De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijk op uw kinderen Middenbouw Vincent Jonker en Alette Lanting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijk op uw kinderen Middenbouw Vincent Jonker en Alette Lanting."— Transcript van de presentatie:

1 Kijk op uw kinderen Middenbouw Vincent Jonker en Alette Lanting

2  Het eigen handelingsrepertoire vergroten op het gebied van diagnosticeren in de klas.  Het vaststellen en uitwisselen van handvatten en tips.

3  Plenair:  In groepjes:  Plenair:  In groepjes: ▸ Plenair:  Inleiding met een observatie  Kennismaken d.m.v. stellingen  Stellingname  Op onderzoek in methodes  Oefenen in analyseren  Uitwisselen ervaringen  Uitwisselen handvatten en tips

4  Zonder diagnose geen hulp!

5

6

7  Diagnosticeren is iets anders dan hulp bieden.  Diagnosticeren is specialistenwerk.  Diagnosticeren is een kerntaak van elke leerkracht.  Diagnosticeren is in groep 8 te laat.  Diagnosticeren is tijdrovend.  Diagnosticeren is ………

8  Wanneer heet iets diagnosticeren?  Wanneer pas je het toe?  Eigenlijk is er sprake van een continue wisselwerking (signaleren, verder doorvragen/doorkijken)

9  Je start met je eigen expertise,  Tijdgebrek kan een reden zijn om specialisten in te schakelen  Stem daarbij goed af (schuif het probleem niet af)  Soms zijn problemen hardnekkig

10

11 Toets RekenRijk groep 5 blok 6 Bekijk de toets van Eva Analyseer de oplossingen Welke vragen ga je stellen tijdens het diagnostisch gesprek? Waar let je op tijdens het gesprek? (observatiepunten)

12  Hoe gaat u op uw school om met diagnosticeren?  Op welke momenten kun je diagnosticeren en bij wie ga je diagnosticeren?  Wie diagnosticeeert de leerkracht, IB’er, RT’er?  Wat zegt de methode? Waar vind je het?  Wat heb je als leerkracht nodig om goed te diagnosticeren? ......

13  Automatiseren (eerst werken aan de onderlaag – zie o.a. de IJsberg-metafoor- daarna oefenen)  Sprongen van 10 (>)  Leerlijn tot 100  Overgang van concreet naar abstract  Klokkijken  Geen gebruik van kladblaadje

14

15  Kennis leerlijnen en didactiek  Einddoelen van de groep weten  Oplossingsstrategieën en deelstappen weten  Gebruik van modellen  Tijd  Goed klassemanagement  Wijze van vragen stellen  Hoe kinderen leren  Naast kennis ook lef en inspiratie  Doen!!!

16

17 Verbaal Non verbale handelingen Oriëntatie op de opgave Concentratie Controle handelingen

18 1. Niveau van abstractie - concreet (handelen en gemateraliseerd) - modelondersteund (modellen, schema’s) - formeel (5+2) - toepassen 2. De strategie 3. De verkorting (tempo en uitvoering handeling) 4. Inzicht Na hulp:  Toepasbaar/ wendbaar  Leerbaar

19 1. Informeel, contextgebonden niveau: van 62 blokjes worden er achtereen volgens 20 en 8 weggenomen 2. Semiformeel, modelondersteunend niveau: 3. Formeel niveau: 62-28= 62-28=

20 © F.M.- N.B. Bouwsteen Model WWO Formeel niveau 10

21 21

22 22 Rijgend 62 – 10 – 10 – 2 – 6 = Splitsend 60 – 20 = 40 2 – 8 = - 6 (te kort) 40 – 6 = 34 Varia 62 – 30 + 2 = 64 – 30 =

23

24

25  Materieel niveau – handelen met materialen  Gematerialiseerd niveau – tekeningen, plaatjes  Perceptief niveau – kijkend  Verbaal niveau – verwoorden  Mentaal niveau

26  Observatie: ◦ Wat doet en zegt het kind, handelingen herkennen, vragen stellen ter verduidelijking ◦ Verbaal (open) gedrag – handelend, verwoordend ◦ Non verbaal (verborgen) – vingers, ogen, knikken hoofd, staren, tijd ◦ Algemeen – hoe oriënteert een kind zich en controle achteraf

27  Vraagtechnieken: ◦ Introspectie - kind denkt hardop tijdens het oplossen ◦ Retrospectie – kind vertelt achteraf (hoe heb je het gedaan, wat heb je gedacht?) ◦ Doorvragen – aanvulling op of verduidelijking (hoe heb je geteld?) ◦ Open vragen - kan je mij vertellen hoe je dat hebt gedaan? Pas op voor suggestieve vragen zoals: “Heb je geteld?”  Bespiegelen: ◦ Uitlokken van reflectie d.m.v. vragen laten nadenken (welke som is moeilijk, waarom?)  Tijd van reactie en oplossen

28  Kennis van de leerlijnen  Kennis van de didactiek  Kennis van leren en leerprocessen  Hoe kinderen leren  Tijd  Kennis van vragen stellen  Goed klassenmanagement

29  Momenten: voor de toet, tijdens zelfstandig werken, na de toets  Kind krijgt geen hulp tijdens een diagnostisch gesprek  Zorg voor een doorgaande diagnostische lijn in de school. Stel een protocol op.  Laat stiltes vallen, reageer niet te snel  Zorg voor een goede overdracht als een IB-er of RT-er de diagnostiek doet.  Als leerkracht ben jij verantwoordelijk voor de leerling.  Diagnosticeer ook bij begaafde rekenaars  Valkuilen: Te laat ingrijpen. Zelf invullen en hulp  bieden. Niet uit laten praten

30  Methode  Maatwerk  Cito hulpboeken  UTG toets


Download ppt "Kijk op uw kinderen Middenbouw Vincent Jonker en Alette Lanting."

Verwante presentaties


Ads door Google