De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices

2 Scenario-overzicht – 1 Doel De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren. Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren. Voordelen Het systeem helpt u bij: het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen het documenteren van boekingsgegevens Key procesflows dagafsluiting, maandafsluiting, jaarafsluiting. Doel en voordelen:

3 Scenario-overzicht – 2 Vereist SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Hoofd grootboekadministratie Hoofd crediteurenadministratie Hoofd debiteurenadminstratie Vereiste SAP-applicaties:

4 Scenario-overzicht – 3 Periodieke afsluiting Financiële boekhouding (I) Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnummertoekenning Twee keer gebruikte factuurnummers Compact documentjournaal weergeven Gedetailleerde procedureomschrijving:

5 Scenario-overzicht – 4 Periodieke afsluiting Financiële boekhouding (II) Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnummertoekenning Twee keer gebruikte factuurnummers Boekingsperiodes openen en sluiten Doorlopende boekingen ingeven Doorlopende boekingen boeken Batchinput-map uitvoeren Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening Correctieboekingen boeken Gedetailleerde procedureomschrijving:

6 Scenario-overzicht – 5 Periodieke afsluiting Financiële boekhouding (III) Herwaardering van vreemde valuta’s Te betalen btw boeken Omzetbelastingvooraangifte ICT kwartaalopgave Reglementering buitenlandse handel - rapporten Z4 Reglementering buitenlandse handel - rapporten Z5A Vergelijking documenten/ transactiecijfers Sluit vorige boekingsperiode Renteberekening over saldo Documentjournaal weergeven Resultaatrekening Gedetailleerde procedureomschrijving:

7 Scenario-overzicht – 6 Jaarafsluiting Financiële boekhouding Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen Saldotransport grootboekrekeningen Hergroeperen crediteuren en debiteuren Saldobevestiging debiteuren Saldobevestiging crediteuren Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Sluit vorige boekingsperiode Documentjournaal weergeven Gedetailleerde procedureomschrijving:

8 Procesflowdiagram Proces 1: Dagafsluiting Hoofd grootboekadministratie Event Proces- beslissi ng Wisselkoersen actualiseren ActualiseringEvaluatieRapportering Compact documentjournaal weergeven Twee keer gebruikte factuurnummers Hiaten in de documentnummer- toekenning

9 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (I) Hoofd grootboekadministratie Event Proces- beslissin g Wisselkoersen actualiseren ActualiseringEvaluatie Boeking Proces- beslissin g Boekingsperiodes openen en sluiten Sluit vorige boekingsperiode Vergelijking documenten/ transactiecijfers Hiaten in de documentnummer- toekenning Twee keer gebruikte factuurnummers Correctieboekingen boeken Herwaardering van vreemde valuta’s Te betalen btw boeken Omzetbelastingvoor- aangifte Doorlopende boekingen boeken Doorlopende boekingen ingeven Batchinput- map uitvoeren Rentebere- kening over saldo 54632

10 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (II) Hoofd grootboekadministratie Hoofd crediteure nadministr atie Event VereffeningRapportering GO/FO- verrekeningsrekening analyseren Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening Reglementering buitenlandse handel - rapporten Z5A Reglementering buitenlandse handel - rapporten Z4 ICT kwartaalopgave Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces Documentjournaal weergeven Resultaatrekening 56234

11 Procesflowdiagram Proces 3: Jaarafsluiting Hoofd grootboekadministratie Hoofd crediteuren administrati e Event Hoofd debiteurenad minstratie Proces besliss ing Vorderingen / verplichtingen herindelen Actualisering GL = General Ledger, grootboek Saldotransport grootboekrekeningen Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Documentjournaal weergeven Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Saldobevestiging crediteuren Saldobevestiging debiteuren Rapportering Sluit vorige boekingsperiode

12 Legende SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe Events: Bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): Lijn geeft de normale volgorde van de stappen en de richting van de flow in het scenario weer. Flowlijn (onderbroken): Lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit / Event: Identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt Komt niet overeen met een taakstap in het document Eenheidsproces: Identificeert een taak die stap voor stap in het scenario wordt beschreven Komt overeen met een taakstap in het document Procesreferentie: Als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier scenarionummer en -naam in. Komt overeen met een taakstap in het document Subprocesreferentie: Als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in Komt overeen met een taakstap in het document Procesbeslissing: Identificeert een beslissing / vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend / Van vorig diagram: Leidt naar de volgende / vorige pagina van het diagram Stroomschema wordt vervolgd op de volgende / vorige pagina Afdruk / Document: Identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen Werkelijke financiën: Geeft een financieel boekingsdocument weer Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen Budgetplanning: Geeft een budgetplanningsdocument weer Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen Handmatig proces: Een taak die handmatig wordt uitgevoerd Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie / Gegevens: Dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die van een externe bron komen. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen Systeembeslissing geslaagd / mislukt: Dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Extern naar SAP Bedrijfsactiviteit / Event Eenheidsproces Proces- referentie Subproces -referentie Proces- beslissin g Diagram- verbinding Afdruk / Document Werkelijke financiën Budgetplanning Handmati g proces Bestaande versie / Gegevens Systee m- beslissi ng geslaag d / mislukt

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google