De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Hellenistische Periode

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Hellenistische Periode"— Transcript van de presentatie:

1 De Hellenistische Periode

2 Woensdag: oefententamen Nabije Oosten en Griekenland

3 Philippus II van Macedonië
Alexander IIII v.Chr. v.Chr.

4 Proskynesis

5

6

7

8 Diadochenrijken

9 Attalos I van Pergamon als Alexander

10 A1: Wanneer en op welke manier onderwierp Macedonië de Griekse stadstaten en veroverde het Perzische Rijk? Philippus II: 338 Slag bij Chaeronea 337: Corinthische Bond Alexander III: 334 Slag bij de Granicus, Darius III 333: Slag bij Issos 332: Phoenicië en Syrië veroverd 331: Slag bij Gaugamela 330: Darius III vermoord, Alexander wordt koning van Perzië.

11 A2: Wat gebeurde er met het imperium van Alexander de Grote na diens dood in 323?
Het rijk viel onmiddellijk uiteen: Diadochenoorlogen. Philippus Arrhidaeus (317) en Alexander IV (310) vermoord. Belangrijke generaals: - Antigonos - Ptolemaeus - Seleucus

12 A4: Welke veranderingen op sociaal-economisch & cultureel gebied vonden er plaats? Voorbeelden? Welke verklaringen heeft het handboek hiervoor? Grotere kloof arm en rijk: herverdeling land, kwijtschelding schulden, burgerrecht gekoppeld aan vermogen, huurlingenbestaan, redistributie in Egypte en het Seleucidenrijk. Homerische goden verliezen populariteit, syncretisme, heersercultus, mysterieculten, filosofie: mens als wereldburger.

13 A5: Welke belangrijke ontwikkelingen maakte het Joodse geloof binnen en buiten Judea door ten gevolge van de Hellenistische overheersing van Judea in de 3e en 2e eeuw? Diaspora Septuaginta 168: Seleuciden drukken een opstand de kop in. Joodse gebruiken verboden en de Joodse religie werd drie jaar verboden. Opstand van de Makkabeën: in hun voordeel beslecht in 152. Zelfs een koningstitel in 104 vChr.

14 A6: Hoe werkte de Hellenistische cultuur door in het Parthische en Romeinse rijk?
Parthen annexeren Iran en Mesopotamië Noemen zich ‘Philhelleen’: gunstig stemmen Griekse bevolking. Steden behouden hun hellenistische bureaucratie en autonomie. 1e Eeuw BCE: Griekse taal vervangen door Parthische. Romeinen incorporeerden de Griekse cultuur al eeuwenlang, met name op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst.


Download ppt "De Hellenistische Periode"

Verwante presentaties


Ads door Google