De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop met JIT-leverings-plannen (230)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop met JIT-leverings-plannen (230)"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop met JIT-leverings-plannen (230)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario is gericht op JIT-verwerving. Er wordt een inkomend proces in een typische omgeving met serieproductie beschreven. Voordelen Gestroomlijnde vraagstroom van klant naar leverancier Hoge mate van integratie van voorraadketen van klant en leverancier beheerd door cumulatieve hoeveelheden Kortere bewerkingstijden Voorraad wordt tot een minimum teruggebracht Belangrijke Processtappen Leveringsplan voor leveranciersartikel creëren Leveringsplan bijwerken met prognose en JIT-leveringsplannen Traceerbaarheid inschakelen via charge- of serienummertoekenning Afroep leveringsplan creëren Leveringsplan afdrukken en doorgeven aan leverancier Goederenontvangst boeken met verwijzing naar leveringsplan Facturatie Automatische facturatie om handmatige bewerkingen te beperken Informatie over automatische facturatie aan leverancier doorgeven

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Inkoper Magazijnmedewerker Magazijnmanager Medewerker crediteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Inkoop met JIT-leveringsplannen Het scenario Inkoop met JIT-leveringsplannen is gericht op één optie voor de inkoop van artikelen: het inkoopproces met leveringsplannen. Het scenario begint met het creëren van een leveranciercontract, een zogenaamd leveringsplan. Dit contract wordt bijgewerkt, vrijgegeven en aan de leverancier doorgegeven. Na de goederenontvangst worden de artikelen gefactureerd en vindt de overdracht naar de financiële administratie plaats. Informatie over automatische facturatie wordt via EDI aan de leverancier doorgegeven als de ERS-functie voor deze leverancier actief is.

5 Inkoop met JIT-leveringsplannen
Procesflowdiagram Inkoop met JIT-leveringsplannen Gebeur-tenis Begin van de plannings-cyclus Periodieke planrevisie Strate-gische planner Logistieke planning (144) Productie-planner Serieproductie met kanbanlevering naar productie (233) Productie-specialist KANBAN instellen op "empty" (233; ) KANBAN instellen op "full" (233; ) In-koper Leveringsplan creëren Leveringsplan vrijgeven Leveringsplan overdragen Magazijn-mede-werker Goederen-ontvangst Medewerker crediteuren-administratie Informatie over automatische facturatie aan leverancier doorgeven Factuurcontrole Aanvullende processen Uitgaande betaling (158) Periodeafsluiting algemene vestiging (181) Verkoop met leveringsplannen (231) CO-PA =Rentabiliteitsanalyse, MRP = Materiaalbehoefteplanning, GA/GO = Goederenafgifte/Goederenontvangst

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Inkoop met JIT-leverings-plannen (230)"

Verwante presentaties


Ads door Google