De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VKBO CORVE donderdag 16 november 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "VKBO CORVE donderdag 16 november 2006"— Transcript van de presentatie:

1 VKBO CORVE donderdag 16 november 2006
Bart Misseeuw, Adviseur data-integratie 02/ /593592 donderdag 16 november 2006 april 2006

2 Inleiding – Achtergrond – Hoofdlijnen
VKBO Inleiding – Achtergrond – Hoofdlijnen VKBO verenigt volgende troeven VKBO is gegroeid vanuit de businessbehoeften (Economie & Werkgelegenheid) => zeer concreet product ! Momenteel vanuit de luxe van een horizontale dienstverlening, dankzij CORVE (business-contacten nu via MAGDA-programma, VIPprojecten) Profiteert maximaal van KBO-aanbod : belang van deze authentieke bron Voegt daar –vanuit de kennis vd business ! - essentiële verrijkingen aan toe Bouwt op deze cruciale data een krachtig, modern, gediversifieerd, logisch… dienstenpakket april 2006

3 Algemeen : Belang Unieke Identificatie
april 2006

4 Algemeen : Belang Unieke Identificatie
GEEN UNIEKE IDENTIFICATIE ZONDER AUTHENTIEKE BRON !! april 2006

5 vzw’s, vennootschappen, besturen,
KBO - HISTORIEK Rijksregister-Repertorium van Rechtspersonen : “Nationaal Nummer” per Rechtspersoon vzw’s, vennootschappen, besturen, kerkfabrieken... april 2006

6 KBO - HISTORIEK BTWNr = “publiek” nummer
Rijksregister-Repertorium Niet BTW-plichtige Rechtspersonen (vzw, ocmw…) BTW-plichtige Rechtspersonen (vennootschappen) Nationaal Nr = “ongekend” nummer BTWNr = “publiek” nummer april 2006

7 KBO - HISTORIEK BTW Niet BTW-plichtige BTW-plichtige Rechtspersonen
Niet-Rechtspersonen (zelfstandigen…) Niet BTW-plichtige Rechtspersonen (vzw, ocmw…) BTW-plichtige Rechtspersonen (vennootschappen) april 2006

8 KBO - HISTORIEK BTW Rechtspersonen RSZ april 2006

9 KBO - HISTORIEK BTW Rechtspersonen RSZ RSZPPO april 2006

10 KBO - HISTORIEK BTW Rechtspersonen RSZ RSZPPO Handelsregister 4 afzonderlijke, sterk overlappende authentieke bronnen, met eigen, verschillende (!) identificatienummers april 2006

11 KBO - Eén databank – unieke identificatie
Hoedanigheden / toelatingen Rechtspersonen / BTW Unieke Sleutel (ONDERNEMINGSNUMMER) RSZ RSZPPO HANDELSREGISTER Unieke Sleutel (VESTIGINGSSNUMMER) + VESTIGINGEN = nieuwe dimensie !! april 2006

12 V K B O VKBO Verrijkingen, toegevoegd aan KBO, dankzij zelfde “keys” :
Tewerkstelling - RSZ-gegevens * Jaarrekening-gegevens * V K B O Extra-entiteiten (sub-actoren !) : Scholen * Ziekenhuizen * Vestigingen van Overheidsinstellingen Gemeentelijke vestigingen !! CRAB-coördinaten, * 2007 Dossiers / Vergunningen / … = Vlaamse Authentieke bronnen (* = aanwezig) april 2006

13 VKBO - Concreet Aanbod (1) : GUI
VKBO-GO = schermapplicatie met zoek-functionaliteit (ambt-token !), Opvragen van KBO-details + alle verrijkingen (demo) april 2006

14 Concreet Aanbod (2) : PUBLICATIES
Publicaties = aanreiken van data-extracten of data-sets Mutaties – generiek (bv. Alle KBO-wijzigingen per dag/week, volgens KBO_VIEW-layout) Mutaties op maat (gefilterd op klantenbestand, locatie…) bv. welke bedrijven zijn er bijgekomen / weggevallen in mijn gemeente cf. Leiedal ! Extracten voor interne rapporteringen : tewerkstelling, omzet, activiteiten… april 2006

15 Concreet Aanbod (3) : Webservices
VKBO – Webservices (= componenten voor proces-integratie !!) ZoekOnderneming (in ontwikkeling, cf. zoek in VKBO-GO + straat/huisnr) GeefOnderneming (input = ondnr of vestnr ; output = KBO_VIEW) GeefVestigingen(input = ondnr ; output = alle vestigingen) GeefActiviteiten (input = ondnr of vestnr ; output = alle NACEcodes) GeefTewerkstelling (input = ondnr of vestnr ; output = RSZ-personeelsklasse en aantal werknemers uit Jaarrek) GeefHoedanigheden (input = ondnr ; output = alle hoedanigheden of toelatingen) april 2006

16 KBO – KBOkopie binnen VKBO – KBO_VIEW
Externe_identificatie Onderneming_vestiging Benaming Adres_communicatie Rechtstoestand Rechtsvorm Hoedanigheden Activiteiten Bankrekening Financiele_gegevens Functie met persoonsnummer Functie zonder nummer, met persoonsnaam Link_Balansgegeven Link_Publicatiegegevens Link_onderneming_onderneming_vader (*) Link_onderneming_onderneming_kind (*) KBO + 1d KBO_VIEW + 1d + 1d KBO_kopie Dienstverlening Dagelijkse provisionering, FTP-WE (wijzigExtracten) VKBO-GO (schermapplicatie) Publicaties Webservices april 2006

17 KBO_VIEW (basis-signaletiek)
ONDNR (of vestnr) D_INSCHRIJVING (KBO) D_STARTDATUM D_STOPZETTING C_REDEN_STOPZETTING REDEN_STOPZETTING D_AFSLUITING S_STATUS_KBO F_OND_VEST TYPE_OND TC_maatsch_naam NM_MAATSCH TC_afgekorte_naam NM_AFKORT TC_commerciele_naam NM_COMM TC_adres C_STRAATCODE NM_STRAAT HUISNUMMER BUSNUMMER C_POSTCODE C_NIS_GEMEENTECODE GEMEENTENAAM STAAT C_LANDCODE LANDNAAM ADRES_COMPLEMENT TELEFOONNUMMER FAXNUMMER _ADRES C_RECHTSTOESTAND OMSCHR_RECHTSTOESTAND C_RECHTSVORM OMSCHR_RECHTSVORM MZ (Maatsch. Zetel = ONDnr vr VEST) D_lwijz Identifiers Rechtstoestand Namen + Adres + Contact Rechtsvorm Datum laatste wijziging ! OND-VEST / NP-RP Taalcodes (TC) Alles wat basisgegeven is én 1-op-1 is “Single Best Record” Héle VKBO-Inspanning !! april 2006

18 VESTIGING-NIVEAU OPGELET VOOR “dubbele records” in (V)KBO ondnr
vestnrs VESTIGINGEN HOOFDZETEL LOGISCH MODEL VESTIGINGEN HOOFDZETEL VESTIGINGEN (V)KBO Datamodel NATUURLIJK PERSOON (Eenmanszaak) HOOFDZETEL VESTIGING (Woonplaats – RR !!) (Plaats van handelsactiviteit) HOOFDZETEL VESTIGING of Zelfde adres, toch 2 “entiteiten” OPGELET VOOR “dubbele records” in (V)KBO april 2006

19 En/of “Dienstverlenende Bedrijven”
VKBO Lokale besturen En/of “Dienstverlenende Bedrijven” april 2006

20 Discussiepunten Technisch
(V)KBO-datamodel ! onderscheid : Juridische entiteit (ONDnr) <> Locatie (VestNr) VKBO-processen organisch gegroeid vanuit de business (vb KBO_VIEW) : redesign, voor betere mutatie-dienstverlening ? Strategisch VKBO = (verrijkte) replica van KBO… VKBO ook te repliceren bij de belangrijkste afnemers ??? Proces : van data-integratie naar proces-integratie Juridisch Toelevering aan dienstenleveranciers voor hun dienstverlening aan de overheid april 2006

21 Dank voor uw aandacht… april 2006


Download ppt "VKBO CORVE donderdag 16 november 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google