De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retouren verwerken SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retouren verwerken SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Retouren verwerken SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Standaardpallets zijn eigendom van de producent en worden verwerkt als goederen die kunnen worden geretourneerd of als verpakkingsmateriaal. In dit scenario wordt beschreven hoe standaardpallets worden verzonden en geretourneerd. Voordelen Het proces omvat het beheer van retouren, waarbij de logistieke ERP-functies retouremballage gebruikt worden. Retourtracking Belangrijke Processtappen Klantorder Pick en verzend posities en voeg retouremballage toe Voeg retouremballage aan leveringen toe Retouremballageretourorder Debiteer niet-geretourneerde verpakking Goederenafgifte voor niet-geretourneerde verpakking

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder Hoofd debiteurenadminstratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Retouren verwerken Eerst dient u een standaardklantorder te creëren. Er wordt een levering gecreëerd, die gebaseerd is op de standaardklantorder. Er wordt een pallet (retouremballage) aan de levering toegevoegd tijdens de stappen picken en verzenden van het proces. De laatste stap in dit subproces is facturatie. Er zijn twee mogelijkheden om pallets te retourneren: Palletretourorder met palletretourlevering en goederenontvangst Palletretourlevering zonder referentie en goederenontvangst U kunt een debetnota-aanvraag indienen als de klant de pallets niet retourneert. Facturatie zorgt ervoor dat een debetnota wordt gemaakt op basis van de debetnota-aanvraag. In de laatste stap synchroniseert u de consignatievoorraadhoeveelheid en -waarde. Daarvoor dient u een handmatige goederenafgifte te boeken voor de niet- geretourneerde pallets.

5 Procesflowdiagram Retouren verwerken Klant Gebeur-tenis
Behoefte om goederen te kopen Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Klant Order-bevestiging Afleverings -bewijs Vrachtbrief Verkoop-beheerder Klantorder invoeren Invoer palletsretour-order Debetnota-aanvraag voor niet-geretourneerde pallets creëren Debetnota-aanvraag voor facturatie vrijgeven Magazijn-medewerker Levering via leverings-voorraad creëren Leveringspo-sitie voor pallets toevoegen Goederenaf-gifte boeken Goederenont-vangst boeken Palletretour zonder ref. creëren en GO boeken Niet-geretourneerde pallets boeken Picklijst levering Picken Proces beëindigen Proces beëindigen Proces beëindigen Facturatie-beheerder Facturatie Facturatie Medewerker debiteuren-administratie Factuur Debetnota (Optioneel) Verkoop: periodeafslui-tingsactiviteiten (203) Debiteuren (157) Proces beëindigen Proces beëindigen GO = Goederenontvangst

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Retouren verwerken SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google