De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiedal Europa België regio Kortrijk Dienstverlenende organisatie voor regionale ontwikkeling: Verlengstuk voor de aangesloten gemeenten Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiedal Europa België regio Kortrijk Dienstverlenende organisatie voor regionale ontwikkeling: Verlengstuk voor de aangesloten gemeenten Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leiedal Europa België regio Kortrijk

3 Dienstverlenende organisatie voor regionale ontwikkeling: Verlengstuk voor de aangesloten gemeenten Organisatie van intergemeentelijk overleg Belangenbehartiger van de lokale overheden op regionaal niveau Realisatie van streekprojecten Geen software- en hardwarebedrijf Leiedal

4 Algemeen directeurSecretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie Secretariaat en onthaal Cluster 1 Immobiliaire project- ontwikkeling Cluster 2 Stedenbouw Cluster 3 Milieu en natuur Cluster 4 e-government Leiedal

5 e-government: 1. Connectiviteit 2. EID identificatie 3. Geïntegreerde bedrijvendatabank 4. Productencatalogus 5. Contactendatabank 6. Publicatie gemeentelijke GIS-gegevens 7. Gemeentelijk meldpunt 8. Vorming en opleiding = Instrumenten opdat lokale besturen op een efficiënte manier gegevens kunnen uitwisselen en informatierijke diensten kunnen uitbouwen. www.login-project.net Leiedal

6 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

7 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

8 Nood aan bedrijvengegevens Er is nood aan een correcte bedrijveninventaris binnen gemeenten. … voor de algemene werking … voor de dienstverlening aan bedrijven … voor de taakstelling door de hogere overheden

9 Een correcte bedrijveninventaris … voor de algemene werking Belastingen: Belastingen op drijfkracht (43% gemeenten) Belastingen op economische entiteiten, bedrijvigheid, mileuvergunningen,… Nood aan bedrijvengegevens

10

11

12 Een correcte bedrijveninventaris … voor een betere dienstverlening Nood aan bedrijvengegevens

13 Een correcte bedrijveninventaris … voor de taakstelling door de hogere overheden Bvb de Wet – Dedecker Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn ten gevolge van werken op het openbaar domein. (03/12/2005) Nood aan bedrijvengegevens

14 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

15 VKBO dataset

16

17

18 ONDNR (of vestnr) D_INSCHRIJVING (KBO) D_STARTDATUM D_STOPZETTING C_REDEN_STOPZETTING REDEN_STOPZETTING D_AFSLUITING S_STATUS_KBO F_OND_VEST TYPE_OND TC_maatsch_naam NM_MAATSCH TC_afgekorte_naam NM_AFKORT TC_commerciele_naam NM_COMM TC_adres C_STRAATCODE NM_STRAAT HUISNUMMER BUSNUMMER C_POSTCODE C_NIS_GEMEENTECODE GEMEENTENAAM STAAT C_LANDCODE LANDNAAM ADRES_COMPLEMENT TELEFOONNUMMER FAXNUMMER EMAIL_ADRES C_RECHTSTOESTAND OMSCHR_RECHTSTOESTAND C_RECHTSVORM OMSCHR_RECHTSVORM MZ (Maatsch. Zetel = ONDnr vr VEST) D_lwijz (datum laatste VKBOwijziging) X2 VKBO dataset

19 - Mutatiebestanden - NACE-codes - Tewerkstelling - RSZ-gegevens - Jaarrekeninggegevens VKBO dataset

20 Volledigheid / juistheid van de dataset. - Wordt nog uitgebreider - Vergelijking met commercieel product - Vergelijking met gemeentelijke inventarissen VKBO dataset

21 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

22 Bruikbaarheid Directe bruikbaarheid van de VKBO - Correctere gegevens voor belastingen (correct en transparant) - Dienstverlening aan nieuwe bedrijven - Aanschrijven van doelgroepen bvb VZW’s - Databron voor beleidsplannen / structuurplannen / RUP’s -…

23 Bruikbaarheid Geocodering van de VKBO-gegevens = Koppeling aan een ruimtelijke component. Nood aan een gemeentelijke adressenlaag. Alternatief = CRAB

24 Bruikbaarheid

25

26

27

28 de Wet – Dedecker Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn ten gevolge van werken op het openbaar domein. (03/12/2005) schriftelijk op de hoogte brengen informatieplicht geldt voor alle werken binnen een straal van 1km van de uiteinden van de werf vanaf 1 juli 2006 Bruikbaarheid

29

30

31

32

33

34

35

36 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

37 Tekortkomingen Gebruiksgemak dataset. Flat file? Excel?

38 Tekortkomingen

39

40 1. Gebruiksgemak dataset Flat file? Excel? Readme – Howto – Metadata  nogal beperkt 2. Onduidelijkheden (fouten?) Bvb. actieve vestiging in een failliete Maatsch. zetel. 3. Kwaliteit van « nevenbestanden ». Bvb Nace-codes, Tewerkstelling - RSZ-gegevens 4. Updatemechanisme (mutatiefiles) niet 100% sluitend. Tekortkomingen

41 Inhoud 1.Nood aan bedrijvengegevens 2.VKBO dataset 3.Bruikbaarheid 4.Tekortkomingen 5.Conclusies/Open vragen

42 Conclusies/Open vragen  Hét referentiebestand over ondernemingen.  Gemeenten kunnen het VKBO valoriseren als ze hun backoffice in orde brengen leren omgaan met de gegevensbron  Vlaanderen kan/moet druk uitoefenen om mechanismen tot dataverbetering te bekomen. zelf hun databestanden verbeteren (CRAB)

43


Download ppt "Leiedal Europa België regio Kortrijk Dienstverlenende organisatie voor regionale ontwikkeling: Verlengstuk voor de aangesloten gemeenten Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google