De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorraadwaardering voor jaarafsluiting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorraadwaardering voor jaarafsluiting"— Transcript van de presentatie:

1 Voorraadwaardering voor jaarafsluiting
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Tijdens de voorraadwaardering aan het jaareinde moet de artikelwaardering worden gecontroleerd waarbij rekening moet worden gehouden met diverse waarderingsmethoden. De individuele artikelen kunnen worden gewaardeerd tegen de laagste waarde op basis van de marktprijs. De geproduceerde artikelen moeten ook worden gewaardeerd tegen de laagste waarde door de voorraadwaarderingscalculatie te gebruiken met eigen instellingen voor de waarderingsvariant. Voordelen Bij waardering kan rekening worden gehouden met het waarderingsverzoek op basis van locale voorschriften voor waarderingsmethoden. Belangrijke Processtappen Voorraadwaardering voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en handelsgoederen op basis van de laagst mogelijke waarde. Voorraadwaardering voor halffabrikaten en gerede producten op basis van lokale voorschriften voor waardering Aanpassing van voorraadwaarde

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Warehouse Manager Enterprise Controller Product Cost Controller Grootboekaccountant

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Voorraadwaardering voor jaarafsluiting Voorraadwaardering met het principe van de laagste waarde voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en handelsgoederen. Extra afschrijvingen op basis van gangbaarheid. Voorraadwaarderingscalculatie voor gerede producten en halffabrikaten volgens het principe van de laagste waarde. Rapportage over voorraadwaarde in de vorm van een vergelijkingsanalyse. Handmatige aanpassingsboeking van de voorraadwaarde in Financiële boekhouding.

5 Voorraadwaardering voor jaarafsluiting
Procesflowdiagram Voorraadwaardering voor jaarafsluiting Gebeur-tenis Verwerving Waardering Boeking Planning Warehouse Manager Laagste waarde bepalen voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en handelsgoederen op basis van marktprijzen Grondstoffen, verpakkings-materialen en handelsgoederen inkopen Waardering van voorraad aan halffabricaten en gerede producten – Laagste waarde bepalen met voorraadwaarderingscalculatie Voorraadwaardering analyseren voor artikelen met prijsvergelijking voor elke voorraadrekening/artikeltype /artikel Bedrijfscontroller Voorraad kopiëren naar controlling-versie Bedrijfseconomische afschrijving boeken als geplande waarden Herwaardering: afschrijving van oude geboekte waarde instellen op nul Activiteitprijsplanning Plannen op basis van capaciteit Planafstemming Wijzigen om tarieven te berekenen op basis van capaciteit (optioneel) Product-kosten-controller Prijsupdate - Markering Prijsberekening plannen Gb-accoun-tant Voorraadwaarde aanpassen

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Voorraadwaardering voor jaarafsluiting"

Verwante presentaties


Ads door Google