De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gragger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gragger."— Transcript van de presentatie:

1 Gragger

2 Purim Purim Feest in 2013 = 24 februari Soort Joods carnaval
Gebruiken: Hamen-taschen eten

3

4 Purim Purim Feest in 2013 = 24 februari Soort Joods carnaval
Gebruiken: Hamen-taschen eten 4 dingen doen…

5

6

7

8

9

10

11 oorsprong - Ballingen uit Juda (esther 2:5-6)
Esther 2:5 Nu was er in de burcht Susan een Joods man, wiens naam was Mordekai, de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, een Benjaminiet, 6 die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonja, de koning van Juda, welke Nebukadnessar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. - Een deel van hen teruggekeerd met Nehemia, de rest gebleven

12 Haman Hadassa & Mordechai Koningin Wasti verworpen
Hadassa = Esther verkozen Oom Mordechai redt de koning (Esther 2:21-22) Haar pleegoom Mordechai buigt niet voor de antisemitische Agagiet Haman 1. Joden buigen alleen voor God 2. Agagiet = Amalekiet

13 Amalek Exodus 17:8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim.
Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. En hij zeide: De hand op de troon des Heren! De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

14 Complot Het complot Haman stelt de koning voor de joden uit te roeien
De dag wordt door de waarzeggers & het lot bepaald: de 13e van de maand .... Een echte Endlösung, want het‘rijk’besloeg al het gebied waar joden woonden.

15 Mordechai God grijpt in Oom Mordechai riskeert zijn leven...
Hij zegt tegen de koningin: 13 zeide Mordekai, dat men Ester antwoorden moest: Beeld u niet in, dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. 14 Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.

16 Hadassah Esther volgt zijn voorbeeld want...
God grijpt in, Esther vindt genade bij de Koning Het volk wordt gered op de 13e! De koning ontdekt Oom Mordechai in de boeken Haman sterft aan de paal die hij voor Mordechai had opgericht.

17 Het Hebreeuwse opschrift in het midden van het hakenkruis betekent: ”men hing hen (meervoud) op".

18

19 Anti-semitisme Voor de Joden: Gods genade tegen anti-semitisme.
Ze denken ook aan andere momenten uit geschiedenis. Geschiedenis lijkt schaakspel om Israel uit te roeien. Omdat Gods Heilsplan verbonden is met dit volk! De komst van de wet > Egypte (alle eerstgeboren jongens systematisch omgebracht) De komst van de Messias > Purim (Juda uitroeien) De terugkeer Joden naar Israël ---> Holocaust (alle joden uitroeien)

20 De aanval Nog 1x zal de boze proberen dit heil te stoppen.
Daarvoor ziet hij twee‘kansen’ ... Christenen tegenhouden, Matteus 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. De Joden uit Jeruzalem verjagen en uitroeien, immers de Heer zal terugkeren tot zijn volk in Jeruzalem: Matteus 23:37-39 / Zacharia 12:7-11

21 Koninklijke waardigheid
Daarom drie opdrachten: ‘Zie toe op uzelf...’(1 Tim.4:16) ‘…maakt alle volken tot mijn discipelen.’(Mat.28:19) ‘Bidt Jeruzalem vrede toe...’(Ps.122:6) Zou ook voor ons de oproep van Mordechai gelden: ‘… wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.’

22 Koninklijke waardigheid
1 Joh. 2:18-21 & 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Jezus Christus = Jezus de gezalfde De zalving = de Heilige Geest Christenen = GEZALFDEN


Download ppt "Gragger."

Verwante presentaties


Ads door Google