De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 december 2007 MARKTPLAN REGIOTEAM IJSSELMEERGEBIED Een kijkje in de keuken Deltares Marktteamdag 18 september 2009 Gerda Lenselink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 december 2007 MARKTPLAN REGIOTEAM IJSSELMEERGEBIED Een kijkje in de keuken Deltares Marktteamdag 18 september 2009 Gerda Lenselink."— Transcript van de presentatie:

1 17 december 2007 MARKTPLAN REGIOTEAM IJSSELMEERGEBIED Een kijkje in de keuken Deltares Marktteamdag 18 september 2009 Gerda Lenselink

2 de aanpak en de acties VEB peilt interesse voor regioteam IJsselmeergebied (najaar 2008) inofficiële start met VEB, ZWS, GEO, BGS, ZKS (HYE als agendalid) Erkenning als marktteam sinds memo ‘rol en taken Deltares marktteams’ - april 2009 ontwikkeling van marktplan, overzicht van projecten IJsselmeergebied, relatiebestand, netwerkanalyse REGIOTEAM IJSSELMEERGEBIED io

3 opgaven IJsselmeergebied IJsselmeer (Deltaprogramma): Van regionale naar nationale regenton? Hoe houden we het veilig bij stijgende zee? Markermeer (Randstad Urgent): Hoe verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving? Beide (LNV): Mainport vogels (N2000), maar neergaande trend natuurwaarden!

4 C1. Inrichtingsopgave A. Beleidskader RIJK: V&W: DGW V&W: RWS VROM LNV BEVOEGD GEZAG B1. Ontwerpopgave IJsselmeer RIJK en REGIO: V&W DGW én DG Mo RWS LNV PROVINCIES Waterschappen Gemeenten DE OPGAVE ACTUELE DOSSIERS IJSSELMEERGEBIED (Ontwerp) Beleidsnota IJsselmeergebied (V&W ism VROM en LNV), Nota Ruimte (VROM), Natura 2000, NbW (LNV) Evaluatie beheerplannen en N2000-doelen 2015 (LNV) Deltaprogramma IJsselmeergebied: 1. Kwaliteitsteam (VROM) 2. Peilbesluit IJsselmeergebied 2013 (V&W - DGW) Deltaprogramma IJsselmeergebied: Lange Termijn Peilbeheer IJsselmeer C2. Inrichtingsopgave B2. Ontwerpopgave Markermeer Programma Randstad Urgent: Rijksbesluit Amsterdam Almere Markermeer (met oa Toekomst Markermeer-IJmeer, Schaalsprong Almere, OV-SAAL) » Rijksstructuurvisie (V&W DG Mo) Complexe kennisintensieve opgaven, maar rol Deltares is niet vanzelfsprekend. Posities verschuiven; relatiemanagement is van groot belang 2 Autonome Neergaande Trendstudies Building with Nature: ecodyna- misch ontwerp Klimaatbe- stendig Nederland- Waterland Deltamodel Delftcluster Natuurlijk(er) Markermeer- IJmeer (RWS IJG) ICES natuurontwikkeling H&I natuurontwikkeling Veiligheid Houtribdijk Veiligheid en ecologie HHNK KRW maatregelen IJsselvechtdelta met by pass Kampen Deltaprogramma IJsselmeergebied 4.Toekomst Afsluitdijk

5 de eerste ervaringen en resultaten Regioteam is ‘linking pin’ tussen Deltarianen en regio (tot nu zonder tussenkomst van umt’s) - verkenning rol BGS irt actuele vraagstukken (ondergrondmodellering: IJsselmeergebied krijgt voorrang, inklinking en zettingsgegevens uit oude RIJP archief) - uniformering grondwatermodellen gecoördineerd opgepakt (irt Lange Termijn Peilstudie IJsselmeergebied) Regioteam is ‘linking pin’ tussen regio en Deltares - rol in NMIJ met RWS verkend - rol in Deltaprogramma IJsselmeergebied verkend - aangesproken als kennishub: div. verzoeken prov. Flevoland (quick scan grondverzet, ontwerpbenadering voor zandwinning, aangespoord om BwN te focussen) Intern netwerk is versterkt, extern netwerk wordt gebruikt; samenhang tussen projecten begint te ontstaan. en passant…..

6 inhoudelijke speerpunten 0.positie als adviseur veiligheid, zoetwater- voorziening, modellen behouden 1.bijdragen aan gebiedsontwikkeling en ruimtelijke vraagstukken in IJsselmeergebied als adviseur en innovator 2.ecodynamisch ontwerpen van inrichtings- oplossingen in het IJsselmeergebied als innovator 3.goede koppeling met bodem (ontwerpbenadering voor zandwinning) en grondwater bij de ruimtelijke vraagstukken als adviseur

7 doelen (zie marktplan voor detail) Extern netwerken en marketing: bestaande marktcontacten onderhouden en nieuwe ontwikkelen. Marktbehoefte sleutelspelers in IJsselmeergebied is bekend. Signaleren en vernieuwen. Beschikbare kennis benutten, relevante kennis ontsluiten; vernieuwen en versnellen waar nodig en faciliteren van gewenste, integrale productontwikkeling. Intern afstemmen en verbinden. OM POTENTIELE GROEI TE FACILITEREN

8 organisatie Voorkeursmodel (cf huidig marktplan) regioteam van 7 mensen, inzet ca 80-90 dg/jr (eerste jaar meer) méér dan accountmanagement SPA/markt; ook interne, inhoudelijke afstemming totaalbeeld over regio en haar opgaven, netwerk, wat speelt er in SO/TO belangrijkste units vertegenwoordigd inzetten op drie inhoudelijke speerpunten inzetten op versterken bestaande marktcontacten en ontwikkelen van nieuwe

9 Meerwaarde Alle units zijn aangehaakt; commitment groot Stevig intern netwerk; samenhang intern Deltares versterkt Betere coördinatie van het werk (regio kijkt hiervoor ook naar ons) Hoge(re) kwaliteit van ons werk Samen meer politiek bestuurlijke gevoel. Maar …..verwevenheid SO/TO en SPA/markt (marktteam niet bedoeld voor subsidiegeld)? Maar …...budget beperkt en onze organisatie te duur -> dus slim organiseren en deels op projecten schrijven?! Groot animo bij regioteamleden! Nu de stap van denken naar doen!


Download ppt "17 december 2007 MARKTPLAN REGIOTEAM IJSSELMEERGEBIED Een kijkje in de keuken Deltares Marktteamdag 18 september 2009 Gerda Lenselink."

Verwante presentaties


Ads door Google