegevens Aangifte, deponering, opgave, … Administratie Brondata basisgegevens

4 Wat is het niet? Eén standaard rekeningschema voor alle bedrijven in Nederland (al dan niet verplicht) Een standaard rekeningschema introduceren is te invasief en kostbaar voor bedrijven. Het zou een enorme investering vergen, die in feite niet nodig is.

5 Eén referentie grootboekschema (sub) administraties bedrijven
Externe rapportages Eén referentie grootboekschema (sub) administraties bedrijven 4100 Huisvestingskosten 4110 Huur 4111 Huur huisvesting 4112 Huur kantoor 4113 Overige huurkosten 4120 Onderhoud 4121 Servicekosten 4122 Reparatie en onderhoud 4123 Overige onderhoudskosten 4130 Overige huisvestingskosten 41310 Gas, water en elektra Gas/elektra Elektra Gas Water 41320 Overige huisvestingskosten 41330 Correctie Huisvestingskosten 4200 Overige kosten 4210 Overige verzekeringen 4220 Overige overige kosten Van rechts naar links, omdat het opbouwen van het RGS van twee kanten uit gebeurt (belangrijke uitkomst uit expertoverleggen): we hebben als ruggengraat kennis nodig over de basisstructuur van een RGS, dus wat moet er in, wat is de opbouw. Vanuit de overheidskant worden de bergippen toegevoegd die nog ontbreken en essentieel/ wezenlijk zijn voor de verschillende rapportages. Maar de overheidsbergippen worden dus altijd in termen van het RGS opgebouwd.

6 Wat zijn de voordelen? Een lagere rekening voor de ondernemer
Voor de overheid een manier om minder belastend (en daarmee ook goedkoper) gegevens uit te vragen Eenvoudiger uitwisselen van gegevens tussen omgevingen tbv consolidatie of externe rapportages Voor bedrijven betere interne beheersing en sneller inzicht in het financiële reilen en zeilen (stuurinformatie) Een mogelijkheid om onderdelen uit de processen te integreren Nieuwe businesscases: centrale datakluizen, pro-actieve adviesverlening, van administreren naar adviseren

7 Welke partijen zijn erbij betrokken?
Samenwerking tussen Overheid Ondernemingen Intermediairs Accountants Softwareleveranciers

8 Reacties?


Download ppt "Het Referentie Grootboek Schema"

Verwante presentaties


Ads door Google