De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taal is de factor tot schoolsucces! Hoe gaan we het succes bereiken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taal is de factor tot schoolsucces! Hoe gaan we het succes bereiken?"— Transcript van de presentatie:

1 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taal is de factor tot schoolsucces! Hoe gaan we het succes bereiken?

2 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl De stand van zaken Instroom leerlingen met taalachterstand Taalachterstand bij groepen kinderen in basisonderwijs is 1 tot 2 jaar Bron: SCP Jaarrapport Integratie 2005

3 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Verhoeven en Vermeer Ontwikkeling passieve woordenschat

4 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Wat zeggen de leerlingen over teksten? Over teksten; 44% vindt veel moeilijke woorden in teksten 23% vindt zinnen te lang 50% geeft aan zich te vervelen tijdens het lezen 18% snapt niet wat er staat 61% vindt het vervelend niet te begrijpen wat er staat (Hacquebord 2004)

5 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Wat zeggen de leerlingen Over leerkrachten; 26% vindt dat leerkrachten veel moeilijke woorden gebruiken 50% vindt dat leerkrachten beter moeten vertellen hoe je iets moet opschrijven 56% wil meer aandacht voor uitleg moeilijke woorden 45% wil steunlessen taal en lezen (Hacquebord 2004)

6 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Wat zeggen leerkrachten? Leerkrachten noemen als problemen o.a.: –Begrijpend lezen –Schrijven –Antwoorden formuleren –Studerend lezen (Hacquebord 2004)

7 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Volgens leerkrachten hebben leerlingen vooral problemen met... Hacquebord 2004

8 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Opvallende verschillen De rol van algemene woordenschat lkr ll woordkennis vakwoordenlkrll interactielkrll

9 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Inspectierapport (2007): Basisvaardigheid taal in het VMBO 83% onder niveau bij luistervaardigheid 60% onder niveau bij tekstbegrip 50% onder niveau bij woordenschat opm: alle leerlingen hebben 2 of meer jaar leerachterstand

10 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Basisvaardigheid taal in het VMBO 40% van de scholen geven geen huiswerk Nederlands Scholen met eindniveau 2de leerjaar voor taal, halen hogere cijfers voor Nederlands op het centraal examen Op de meeste scholen besteden de andere vakken geen (structurele) aandacht aan de taalachterstanden Driekwart van de VMBO scholen geeft geen invulling aan WVO artikel 6c Inspectierapport (2007)

11 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Actieve en passieve woordenschat PW AW Nederlandse kinderen Allochtone kinderen PW AW

12 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Voorbeelden van moeilijke teksten: De buitenissige groei van de Zuid-Amerikaanse steden is mede het resultaat van een sterke natuurlijke bevolkingsaanwas. Factoren die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het gebied zijn onder meer de aanwezigheid van grondstoffen en de groeiende afzetmogelijkheden. Het verschil in doorlatendheid tussen zand en klei is een gevolg van het verschil in korrelgrootte. Bron: Padmos (2005) Wetenschappelijke geletterdheid

13 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Voor de ongelijkmatige bevolkingsspreiding in India zijn verschillende oorzaken. In bergachtige gebieden is het te koud. De hellingen zijn te stijl om te bewerken en om er landbouw te bedrijven. Langs de rivieren is vlak. Daar is het eenvoudig om woningen te bouwen. Er is ook voldoende water om te drinken en voor irrigatie van de landbouw. Bron Wereldwijs Malmberg Hoofdstuk India in beeld het

14 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Cognitieve last weinig veel Contextuele Inbedding veelweinig AC DB CAT DAT Wat maakt een tekst moeilijk?

15 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Tekst India in beeld Bedekkingspercentage Vakwoorden 86 % Algemene woorden 89 % Totaal:76% Contextuele ondersteuning Geen hellingen Geen eenvoudige woningen Geen irrigatie Geen landbouw Conclusie: tekst veel te moeilijk

16 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Enkele oplossingen: 1.Woordenschat Algemene (nuttige) woorden Pregnante context woorden 2.Taalontwikkeling in interactie 3.Win - Win model

17 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Woordenschat Viertact 1.Voorbewerkenintroduceren van woorden 2.Semantiserenwoorden zichtbaar maken 3.Consoliderenherhalen van woorden 4.Controlerenpassief / actief Bron: Met woorden in de weer.; van der Nulft en Verhallen

18 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taalontwikkeling in interactie (Toii) Leerkrachtvaardigheden 1.Taalaanbod 2.Taalruimte 3.Feedback op taalgebruik (van de ll) Bron: Taalontwikkeling op school; Verhallen en Walst Taal een zaak van alle vakken. van Beek en Verhallen

19 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taalaanbod Betrokkenheid afwezig Leerlingen begrijpen het niet Taalaanbod ver boven niveau Het leren stagneert !

20 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taalaanbod Realiseer betrokkenheid; gebruik materiaal Gebruik begrijpelijk taalaanbod; nadruk op input! Taalaanbod net boven niveau; geselecteerde woorden Het leren start !

21 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Geïntegreerd taal/zaakvakonderwijs Win – Win model 1.Ervaringscontext aanbrengen 2.Tekst lezen 3.Toepassen van het geleerde Bron: Taal een zaak van alle vakken. van Beek en Verhallen

22 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Methode is uitgangspunt De methodetekst is ingebed tussen de ervaringscontext en het toepassen van het geleerde! Samenwerking tussen Nederlands en zaakvak! Zaakvakles (Ak) Taalles / begrijpend lezen Taalles / Mond.taalvaardigheid Ervaringscontext Methodetekst Toepassen van het geleerde

23 K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Mentus onderwijsburo voor; –Scholing en nascholing –Coaching –Begeleiding startende leerkrachten –Lezingen en workshops –Advisering


Download ppt "K ijk op taal Mentus www.mentus.nl Taal is de factor tot schoolsucces! Hoe gaan we het succes bereiken?"

Verwante presentaties


Ads door Google