De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Servicecontract met periodieke facturatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Servicecontract met periodieke facturatie"— Transcript van de presentatie:

1 Servicecontract met periodieke facturatie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Een dienstverlener heeft een servicecontract met een klant. Het bedrijfsproces start met een melding en een serviceorder. Voordelen Klantcontractbeheer Beheer klantenservice Serviceorderbeheer Inkoop Periodieke facturatie Belangrijke Processtappen Een klantcontract creëren Een servicemelding creëren De servicemelding wijzigen Een serviceorder creëren De serviceorder wijzigen Tijdregistratie (211) Reisadministratie (191) De gebruikte artikelen terugmelden Een bestelling creëren De goederenontvangst bevestigen De factuur voor bestelling invoeren Geplande/werkelijke kosten weergeven De serviceorder afsluiten – technisch afsluiten Facturatie van contract creëren

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Dienstverlener Servicemedewerker Inkoper Medewerker crediteurenadministratie Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Servicecontract met periodieke facturatie De kosten (arbeid, reserveonderdelen en reiskosten) van de verleende service worden toegewezen aan de serviceorder en gefactureerd aan de klant via contractperiodieke facturering. De verleende services worden per service-eenheid vermeld in het verkoopcontract en de klantorder, zodat de service kan worden verdeeld en gefactureerd in discrete eenheden. De prijs van de service-eenheid wordt in dit voorbeeld niet berekend door het systeem, maar de dienstverlener werkt deze handmatig bij in het contract na onderhandeling met de klant. Indien nodig worden reserveonderdelen besteld en gekocht.

5 Servicecontract met periodieke facturatie
Procesflowdiagram Servicecontract met periodieke facturatie Service-medewerker Magazijn-medewerker Facturatie beheer Klanten administratie Dienst-verlener Een klantcontract creëren Bedrijfs-activiteit/ event Goederen-beweging De klant creëert een bestelling Facturatie van contract creëren De serviceorder afsluiten – technisch afgesloten De factuur voor bestelling invoeren De goederen-ontvangst bevestigen Een serviceorder creëren Servicemelding wijzigen Servicemelding creëren De serviceorder wijzigen Tijdregistratie (211) Reisadministratie (191) Serviceorders afrekenen (189) De serviceorder afsluiten – Bedrijfseconomische view (189) Geplande/ werkelijke kosten weergeven Aankoper De gebruikte artikelen bevestigen Bestelling crëeren Gebeurtenis

6 Gebruikte stamgegevens
Bijlage Gebruikte stamgegevens Servicevestiging Material/Service Artikel Opdrachtgever Goederenontvanger Betaler Vestiging Magazijn Bedrijfsnummer Controllinggebied Purchasing Organization Verkooporganisatie Distributiekanaal Divisie Functional Location Personeelsnummer Werkplek Supplier

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Servicecontract met periodieke facturatie"

Verwante presentaties


Ads door Google