De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 3: Klassiek Griekenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 3: Klassiek Griekenland"— Transcript van de presentatie:

1 Week 3: Klassiek Griekenland
Margit Pothoven

2 Opzet Groep 1: Perzische Oorlogen (p. 95-97) + vraag A 1
Groep 2: Sparta/Athene vC (p ) + vraag A 3 Groep 3: Peleponnesische Oorlogen vC (p ) Groep 4: De periode vC (p ) Groep 5: Vragen A 4 en A 5

3 De Perzische oorlogen Perzen beginnen met verovering westkust van klein-Azie in 547, onder leiding van koning Cyrus.Ze stelden daar hen gunstig gezinde aristocraten aan die functioneerden als tirannen. De klein Aziatische-Grieken kwamen in 499 in opstand, mislukte. Tussen hadden de Perzen diverse overwinningen op land en zee.

4 In 492 volgde een strafexpeditie geleid door Darius I naar Athene, omdat zij hadden geholpen bij de opstanden. Dit leidde tot de slag bij Marathon in 490, de Atheners wonnen dit.

5 Tien jaar later nam Xerxes het stokje over
Tien jaar later nam Xerxes het stokje over. Klein-Azie was veilig gesteld, maar het Griekse vasteland vormde nog altijd een dreiging voor de Perzen. Dit keer waren de Grieken verenigd in een strijdbond onder leiding van Sparta.

6 Vanaf 483 had Athene een vloot opgebouwd onder leiding van Themistocles. Perzen vochten tegen de Spartanen en Grieken bij Thermopylae in Spartanen dekten de aftocht van de Griekse land-en zeemacht, maar vochten zich wel hierbij dood. De Grieken vluchtten allemaal naar het eiland Salamis. Toen werd ondertussen Athene verwoest door de Perzen. De vloot van de Perzen werd vervolgens verslagen in de slag bij Salamis in 480.

7 449: Definitieve wapenstilstand.
Een jaar later werd het Perzische landleger verslagen. Leger trok zich terug naar Klein-Azie, daar werden de Griekse steden door de Atheense vloot bevrijd. 449: Definitieve wapenstilstand.

8 Athene en Sparta na 479 v.C.

9 tijdbalk 477 Athene sticht strijdbond tegen Perzië, de Delisch-Attische Zeebond bestaande uit bondsvloot en legermacht. De bondskas was gevestigd op Delos. 464 opstand van de heloten in Sparta Na 460 werd de Delisch-Attische Zeebond een instrument van de Atheense machtspolitiek tegenover de bondgenoten (Pericles).

10 tijdbalk oorlog omdat Sparta hulp weigert van Atheense leger onder leiding van Cimon. Sparta verkeerde in een fase van stagnatie want het aantal burgers met volledige rechten (Spartiaten) nam af door lage geboortecijfers en degradatie van verarmde Spartiaten tot tweederangsburgers. Vanaf 449: Athene sticht een netwerk van kolonies (klerouchieen). Deze stadstaten hadden vaak een democratisch bestuur. Stadstaten die een oligarchisch bestuur hadden werden vaak pro-Spartaans.

11 Themistocles (490 -470) Vond grote oorlogsvloot een noodzaak
Streefde naar Atheense hegemonie over heel Griekenland Hervorming van het ambt van archont, verkiezing -> loting.

12 Cimon (470 – 461) Zocht meer verzoening met Sparta omdat hij vooral de Perzen als grote bedreiging zag. Kwam ten val in 461 toen de oorlog tussen Athene en Sparta uitbrak. Werd geostraceerd.

13 Pericles ( ) Onder zijn leiding zette Athene een stelsel van uitkeringen en presentiegelden op, dat de arme burgers in staat stelde daadwerkelijk deel te nemen aan besluitvorming en bestuur. Hij voerde een expansionistisch beleid.

14 PELOPONNESISCHE OORLOGEN

15 ALGEMENE INFORMATIE Sprake van twee Peloponnesische Oorlogen
Eerste Tweede Vonden plaats in de gehele Griekse wereld, van Ionie in het oosten tot Sicilie in het westen Sprake van grote gevechten met inzet van grote legers en vloten in tegenstelling tot voorgaande oorlogen.

16 EERSTE PELOPONNESISCHE OORLOG 431-421
Athene onder leiding van Pericles wilde Sparta uitputten door korte aanvallen vanuit Zee en hen uitlokken tot een langdurige belegering van Athene.  Dood van Pericles in 429 Sparta had te weinig geld voor een lange oorlog. Athene komt er goed vanaf, behoudt machtspositie in Griekenland, vrede in 421. Wel een derde van de bevolking verloren aan de epidemie Niet echt een winnaar

17 TWEEDE PELOPONNESISCHE OORLOG OORZAKEN VERLIES ATHENE
Athene verliest uiteindelijk door volgende oorzaken Athene verliest beste deel van de vloot en leger door mislukte poging om hegemonie op Sicilie te veroveren ( ) Alcibiades liep over naar Sparta terwijl hij deze onderneming op touw had gezet Spartanen hinderden de landbouw en mijnbouw in de zilvermijnen door bezetting van het fort Decelea Perzie koos de kant van Sparta door haar te bevoorraden, hierdoor liepen bondgenoten van Athene over naar Sparta In 405 Atheense vloot verslagen door de Spartanen onder leiding van Lysander bij Aigospotamoi Athene capituleert in 404 wegens voedselgebrek

18 TWEEDE PELOPONNESISCHE OORLOG GEVOLGEN VOOR ATHENE
Gevolgen van de tweede Peloponnesische oorlog Aantal mannelijke burgers teruggelopen van naar Deltisch-Attische Zeebond opgeheven Lange muren afgebroken Pro-Spartaans oligarchisch bewind Na een jaar weer sprake van democratie

19 De periode v.Chr.

20 Oorlog zonder einde 404: Sparta, Thebe en Athene nog steeds in oorlog met elkaar – geen een sterk genoeg om Griekenland te overheersen Sparta in moeilijkheden: tekort aan Spartiaten : Verdeel-en-Heerstactiek Perzen

21 De Tweede Attische Zeebond
377: Athene richt Attische Zeebond op 362: Bondgenoten in opstand 355: Bond valt uiteen

22 Sociale en militaire veranderingen
Peloponnesus: boeren verarmen en worden noodgedwongen militair 371: Keerpunt coalitieoorlogen Epaminódas van Thebe – slag bij Leuctra Serie oorlogen en revoluties Machtsvacuüm

23 De opkomst van Macedonië
Tot 360: Macedonië achtergelegen gebied 359: Macedonische koning Philíppus II moderniseert leger naar Thebaans model Philíppus: bewonderaar Griekse cultuur 337: Corinthische bond – alle staten behalve Sparta

24 Einde Klassieke periode
338: Einde van de periode der vrije autonome staten Demósthenes: Athene zelfstandig Isócrates: vereniging van alle Grieken 336: Philípus vermoord

25 Vraag A4 487: Voorstel Themístocles 462: Inperking Areópagus
462: Supervisie wetgeving 450: Vergoeding 399: Presentiegelden 429: demagogen

26 Vraag A5 6e eeuw opkomst Carthago Veroveren westpunt Sicilië
480: poging overname Carthagers en verslagen door leger van Syracuse Etruskische vloot vernietigd Midden 5e eeuw binnenlandse oorlogen tussen kolonisten en de inheemse bewoners Eindeloze oorlog van 409 tussen Grieken en Carthagers Romeinse rijk veroverd Sicilië


Download ppt "Week 3: Klassiek Griekenland"

Verwante presentaties


Ads door Google