De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen"— Transcript van de presentatie:

1 Verwerking klantconsignatie SAP Best Practices Baseline Package (België)

2 Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen
Consignatiegoederen zijn goederen die op een klantlocatie worden opgeslagen, maar die nog steeds eigendom van uw bedrijf zijn. De klant hoeft pas te betalen voor deze goederen als ze uit de consignatievoorraad worden verwijderd. Als dat niet het geval is, kan de klant niet-gebruikte consignatiegoederen meestal retourneren. Voordelen Consignatievoorraad voor elke klant apart beheerd Consignatievoorraad apart van de rest van uw voorraad beheerd Key procesflows Consignatieverzending Consignatieafgifte Consignatieafhaling Consignatieretour Picken en verzenden Facturatie

3 Scenario-overzicht – 2 Vereiste SAP-applicaties: Vereist
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Verkoopsbeheerder Magazijnmedewerker Debiteurenadministraties

4 Scenario-overzicht – 3 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Klantconsignatie verwerken Het SAP ERP-systeem heeft vier hoofdtransacties voor consignatieafhandeling, die allemaal afzonderlijk voorraadbeheer ondersteunen: Consignatieverzending Met consignatieverzending kunt u de consignatievoorraad van de klant aanvullen. Goederenafgifte van de betreffende voorraad wordt geboekt van de vrij bruikbare voorraad naar de consignatievoorraad (speciale voorraad). De goederen blijven in het bezit van de leverancier. Consignatieafhaling Alle consignatiegoederen die in het magazijn van de klant zijn opgeslagen en niet zijn gebruikt, kunnen via een consignatieafhaling worden teruggeboekt naar het magazijn van uw bedrijf. Als de klant consignatievoorraad retourneert, legt u de transactie vast door een consignatieafhalingsorder (ordersoort KA) te creëren. Als resultaat voert het systeem de volgende acties uit: Wanneer de goederenafgifte is geboekt, wordt de overeenkomstige hoeveelheid afgetrokken van de speciale voorraad van de klant en wordt toegevoegd aan uw voorraad in de vestiging waar de goederen zijn geretourneerd. Uw totale gewaardeerde voorraad blijft gelijk, omdat de geretourneerde voorraad werd beschouwd als deel van uw eigen voorraad, ook al bevond deze zich bij de klant. De transactie is daarom niet relevant voor de facturatie.

5 Scenario-overzicht – 4 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Verwerking klantconsignatie Consignatieafgifte Via consignatieafgifte kan de klant uit de speciale voorraad consignatiegoederen halen voor gebruik of verkoop. Bij consignatieafgifte worden goederen uit de speciale voorraad verwijderd en die worden eigendom van de klant. Wanneer de klant consignatievoorraad verwijderd voor gebruik of verkoop, creëert u een consignatieafgifteorder om de transactie in het systeem te registreren. Consignatieretour U gebruikt consignatieretouren als uw klant goederen wilt retourneren naar de consignatievoorraad. Als de klant consignatiegoederen die al uit de consignatievoorraad zijn gehaald, wil retourneren, kunt u deze transactie vastleggen door een consignatieretourorder te creëren.

6 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – Consignatieverzending
Event Behoefte om consignatiegoederen te kopen Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Customer Orderbevestiging Afleveringsbewijs Vrachtbrief Verkoopsbeheerder Invoer consignatieverzendingsorder Magazijnmedewerker Leveringsvoorraad Charges controleren / Serienummer toewijzen (optioneel) Picken Goederenafgifte boeken Proces beëindigen Picklijst levering

7 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie - consignatieafgifte
Event Goederenafgifte van consignatie Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad (Optional) Afsluiting SD (203) Debiteuren boekhouding (157) Verkoopsbeheerder Invoer consignatieafgifteorder Magazijnmedewerker Leveringsvoorraad Goederenafgifte boeken Facturatie beheerder Facturatie Debiteurenadministratie Factuur Proces beëindigen

8 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie - consignatieafhaling
Event Behoefte om consignatievoorraad terug te zenden Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Verkoopsbeheerder Invoer consignatieafhalingsorder Magazijnmedewerker Leveringsvoorraad Goederenontvangst boeken Proces beëindigen

9 Procesflowdiagram Verwereking klantconsignatie - consignatieretour
Event (Optional) Afsluiting SD (203) Debiteuren boekhouding (157) Retour naar consignatievoorraad Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Verkoopsbeheerder Invoer consignatieretourorder Magazijnmedewerker Leveringsvoorraad Goederenontvangst boeken Facturatie beheerder Facturatie Debiteurenadministratie Creditnota Proces beëindigen

10 Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Symbool
Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe Events: Bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): Lijn geeft de normale volgorde van de stappen weer en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): Lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of voorwaardelijke taken in een scenario. Een lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit / Event: Identificeert een actie die binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt Komt niet overeen met een taakstap in het document Eenheidsproces: Identificeert een taak die stap voor stap in het scenario wordt beschreven Komt overeen met een taakstap in het document Procesreferentie: Als het scenario verwijst naar een ander volledig scenario, vult u hier het scenarionummer en -naam in. Subprocesreferentie: Als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vult u hier het scenarionummer, de naam en de stapnummers van dat scenario hier in Procesbeslissing: Identificeert een beslissing / vertakkingspunt die de keuze van de eindgebruiker weergeeft. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend / Van vorig diagram: Leidt naar de volgende / vorige pagina van het diagram Stroomschema wordt vervolgd op de volgende / vorige pagina Afdruk / Document: Identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier Komt niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen Werkelijke Financiën: Geeft een financieel boekingsdocument weer Budgetplanning: Geeft een budgetplanningsdocument weer Handmatig proces: Een taak die handmatig wordt uitgevoerd Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie / Gegevens: Dit blok geeft de gegevens weer die vanuit een extern proces komen Komt normaal gezien niet overeen met een een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die van een externe bron komen. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen Systeembeslissing geslaagd / mislukt: Dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Diagram-verbinding <Functie> Afdruk / Document Extern van SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactiviteit / Event Budgetplanning Eenheidsproces Handmatig proces Procesreferentie Bestaande versie / Gegevens Subprocesreferentie Systeem-beslissing geslaagd / mislukt Proces-beslissing

11 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen"

Verwante presentaties


Ads door Google