De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e1 11 September: Bioterrorisme  Nog geen regelgeving  Behoefte aan gevoel van veiligheid  Gebouwinstallaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e1 11 September: Bioterrorisme  Nog geen regelgeving  Behoefte aan gevoel van veiligheid  Gebouwinstallaties."— Transcript van de presentatie:

1 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e1 11 September: Bioterrorisme  Nog geen regelgeving  Behoefte aan gevoel van veiligheid  Gebouwinstallaties nu zo lek als een mandje  Risicobewaking  Snelle risico tests  Veiligheid samen ontwikkelen?

2 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e2 ‘Tot nu toe zijn de meeste bioterroris- tische aanvallen op gebouwen en personen gepleegd door middel van brieven waarin sporen van Bacillus anthracis bleken te zitten. Een andere mogelijkheid is verspreiding van sporen via luchtbehandelingsinstallaties’ (Landelijke Commissie Infectieziektenbestrijding, Juni 2002)

3 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e3 Miltvuur (Anthrax) aan het werk  Donkere ketting van anthrax bacillen in weefsel, enkele dagen na inademing van sporen  Donkere ketting van anthrax bacillen in weefsel (© C. James Webb, 1994 ), enkele dagen na inademing van sporen  Sporen overleven > 45 jaar in ventilatie-systeem zonder effectieve reiniging of desinfectie http://www.accessexcellence.com/WN/SUA12/anthrax298.html

4 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e4 ‘Enige dagen na een bioterroristische aanval kunnen meerdere personen van een bepaalde instelling in het ziekenhuis opgenomen worden met een acuut ontstaan griepachtig beeld met een case fatality rate >80% binnen 1 à 2 dagen na het begin van de symptomen’ (Landelijke Commissie Infectieziektenbestrijding, Juni 2002)

5 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e5 Anthrax Bioterrorisme Het noodlot van het slachtoffer 1.Eerste verschijnselen 12 uur tot 60 dagen na besmetting 2.Behandeling alleen effectief vanaf de eerste dag van besmetting 3.Huidinfectie: rood-bruine papel met pus en later en zwart korstje; griepachtige verschijnselen; slechts enkele doden 4.Voedselinfectie: indien de slijmvliezen voor 100% intact zijn: geen infectie; kleine beschadiging van de slijmvliezen: spijsverteringskanaaal en het lymfesysteem sterft langzaam af, 100% mortaliteit indien niet op tijd behandeld 5.Longinfectie: lymfesysteem sterft af, later ook hart en longen, 100% mortaliteit, vaak binnen 1-2 dagen Miltvuur sporen blijven 80 jaar of langer infectieus in aarde!

6 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e6 Slimme Installateur beschermt tegen Bioterreur Beveiliging van: - drinkwatersystemen (Legionella, Cholera) - ventilatiesystemen (Miltvuur, Pest)

7 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e7 Antwoord op Bioterrorisme - (Rijks)vaccinatieprogramma: mensen & landbouwhuisdieren landbouwhuisdieren - Uitbreiding Spionagediensten: info potentiële aanvallen aanvallen - Terreurbewust ontwerpen: toegang tot drinkwater- en luchtbehandelingssysteem en luchtbehandelingssysteem - Sensoren met 24-uurs monitoren: nieuwe agentia abonnement abonnement - Reserve ventilatie-systemen: woningen, utiliteits- gebouwen gebouwen - Lokale en internationale uitwisseling: laborato- riumwerkers, cultuur, religie

8 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e8 Ouderwetse Biosensor (1997) http://www.chem-bio.com/resource/llnl-1/Milan1.gif

9 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e9 Moderne Bioagens Chip (2000) http://www.sciam.com/2000/0300issue/0300techbus4.html - 25 mm 2 plastic chip: 10.000 B–lymfocyten van muis - Detectie binnen 2 min - Slechts enkele Anthrax sporen of cellen nodig - MIT (Jianzhu Chen e.a.): Militair budget 2000-2004: 30 miljoen EURO - Geschikt te maken voor inbouw in gebouwinstallaties

10 30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e10 7y594 - Animatie van de poederbrievenaanval in de VS, waarbij meerdere postkantoren + de postkamer van het Witte Huis besmet raakten - Beoordeling en (virtuele) beveiliging van een gebouw op de campus - Pseudo-miltvuur-aanval met fluorescine tussen 12.00 en 24.00 u met medewerking van de beveiliging; hierbij spelen een of meerdere studenten bioterrorist


Download ppt "30 november 2004JEMH van Bronswijk, TU/e1 11 September: Bioterrorisme  Nog geen regelgeving  Behoefte aan gevoel van veiligheid  Gebouwinstallaties."

Verwante presentaties


Ads door Google