De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jetty Pohlmann (Cito) met dank aan Ary Bruggeman Frans Wagenaar Ange Taminiau (SLO) Nieuwe wegen voor toetsing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jetty Pohlmann (Cito) met dank aan Ary Bruggeman Frans Wagenaar Ange Taminiau (SLO) Nieuwe wegen voor toetsing."— Transcript van de presentatie:

1 Jetty Pohlmann (Cito) met dank aan Ary Bruggeman Frans Wagenaar Ange Taminiau (SLO) Nieuwe wegen voor toetsing

2 Wat gaan we doen 2 1.eerste kennismaking: Duchenne spierdystrofie 2.vakvernieuwing: nieuwe vaardigheden 3.vaardigheden in SE-opgaven Cito 4.meer ideeën? 5.voorbeelden: essay-toets en betoogtoets 6.beoordelen: diverse mogelijkheden 7.discussie 8.afsluiting (Duchenne)

3 Vakvernieuwing 3 Uitgangspunten vernieuwingen bètavakken (Wetenschappelijke) actualiteit en relevantie Werken met concepten en contexten Afstemming en samenhang tussen bètavakken Aansluiting met hoger onderwijs dus meer zicht op basisprincipes en –begrippen natuurwetenschappelijke denkwijze & methode opleidingen en beroepen waartoe N-profielen toegang geven functie van natuurwetenschap en techniek in maatschappij wisselwerking tussen onderzoek en toepassing

4 Vakvernieuwing 4 Programma’s verschillen van vorige in concepten –deels andere dan in huidige programma –soms in andere domeinen gegroepeerd –anders verdeeld over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE) contexten –uit persoonlijk leven, samenleving, beroepen en wetenschap –meer ruimte voor actualiteit en relevantie van de vakken –beter leren van concepten door gebruik in meer contexten vaardigheden –eensluidend deel voor alle bètavakken –vakspecifiek deel voor elk vak samenhang –eensluidende vaardigheden voor alle bètavakken –gemeenschappelijke aanknopingspunten in concepten en contexten

5 Vaardigheden 5

6 6

7 Inzoomen op vaardigheden 9. Waarderen en oordelen –Argumenten kunnen afwegen en combineren 10.Beleven –Expliciteren en respecteren van gevoelens en betekenissen 11.Vorm-functie-denken –Waarvoor dient… –Hoe wordt gezorgd dat… –Hoe leidt de vorm naar de functie 7

8 Inzoomen op vaardigheden 12.Ecologisch denken en oordelen –Werken met modellen in ecosystemen 13.Evolutionair denken –Hoe zou dit zijn ontstaan? 14.Systeemdenken –Heen-en-weer denken –Emergente eigenschappen 8

9 Schoolexamen 9 Bij Schoolexamen zijn diverse toetsvormen mogelijk: –Suggesties in de handreiking SLO –Voorbeeldtoetsen van Cito

10 Vaardigheden in opgaven havo vaardighedenschriftelijke toetsenpraktische opdrachten havo Voortplanting en ontwikkeling van de mens Kennisvergroten dankzij de micro- scoop Dier-gedrag Bevers in de Biesbosch De bevruchting centraal Kippenhok (ontwerptoets) Abortus(essaytoets) Vaccinatie (betoogtoets) A1 Informatievaardigheden gebruiken xxxxxxxx A2Communiceren xxx A3Reflecteren op leren A4Studie en beroep A5Onderzoekenxxxxxx A6Ontwerpen x A7Modelvorming x A8Nat. wet. instrumentarium x A9Waarderen en oordelen xxxx A10Beleven (x) xx A11Vormfunctiedenken x A12Ecologisch denken x A13Evolutionair denken A14Systeemdenken A15Contextenxxxxx xx x A16Kennisontwikkeling en - toepassing x x 10

11 Vaardigheden in opgaven vwo vaardighedenschriftelijke toetsenpraktische opdrachten vwo Kennis vergroten dankzij de microscoop Grutto’s Duchenne spierdystrofie Voortplanting en ontwikkeling van de mens Kippenhok (ontwerptoets) Vaccinatie (betoogtoets) xeno- transplantatie (essaytoets) A1Informatievaardigheden gebruikenxxxxxxx A2Communiceren xxx A3Reflecteren op leren xx A4Studie en beroep A5Onderzoekenxxxxx A6Ontwerpen x A7Modelvorming x A8Nat. wet. instrumentarium x A9Waarderen en oordelen (x)xxx A10Beleven xx A11Vormfunctiedenkenx A12Ecologisch denken x A13Evolutionair denken A14Systeemdenken A16Contextenxxxx A15Kennisontwikkeling en - toepassing x xx 11

12 Essaytoets en betoogtoets Essaytoets havo: Abortus Analyse: nee, tenzij of ja, mits Begrip abortus, wettelijke procedure, technieken, argumenten voor en tegen, afwegingen en conclusie 4 – 6 uur Essaytoets vwo: Xenotransplantatie Met welke vragen en dilemma’s krijgt een wetenschapper te maken? Betoogtoets: Vaccinatie (havo en vwo) Oproep voor vaccinatie voor Mexicaanse griep Overheid stimuleert deelname Maar er zijn ook tegenstanders 12

13 Vaccinatie havo Opdracht: betoog schrijven Informatie verzamelen: leidraad voor vinden van de juiste, betrouwbare informatie (van internet) Betoog schrijven: elementen die betoog moet bevatten Beoordeling: Betrouwbaarheid van informatiebronnen Kwaliteit van de informatie Betoog: argumenten voor en tegen Uitvoering: tijdig inleveren, ordening, spelling 13

14 Vaccinatie vwo Opdracht: artikel schrijven voor de schoolkrant Onderbouwing met biologische argumenten ‘Beeldbepalende’ gegevens Hoe beoordeling van die gegevens Onderbouwd besluit/advies Beoordeling Betrouwbaarheid: bronvermelding, keuze in perspectief opdracht Informatie Betoog: beeld, oordeel, besluit 14

15 Beoordelen Praktische opdrachten (vaccinatie vwo) Aspect Omschrijving Score a Betrouwbaarheid maximaal 4 De volgende elementen moeten in de uitwerking voorkomen: de leerling -geeft een verzorgde bronvermelding 1 -geeft ook bronnen die niet aangeleverd zijn 1 -beargumenteert de keuze 2 per bron 1 punt 15

16 Beoordelen in twee stappen Maximumscore ‘in ieder geval’ Maximumscore bovengemiddelde uitwerking B Cijfer: Cijfer bij maximale ‘in ieder geval’ score: 21/34 x 9 + 1 = 6,6 ‘in ieder geval’ score 16: cijfer 5,2 ‘in ieder geval’ score 21 + extra 5:cijfer 7,9 16 beoordelings- aspect totaal “in ieder geval”- score bovengemiddelde score a Betrouwbaarheid743 b Informatie 752 c Betoog 1688 d Uitvoering 440 TOTAAL 342113

17 Bovengemiddelde uitwerking Aspect Omschrijving Score a Betrouwbaarheid maximaal 3 Uitwerking bovengemiddelde score de leerling geeft opmerkelijk aandacht aan de uitgangspunten … gebruikt wetenschappelijke informatie beschrijft de intentie waarmee de informatie ….. beschrijft de relatie tussen informatie en belangen beschrijft welke informatie wel/niet in perspectief van doelen 17


Download ppt "Jetty Pohlmann (Cito) met dank aan Ary Bruggeman Frans Wagenaar Ange Taminiau (SLO) Nieuwe wegen voor toetsing."

Verwante presentaties


Ads door Google