De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De vreugde des Heren’ The joy of the Lord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De vreugde des Heren’ The joy of the Lord."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De vreugde des Heren’ The joy of the Lord

2

3 Nehemia 8:11-12 Vervolgens zei Nehemia tot hen: Ga heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht / is uw sterkte.

4 Wat is vreugde precies? (1) een positieve emotie
(2) tevredenheid met de omstandigheden of omgeving Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress heeft positieve gevoelens over omgeving of zichzelf Heeft geen behoefte om omstandigheden te wijzigen Zichtbaar door Lachen, soms huilen van blijdschap Als vreugde aanhoudt, spreekt men van geluk

5

6

7 Hebr.1:9 = Ps.43:8 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Het beeld = opmaken voor een feest (aftershave) Zalving = een toerusting door de Heilige Geest

8 Jesaja 61:3 Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. meer dan wat make up, het gaat hier over een ‘geestesgesteldheid’ Treurigheid is weg ‘beschikt’ = er zijn zulke veranderingen in omstandigheden ‘beschikbaar gesteld’ dat het niet meer past om te treuren…

9

10 Hebreën 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Welke vreugde lag voor Hem? De ontmoeting …

11 Talenten (Mat.25:14-30) Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. (NBG) Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord. (ASV) Twee feestelijke feiten: Over veel zal ik u stellen Feest vreugde

12 Numeri 6: 24-25 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

13

14 Vreugde dieven (1) Zorgen Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil. 4:4-7)

15 Vreugde dieven (2) Zonden Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; Verwerp mij ni et van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij; Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. (Ps. 51:11-14)

16 Vreugde dieven (3) Liefdesdoofheid (de juiste liefdestaal spreken)
Bemoedigende woorden Samen dingen doen Aanraking Cadeautjes Dienen Welke taal spreekt God?

17


Download ppt "‘De vreugde des Heren’ The joy of the Lord."

Verwante presentaties


Ads door Google