De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne order voor marketing en andere overheadplanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne order voor marketing en andere overheadplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Interne order voor marketing en andere overheadplanning
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Interne orders worden gebruikt voor het plannen, verzamelen en afrekenen van kosten voor projecten zoals marketingcampagnes of andere interne projecten. Het SAP-systeem biedt u de mogelijkheid om uw interne orders te controleren tijdens hun gehele levenscyclus: van de oorspronkelijke creatie via de planning en boeking van alle werkelijke kosten tot de eindafrekening en archivering. Voordelen De geplande en werkelijke kosten van deze projecten kunnen worden bijgehouden voor diverse doeleinden, zoals kostenbeheer, berekening van rendement, belastingrapportage, enzovoort. Belangrijke Processtappen Interne orders creëren Kostensoorten plannen op interne orders Budgettering op interne orders Interne orders afrekenen (geplande kosten)

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Bedrijfscontroller

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Interne order voor marketing en andere overheadplanning Na het creëren van de interne order stelt u een plannerprofiel op en plant u kosten op kostensoortniveau. Inkomsten kunnen ook worden gepland, als de order inkomsten bevat. Het is ook mogelijk om begrotingen toe te wijzen aan een interne order. Begrotingen zijn vaste bedragen die niet worden gespecificeerd per kostensoort. Na het controleren van de afrekeningregels voert u de afrekening uit van de geplande kosten naar de ontvangers. U kunt standaardrapporten gebruiken voor het bevestigen van de correcte afrekening en de begrotingen die aan de orders zijn toegewezen.

5 Interne order voor marketing en andere overheadkosten
Procesflowdiagram Interne order voor marketing en andere overheadkosten Gebeur-tenis Stamgegevens Planning Rapportage Bedrijfscontroller Plannerprofiel instellen Interne order maken Kostensoorten plannen voor interne orders Budgettering Afrekenings-regels controleren Interne order afrekenen Lijst met afrekenings-regels voor orders Interne overheadorders afrekenen Correcte afrekening bevestigen Nee Afrekening correct? Ja Begroting bevestigen

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Interne order voor marketing en andere overheadplanning"

Verwante presentaties


Ads door Google