De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3-8-2014 pag. 2 VUB Richtlijnen Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ (2014-2021)

Verwante presentaties


Presentatie over: "3-8-2014 pag. 2 VUB Richtlijnen Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ (2014-2021)"— Transcript van de presentatie:

1

2 3-8-2014 pag. 2 VUB Richtlijnen Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ (2014-2021)

3 3-8-2014 pag. 3 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 1. Probleemstelling 2. Doel 3. Procedure 4. Uitdagingen 5. Resultaat

4 3-8-2014 pag. 4 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 1. Probleemstelling 2011-2012: 485 akkoorden  meer dan de helft niet actief  eerste sanering in 2010-11: reductie van slechts 17 akkoorden  op 1 jaar tijd: 50 nieuwe akkoorden Niet-actieve akkoorden  vermeerdering en verhoogde complexiteit van de administratie  onduidelijkheid voor uitgaande student  partner en vakkenaanbod dikwijls niet (meer) gekend Nieuw centraal beleid is nodig

5 3-8-2014 pag. 5 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 2. Doel Algemene doelstellingen:  Sterke netwerken (kwaliteitsvolle & strategische partnerschappen), eerst binnen de EU, daarna ook uitgebreid naar niet-EU, in het kader van de uitwisselingsmogelijkheden in ‘Erasmus+’  20% uitgaande mobiliteit tegen 2020 Operationele doelstellingen:  Het afsluiten van akkoorden volgt een vastgelegde procedure  Alle akkoorden voldoen aan een set van vastgelegde criteria  Implementatie van akkoorden wordt gemonitord door het International Relations & Mobility Office en geëvalueerd door de Raad Internationaal Beleid, ten behoeve van het Bestuurscollege Nieuwe akkoorden: start in 2014-15, Erasmus+ Voorbereiding: 2012-13 en 2013-14

6 3-8-2014 pag. 6 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 3. Procedure Online aanvraag door academische exchange coördinator:  Motivatie  Mobiliteitsdata  Eerste voorakkoord met de partnerinstelling  Check met VUB-kwaliteitskader  Goedkeuring van de opleidingsraad en faculteit Alle akkoorden worden afgesloten voor een periode van 3 jaar, daarna volgt evaluatieronde en verlenging voor een periode van 4 jaar* Aanvraag door IRO voorgelegd aan Raad Internationaal Beleid Bestuurscollege beslist over de goedkeuring (motivatie en advies Raad Int. Beleid) IRO volgt administratie op. Rector ondertekent alle akkoorden * Uitzonderingen: nieuwe opleidingen, groei van mobiliteit, thesismobiliteit

7 3-8-2014 pag. 7 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ Kwaliteitskader  Criteria – servicegarantie (IRO) - Onthaal & begeleiding aan de gastinstelling (beschikbare info, taallessen, welkomstevenement, beschikbaarheid & service van het IRO/betrokken dienst(en), etc. ) - Huisvestingsservice aan de gastinstelling - Aanleveren van de examenresultaten (deadlines)  Criteria – inhoudsgarantie (opleiding) Studentenuitwisseling (gastinstelling & VUB) - Aangeboden vakken, inhoud van de vakken, evenwaardigheid van de vakken in het eigen curriculum - Volwaardig vakkenpakket van min. 21 SP/semester - Onderwijstaal - Wanneer kan de mobiliteit plaatsvinden: Ba en/of Ma, 1 e en/of 2 e semester Academische stafuitwisseling - Doel van de uitwisseling

8 3-8-2014 pag. 8  Criteria m.b.t. het internationaliseringsbeleid VUB - Aantal akkoorden per faculteit is beperkt: richtindicator N b faculteit = 20% x (totaal aantal studenten 3 Ba + 1 Ma) 2 met de min. voorwaarde N b per opleiding ≥ 3

9 3-8-2014 pag. 9 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 4. Uitdagingen Voorbereiding en uitvoering  Opstellen van beleid(IRMO, input van facultaire vertegenwoordigers)  Implementatie (infosessies, follow-up)  Faculteiten & academici (internationale strategie (her)definiëren, kwaliteitskader, contact partner, etc.)  Administratieve verwerking en follow-up  2 academiejaren: 2012-13 en 2013-14 Integrerende opleidingen Beleid van Europa en Vlaanderen niet (volledig) gekend bij uitwerking van VUB-richtlijnen

10 3-8-2014 pag. 10 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ 5. Resultaat 458 voorstellen ingediend 367 voorstellen goedgekeurd en verstuurd naar partnerinstelling 292 akkoorden of 80% afgesloten Invloed op cijfers voor uitgaande studiemobiliteit, Erasmus+?  Onder voorbehoud, groei van 32 % in 2014-15 (Eerste) gezamenlijke oefening met de faculteiten in meer bewust en samen mee actief nadenken over de facultaire en VUB internationaliseringsstrategie  55 exchange coördinatoren  meerwaarde van samenwerking over de faculteiten heen  aanzet naar nieuwe gezamenlijke projecten (o.a. webpagina’s)

11 3-8-2014 pag. 11 VUB Richtlijnen - Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ Bedankt voor uw aandacht E: international.relations@vub.ac.beinternational.relations@vub.ac.be


Download ppt "3-8-2014 pag. 2 VUB Richtlijnen Inter-institutionele akkoorden Erasmus+ (2014-2021)"

Verwante presentaties


Ads door Google