De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Aanbod van arbeid 1. Aanbod van Werknemers 2. Aanbod van Zelfstandigen 3. Geregistreerde Werklozen Aanbod van arbeid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Aanbod van arbeid 1. Aanbod van Werknemers 2. Aanbod van Zelfstandigen 3. Geregistreerde Werklozen Aanbod van arbeid."— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

2 §3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Aanbod van arbeid 1. Aanbod van Werknemers 2. Aanbod van Zelfstandigen 3. Geregistreerde Werklozen Aanbod van arbeid wordt ook wel beroepsbevolking genoemd.

3 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door:
§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door: Arbeidsaanbod groeit vooral als er meer mensen komen in de beroepsgeschikte leeftijd. 1. Demografische groei Immigratie is groter dan emigratie  Aanbod van arbeid stijgt Vergrijzing Aanbod van arbeid daalt door een grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces is het aanbod van arbeid gestegen. 2. Politieke & maatschappelijke opvattingen

4 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door:
§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door: als het goed gaat met de economie zullen mensen die zich normaal niet zouden aanbieden zich juist nu wel aan aanbieden op de arbeidsmarkt.  Aanzuigeffect (beroepsbevolking groeit omdat de kans op een baan groter is) Als het slecht gaat met de economie, er hierdoor dus minder werkgelegenheid is zullen minder mensen gaan werken  Ontmoedigingseffect (beroepsbevolking daalt, omdat de kans op een baan kleiner is) 3. Stand van de economie leerplicht, pensioenleeftijd en de wet dat mensen met een bijstandsuitkering verplicht zijn om naar werk te zoeken beïnvloeden het aanbod van arbeid. 4. Wetgeving

5 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door:
§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Arbeidsaanbod wordt beïnvloed door: 5. Organisatie van het arbeidsproces betere kinderopvang, betere mogelijkheden voor deeltijdwerk zorgt voor een stijging van het arbeidsaanbod.

6 2. vraag naar arbeidskracht van zelfstandigen
§3.2 Vraag naar arbeid blz. 25 Vraag naar arbeid 1. vraag naar werknemers 2. vraag naar arbeidskracht van zelfstandigen 3. de openstaande vacatures. Vraag naar arbeid wordt uitgeoefend door bedrijven en de overheid, de werkgevers. Zij vragen werknemers! Werknemers + Zelfstandigen = Werkgelegenheid

7 Invloeden op de vraag naar arbeid;
§3.2 Vraag naar arbeid blz. 25 Invloeden op de vraag naar arbeid;  Meer bestedingen aan goederen en diensten  Bedrijven en overheid moeten meer produceren  Meer vraag naar arbeidskrachten 1. Groei van de economie 2. Technische ontwikkeling, I deel van de productie wordt vervangen door machines  vraag naar arbeidskrachten daalt II er worden nieuwe goederen en diensten geproduceerd  vraag naar arbeidskrachten stijgt 3. Loonkosten stijgen  Werkgevers gaan op zoek naar andere manieren om goedkoper te produceren  bijv. verplaatsen van productie naar lagelonenlanden  vraag naar arbeidskrachten daalt

8 Drie situaties op de arbeidsmarkt;
§3.3 Arbeidsmarkt blz. 27 Drie situaties op de arbeidsmarkt; 1. Vraag en aanbod zijn aan elkaar gelijk Geen werkloosheid & geen tekort aan arbeidskrachten 2. Aanbod van arbeid is groter dan vraag naar arbeid Ruime arbeidsmarkt  Werkloosheid 3. Vraag naar arbeid is groter dan het aanbod van arbeid Krappe arbeidsmarkt  Vacatures

9 §3.3 Arbeidsmarkt blz. 27 Krappe arbeidsmarkt Ruime arbeidsmarkt Vraag naar arbeid > aanbod van arbeid Vraag naar arbeid < aanbod van arbeid Loon zal stijgen Loon zal dalen


Download ppt "§3.1 Aanbod van arbeid blz. 24 Aanbod van arbeid 1. Aanbod van Werknemers 2. Aanbod van Zelfstandigen 3. Geregistreerde Werklozen Aanbod van arbeid."

Verwante presentaties


Ads door Google