De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbonden … Van boven bekeken - 9 -.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbonden … Van boven bekeken - 9 -."— Transcript van de presentatie:

1 Verbonden … Van boven bekeken - 9 -

2 Verbonden? Gen. 6: 11 Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij… 18 Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan… Gen. 9: 13 …mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.

3

4 Voorbeeld 1 Jonathan & David

5 Jonathan & David 1 Sam. 18: 1 & 3-4
… nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan David … Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonathan trok de mantel uit, die hij droeg, en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel.’

6 Jonathan 1 Sam. 23:16-18 Toen begaf Jonathan zich op weg en ging naar David in Choresa. Hij versterkte zijn vertrouwen op God en zei: Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israël zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan … Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des HEREN. En David bleef in Choresa, maar Jonatan ging naar zijn huis.

7 Verbond Jonathan is de troonsopvolger
Saul is verworpen; David is gezalfd Jonathan Geeft de tekenen van zijn koningschap weg Maakt zich kwetsbaar voor David Verbind zijn lot aan David en andersom Bemoedigt David in zijn bestemming en zalving Vertrouwt zijn nageslacht aan Davids zorg toe

8 Voorbeeld 2 Ruth & Naomi

9 Ruth 1 8 Maar Noömi zei: Keert terug, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij medegaan… 16 Ruth zei: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar u heen zult gaan, zal ik heengaan, en waar u zult overnachten, zal ik overnachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; 17 waar u zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de HERE mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u!

10 Verbond Ruth & Naomi: Weduwen die terugkeren
Naomi: Ruth ga naar je ouders als je wilt … Ruth: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God Bruggen verbrand: zo moge God mij doen… Geen verborgen leven: aren lezen bij Boaz Gevolg: Boaz & Ruth ouders Jesse, vader van David Bestemming: door verbonden zijn voorouder Jezus…

11 Voorbeeld 3 Vader God & jij

12 Jezus - verbonden Joh. 3:16-17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde …

13 Jezus – geen defensie Fil. 2:5-8 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises …

14 Jezus – bestemming Fil. 2:9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

15 Vebonden zijn … Ik geef mijn wapens aan jou; bij jou wil ik kwetsbaar zijn Jouw zaak is mijn zaak Wat God met jou doet daar ga ik ook voor Ik schaam mij niet voor de verbondenheid met jou Ik kom tevoorschijn

16


Download ppt "Verbonden … Van boven bekeken - 9 -."

Verwante presentaties


Ads door Google