De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service met facturatie op basis van tijd en materiaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service met facturatie op basis van tijd en materiaal"— Transcript van de presentatie:

1 Service met facturatie op basis van tijd en materiaal
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Bij het documenteren van een offerteaanvraag van een klant wordt in het systeem een melding gecreëerd om de benodigde werkzaamheden te documenteren en classificeren. Met een optionele activiteit kan de serviceverantwoordelijke de klant opnieuw bellen om de informatie aan te vullen die nodig is om de offerte te creëren.. Voordelen Beheer Customer Service Klant- en serviceorderafhandeling Urenformulier (CATS) Kostengerelateerde facturatie Belangrijke Processtappen Servicemelding creëren De servicemelding wijzigen (optionele stap) Controleer de taaklijst Een klantorder creëren De klantorder wijzigen De serviceorder wijzigen Tijdregistratie (211) Tijd aan een serviceorder terugmelden (optionele stap) De gebruikte artikelen terugmelden Kostengerelateerde facturatieaanvraag creëren Factuur creëren voor de nota-aanvraag De serviceorder afsluiten – technisch afsluiten

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Dienstverlener Verkoopbeheerder Servicemedewerker Facturatiebeheerder

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Service met facturatie op basis van tijd en materiaal De offerte wordt gecreëerd met verwijzing naar de serviceportefeuille die door de serviceaanbieder aangeboden wordt. Dit wordt weergegeven door een reeks serviceproducten. De prijzen die aan de klant worden geboden voor de aangeboden services zijn gebaseerd op tijd en materialen. Het onderhandelingsproces leidt tot wijzigingen in de definitieve prijs. De definitieve informatieve offerte wordt ter goedkeuring naar de klant gezonden. Als de offerte wordt afgewezen, wordt er een reden voor de afwijzing in het verkoopdocument gezet om verder te gaan met annulering van de offerte en het proces wordt beëindigd. Als de klant de offerte accepteert, wordt er een klantorder en automatisch op de achtergrond een serviceorder gecreëerd. De serviceorder zal de resources bevatten, tijd en materiaal, die zijn opgenomen in de geoffreerde diensten. De klantorder wordt één of meerdere keren gefactureerd tijdens het uitvoeren van de service. Het gefactureerde bedrag wordt bepaald op basis van T&M. De gebruikte facturatiemethode is kostengerelateerde facturatie. De werkelijke opbrengsten worden in dit geval gegeven door het werkelijk uitgevoerde werk en deze kunnen afwijken van de schatting in de offerte.

5 Service met facturatie op basis van tijd en materiaal
Procesflowdiagram Service met facturatie op basis van tijd en materiaal Gebeurtenis Businesscase Dienst-verlener Servicemelding creëren Servicemelding wijzigen De taaklijst controleren Klantorder creëren Verkoop-beheerder De klantorder wijzigen Service-medewerker De serviceorder wijzigen Goederen-beweging Kostengerelateerde facturatieaanvraag De serviceorder afsluiten Tijdregistratie (211) Facturatie-beheerder Factuur creëren voor nota-aanvraag

6 Gebruikte stamgegevens
Bijlage Gebruikte stamgegevens Servicevestiging Material/Service Artikel Opdrachtgever Goederenontvanger Betaler Vestiging Magazijn Bedrijfsnummer Controllinggebied Purchasing Organization Verkooporganisatie Distributiekanaal Divisie Taaklijst Personeelsnummer Werkplek

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Service met facturatie op basis van tijd en materiaal"

Verwante presentaties


Ads door Google