De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raad van Advies Een woordje uitleg….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raad van Advies Een woordje uitleg…."— Transcript van de presentatie:

1 Raad van Advies Een woordje uitleg…

2 Inhoud Algemeen kader 4 fasen Enkele voordelen Wat komt aan bod…
Wie zetelt… Taak- en rolverdeling… Hoe eraan beginnen… Op eigen kracht of met hulp van… Met of zonder subsidies…

3 Algemeen kader Corporate governance / deugdelijk bestuur
Doelstelling is waardecreatie op lange termijn Een gunstig ondernemingsklimaat en goed bestuur zijn noodzakelijk Deugdelijk bestuur is belangrijk voor alle ondernemingen Code Lippens Voor beursgenoteerde bedrijven Code Buysse Voor niet beursgenoteerde bedrijven

4 4 fasen Corporate governance evolueert naarmate de onderneming groeit:
Fase 1: Deugdelijk ondernemen De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. Fase 2: De raad van advies De ondernemer laat zich bijstaan door een raad van advies, die hem een klankbord biedt met betrekking tot zijn bedrijfsvoering. De RVA heeft geen wettelijk kader. Fase 3: De actieve raad van bestuur De raad van bestuur wordt geactiveerd en neemt beslissingen inzake belangrijke en strategische zaken. De RVB heeft wettelijk kader. Fase 4: De verdere uitbouw van de bestuursorganen De raad van bestuur wordt bijgestaan door adviserende comités.

5 Enkele voordelen … De oprichting van een raad van advies heeft als voordeel dat: De ondernemer over een klankbord beschikt Er meer systematisch aandacht wordt besteed aan de langetermijnvisie en de strategie van de onderneming De transparantie en de continuïteit van de besluitvorming worden bevorderd De onderneming een professioneel imago heeft naar alle betrokken partijen (ook banken en financiers) Het evenwicht tussen het belang van de onderneming en het belang van de ondernemer, de familie en andere aandeelhouders bewaakt wordt

6 Wat komt aan bod… In de raad van advies worden geen beslissingen genomen, er worden hoogstens aanbevelingen geformuleerd. De aandacht gaat vooral naar het bespreken van de strategie en de belangrijkste uitdagingen van de onderneming. Louter operationele onderwerpen worden niet in de raad van advies behandeld, tenzij deze een grote impact hebben op de toekomst van de onderneming. Het voorafgaand overleg, de uitgewisselde informatie en de adviezen zijn vertrouwelijk.

7 Wie zetelt… Bij de samenstelling van de raad van advies gaat bijzondere aandacht naar een evenwichtige samenstelling tussen de interne en externe leden. Er moet tussen de leden van de raad van advies ook voldoende complementariteit zijn. De verscheidenheid aan expertise bevordert de kwaliteit van het advies. De raad van advies vergadert (bij voorkeur) min. 4 keer per jaar; dit om de continuïteit ervan, alsook betrokkenheid van leden, te garanderen. Interne leden: aandeelhouders (leden van) het managementteam familiale opvolgers (ad hoc basis) verantwoordelijke werknemer Externe leden: minstens 2 onafhankelijk competenties

8 Taak- en rolverdeling…
Bedrijfsleiding: neemt het initiatief voor de oprichting van een raad van advies heeft een strategische bedrijfsvisie en is geëngageerd geeft volledige informatie stelt eigen werking in vraag is bereid verantwoording af te leggen Voorzitter: stelt ism de bedrijfsleiding een jaarplanning op en bepaalt agendapunten ziet erop toe dat de leden accurate, tijdige en degelijke informatie ontvangen geeft leiding aan de raad van advies schept een klimaat van vertrouwen binnen de raad van advies stimuleert open discussie, interactie en opbouwende kritiek Secretaris: verzorgt de notulen van de vergaderingen; samenvatting van de besprekingen, adviezen en eventueel voorbehoud van bepaalde leden zorgt ervoor dat de leden vóór de vergaderingen beschikken over verslag, agenda en eventuele vergaderstukken

9 Hoe eraan beginnen… Behoefte bepalen Samenstellen Formaliseren
In kaart brengen van uitdagingen en competenties - sector - LT en KT plannen - engagement Behoefte bepalen - Rekrutering en selectie leden - Kennismaking met bedrijfsleiding - Benoeming van voorzitter Samenstellen Vergoeding bepalen - Overeenkomst maken; vertrouwelijkheid, geheimhouding, aansprakelijkheid Formaliseren - Agenda bepalen - Vergaderstukken voorbereiden - Informatiedoorstroming Organiseren Jaarlijkse evaluatie RVA mbt werking en samenstelling - continueren - bijsturen… Evalueren

10 Op eigen kracht of met hulp van…
Unizo Verkennend gesprek Rekrutering en selectie leden Matchmaking Overeenkomsten Facturatie en betaling => 3 525€ (3925€ voor niet leden) KMO Kenniscentrum Verkennend gesprek Rekrutering en selectie leden Matchmaking Overeenkomsten Facturatie en betaling Secretariaat Kwaliteitsbewaking & evaluatie Netwerking => 4 150€ (exl 800€ éénmalige opstartfee)

11 Met of zonder subsidies…
Principe Raad van advies komt principieel niet in aanmerking voor gebruik KMO-portefeuille Hoewel… De vergoedingen van de externe adviesleden kunnen, gedeeltelijk, met gebruik KMO-portefeuille betaald worden, op voorwaarde dat: De adviesopdracht vooraf duidelijk is gedefinieerd en afgebakend Het extern advieslid een schriftelijk adviesrapport opmaakt Geval per geval te bekijken

12 Vragen… Manager KMO Kenniscentrum Annelies Claes Tel.: 014 71 11 29
TANGO Nele Leirs Tel.:


Download ppt "Raad van Advies Een woordje uitleg…."

Verwante presentaties


Ads door Google