De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Quick Wins aan de heer Didier REYNDERS, Minister van Financiën Quick Win nr. 19 : FISCONET Maandag 13 januari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Quick Wins aan de heer Didier REYNDERS, Minister van Financiën Quick Win nr. 19 : FISCONET Maandag 13 januari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Quick Wins aan de heer Didier REYNDERS, Minister van Financiën Quick Win nr. 19 : FISCONET Maandag 13 januari 2003

2 Plan uiteenzetting 1.Tot 2001 of het pre-Fisconet-tijdperk 2.4 maart 2002 : Fisconet on-line 3.Januari 2003 : Fisconet, 8 maanden later 4.Toekomst : Uitbreiding en verbeteringen 5.Gebruikersstatistieken 6.Evaluatie 7.Varia 8.Contact

3 1. Tot 2001 of het pre-Fisconet- tijdperk 3 3 bestaande diensten:2 ploegen:  Basis L via Doc db  Codifisc  Docufisc (Intranet)(1992) (CD-ROM)(1999)  de INFODOCS van de f fiscale administraties  Administratie van F_Fiscale zaken

4 Tussenkomst van Minister Didier REYNDERS 4  Vraag om een fiscale databank  Toegankelijk via Intranet én Internet  Met o.a. gunstige én ongunstige rechtspraak On-line vanaf 2002

5 Openbare aanbesteding 5  Lastenboek gemaakt door administratie  Keuze uit ingediende offertes door administratie Wolters Kluwer België (W.K.B.) & Fiscalc Edities

6 2. 4 maart 2002 : Fisconet on-line 6  Fiscale databank  Tweetalig  On-line

7 Voor wie? 7  De burgers  De ambtenaren ven het departement Gratis Via Internet Op CD-ROM

8 Wat? 8  Fiscale en niet-fiscale materies  En, bijkomend, voor de ambtenaren (via het Intranet) : Interne instructies Privé-commentaren

9 3. Januari 2003 : Fisconet, 8 maanden later 9  Algemeen  Inhoud  Ergonomie  Interne en externe promotie

10 Algemeen 10  Activering Task-Forces :  Organistaie “Certificatie” adm. doc. per fiscale administratie (december 2002)  Eerste CD-ROM : inhoud = Internet (juni 2002)  Nu : betrokken bij onderzoek uitbreiding inhoud  Later : adm. standpunt bij rechtspraak  Waarborg volledigheid gegevensbank + “encryptie”  Toevoeging interne instructies

11 Inhoud 11  + Historische wetboeken (WIB 92, KB/WIB 92, BTW-Wetboek)  Toename rechtspraak : +/- 4400 N en 4100 F  Taalevenwicht arresten en QPV quasi hersteld  Organisatie « certificatie » administratieve documenten per fiscale adminisatratie : start in december 2002  + Privé-commentaren : zie 2 volgende slides

12 Commentaires privés 12  Juillet 2002 Commentaire droits d’enregistrement Commentaire droits de succession Informations fiscales Le courrier Fiscal Lettre d’Info Actualités Fiscales Lettre d’Info Bulletin TVA Lettre d’Info Douane Revue Générale de la Fiscalité

13 Commentaires privés (suite) 13  Décembre 2002 Guide de comptabilité Douanezakboekje (Guide douanier - uniquement en néerlandais)

14 Ergonomie 14  Nieuwe boomstructuur : juni 2002  Knop op homepage  Diverse andere verbeteren (homepage, contactpagina, inhoudstafel wetboeken, QPV’s, etc.

15 Interne promotie 15  Uiteenzetting en demo tijdens studiedag 5- jarenplan Informatica (nov. 2002)  Initiatie Fisconet voor stagedoende ambtenaren via NSF en voor andere ambtenaren via CBO’s (vanaf jan.-feb. 2003)

16 Externe promotie 16  Hyperlink naar Fisconet op andere websites (gemeenten, bibliotheken, scholen…)  Korte tekst over Fisconet in toelichting bij aangiften PB, Ven.b, … (aanslagjaar 2003)  Interactie en feedback met bestaande gebruikers (zie volgende slide)

17 Interactie met gebruikers 17

18 4. Toekomst 18  Uitbreiding privé-publicaties (in onderzoek) – andere adm. doc. (te onderzoeken)  Uitbreiding rechtspraak - Geschillendiensten  Ergonomie en informatica : gedetailleerde analyses met oog op verbetering – worden voorgelegd aan DIRCOM  Enquête Fininfo  Promotie wordt verdergezet

19 4. Toekomst (vervolg) 19  Enkele concrete verbeteringen op korte termijn :  Lijst afkortingen  Nieuwe homepage (met o.a. hyperlinks naar Intervat, Edivat, Finform, NTCS)  Zoekmotor : zie “bestaande” ZM en nieuwe ZM “under construction” op 2 volgende slides

20 Moteur de recherche actuel 20

21 MDR “under construction” 21 ET  une locution comme  D – D – Prévoir une recherche sur la date de promulgation et la date de publication d’une disposition légale au moniteur belge. D – D – D – D – Revoir le libellé des fonctionnalités. D – Ces fonctionnalités doivent être placées au niveau du champ de recherche. D – Prévoir l’utilisation d’une wild card (*) une locution comme  D – D –  Une locution comme Tous les mots Au moins un des mots Aucun des mots D – D –  ET OU ET PAS

22 Gebruikers-statistieken 22  Jaar 2002 Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,7 1,8 InternetIntranetTotaal 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 1,6 2,0 2,5 Aantal hits (in miljoen)

23 6. Evaluatie 23  On-line en gratis ter beschikking stelling fiscale documentatie : feit alleen op zichzelf is al zeer positief, zowel voor burgers en ambtenaren - cfr. Wet Openbaarheid van bestuur  Snellere beschikbaarheid ten behoeve van “professionelen” (belastingconsulenten en ambtenaren) : nieuwe wetgeving (bovendien gecoördineerd), circulaires, enz.  Zal “klasseerwerk” verminderen  Gebruik Fisconet stijgt

24 6. Evaluatie (vervolg) 24  Comments.fisconet@minfin.fed.be en e-mail adressen leden Fisconet-ploeg verlagen drempel voor de burger die (fiscale) vraag wil stellen aan de administratie Comments.fisconet@minfin.fed.be  Al verschillende verbeteringen doorgevoerd – Bepaalde informatica- en ergonomie-aspecten nog te verbeteren  Bijdrage tot het “neerhalen van de muren” tussen de verschillende fiscale administraties  Zeer boeiende ervaring, niettegenstaande vele bijkomende werk voor leden Fisconet-team

25 7. Varia 25  8 november 2002 : Eerste (M)PV : Minister : gigantische gegevensbank – veel werk verricht – suggestie afkortingen Administratie : “proactief” i.v.m. suggestie voor algemeen e-mailadres Volksvertegenwoordiger : Fisconet wordt een steeds performanter informatiesysteem  Begin 2003 : Laatste CD-Rom Codifisc en Docufisc – Effect op gebruik Fisconet ?

26 8. Contact ALGEMENE LEIDING Jean-Marc DELPORTE, Adjunct-administrateur- generaal van de belastingen BEGELEIDINGSCOMITÉ Dirk BERCKMANSDirk BERCKMANS - N/F, Algemeen coördinator Johannes SECELLEJohannes SECELLE - N, Coördinator inhoud en Back-up coördinator ergonomie en technische bijstand aan de gebruikers Tong TRAN THANHTong TRAN THANH - F, Coördinator inhoud Pierre PARYSPierre PARYS - F, Coördinator ergonomie en technische bijstand aan de gebruikers en Back-up coördinator informatica Coördinatie informatica a.i. : Hugo D'HAUWE - N; Hugo D'HAUWE Philippe DE DEKENPhilippe DE DEKEN - F.


Download ppt "Voorstelling Quick Wins aan de heer Didier REYNDERS, Minister van Financiën Quick Win nr. 19 : FISCONET Maandag 13 januari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google