De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe productie (249) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe productie (249) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Externe productie (249) SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Externe productie verbetert de standaardprocessen voor loonbewerking en uitbesteding met geavanceerde functies. Voordelen Toewijzing van serienummers bij verwerving Kennisgeving van levering van loonbewerker met serienummers Bewaking van het hele proces met loonbewerkersproces Artikelnummers kunnen worden overgenomen op bestellingen Gebruik van transportvoorraad voor loonbewerker In-time verbruik van componenten boeken Voorraadrapporten

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Strategische planner Productieplanner Productieleider Magazijnmedewerker Werkvloerspecialist Engineering Specialist

4 Belangrijkste procesflows
Het scenario richt zich op de verbeterde functies voor loonbewerking en uitbesteding: Loonbewerking (MM): Verwerking van bestellingen met toewijzing van serienummers Uitlevering van componenten via cockpit voor loonbewerking Goederenafgifte voor levering en verzending naar loonbewerker (transportvoorraad) In-time verbruik van componenten boeken Verzendbericht (kennisgeving van levering) van loonbewerker met serienummers Goederenontvangst voor een bestelling, geleverd door de loonbewerker via kennisgeving van levering Loonbewerking (PP): Transport van de artikelen voor de productieorder naar de aanvraag tot bestellen Geschiedenis van componentverbruik

5 Loonbewerking (MM) met serienummers
Procesflowdiagram Loonbewerking (MM) met serienummers Beheerder inkoop Oorspronkelijke behoeftesituatie Planning uitvoeren Beheerder inkoop Loonbewer-kingsbestelling creëren Aanvraag tot bestellen toewijzen en bestelling creëren Hoofd inkoop Bestellingen goedkeuren Serienummers toewijzen aan bestellingen Bewaking met loonbewerkings- cockpit Magazijn-medewerker Uitleverings-aanvraag creëren Pickbevestiging (optioneel) Transportorder genereren (optioneel) Transportorder bevestigen (optioneel) Goederenafgifte boeken Transportvoorraad: componenten ontvangen bij loonbewerker Voorraad-rapporten: verbruik, uitval, goederen in bewerking In-time verbruik van componenten boeken Kennisgeving van levering van loonbewerker met serienummers creëren Goederenontvangst boeken voor kennisgeving van levering Bewaking met loonbewerkings- cockpit Medewerker crediteuren-administratie Factuur-ontvangst vanaf loonbewerkings-BO controleren Factuur-ontvangst vanaf loon-bewerkings-BO Uitgaande betaling boeken MRP = materiaalbehoefteplanning, PO = bestelling, GR/IR = goederenontvangst/factuurontvangst, PPV = inkoopprijsafwijking

6 Loonbewerking (uitbesteding) met chargecomponenten
Procesflowdiagram Loonbewerking (uitbesteding) met chargecomponenten Leve-rancier Leverancier ontvangt artikelen en verleent externe services Externe services verlenen Externe artikelen naar vestiging terugsturen Inkomende crediteur-factuur Gebeur-tenis Productieorder genereert aanvraag tot bestellen voor externe services Productieplan-ner/productie-specialist Artikelbeschikbaar-stelling voor productie eindproducten Gereed-productorders vrijgeven Componenten picken Montageactiviteiten bevestigen Terugmelding van productieorder Beheerder inkoop Bestelling met artikel-nummer creëren op basis van aanvraag tot bestellen (Leverancier toegewezen door inforecord) Bestelling afdrukken Controle met loon-bewerkings- cockpit Magazijn-medewerker Loonbewerkings-services GR/IR Voorraadrap-porten: verbruik, uitval, goederen in bewerking Goederen-ontvangst voor loonbewer-kingsbestelling Artikelen naar werkplaats terugsturen Artikelen naar leverancier sturen In-time verbruik van componenten boeken Medewerker crediteuren-administratie Periodieke betaling: Crediteuren (158) GR/IR PPV Leverancier Factuur-ontvangst PP = Productieplanning, RFQ = Offerteaanvraag, PO = Bestelling, GR/IR = Goederenontvangst/Factuurontvangst, PPV = Inkoopprijsafwijking

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Externe productie (249) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google