De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene planning kostenplaats

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene planning kostenplaats"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene planning kostenplaats
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Tijdens het jaarlijkse begrotingsproces plannen de managers van niet-operationele kostenplaatsen zoals verkoop, marketing, administratie, onderzoek en ontwikkeling, enz. de kosten voor diverse kostensoorten voor hun betreffende kostenplaatsen. Voordelen Mogelijkheid om geplande en werkelijke kosten te vergelijken, kosten van kostenplaatsen controleren. Belangrijke Processtappen Kostenplaatsstammen controleren De geldigheid van de versie voor de huidige begrotingsperiode controleren De werkelijke waarden of de begroting van het voorgaande jaar kopiëren als basis voor de planning De geplande afschrijving van activa overboeken Plannerprofiel instellen Kostensoorten downloaden naar spreadsheet voor de begroting van inkomsten/uitgaven Begrotingswaarden bijwerken voor inkomsten en uitgaven, exclusief activiteiten Kostensoorten uploaden voor inkomsten en uitgaven, exclusief activiteiten Calculatorische kosten, statistische kengetallen en omslagen plannen Begroting van niet-operationele kostenplaats bevestigen AOP-versie kopiëren naar werkelijke versie 0 en beide versies blokkeren voor planning

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Bedrijfscontroller

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Algemene kostenplaatsplanning Na het controleren van de gegevens en versies van kostenplaatsstamgegevens, kunt u in kostenplaatsadministratie de werkelijke kosten van het voorgaande jaar van de kostenplaatsen kopiëren naar een AOP-begrotingsversie (jaarlijkse operationele planning). Als alternatief kunnen ook de begrotingsgegevens van het vorige jaar worden gebruikt als basis voor de planning. De geplande vaste of variabele afschrijving per kostenplaats wordt apart overgeboekt naar de AOP-versie. De gegevens in deze versie worden per kostensoort en kostenplaats naar spreadsheets gedownload. De managers van de kostenplaatsen controleren de begrotingswaarden en werken deze bij volgens hun behoeften en plannen. Vervolgens worden deze aangepaste cijfers weer naar SAP geüpload. De kostenplaatsplanning in SAP wordt gecontroleerd en voltooid (gereserveerde kosten, statistische kengetallen, schattingen). De geplande gegevens van de AOP-versie worden gekopieerd naar actieve versie 0. Planning wordt in beide versies geblokkeerd.

5 Planning productiekostenplaats
Procesflowdiagram Planning productiekostenplaats Gebeur-tenis Manager kostenplaats: budgetwaarde bijwerken in Excel-spreadsheet en terugsturen naar de bedrijfscontroller Begroting van niet-operationele kostenplaats bevestigen Jaarlijks algemeen operationeel plan Laatste planningstappen Bedrijfscontroller Werkelijke gegevens of begroting van voorgaand jaar kopiëren voor de AOP Kostensoorten uploaden voor inkomsten en uitgaven Planning productiekostenplaats (176) AOP kopiëren naar actieve versie Geplande afschrijving van activa overboeken Statistische kengetallen plannen AOP en actieve versie blokkeren voor planning Planomslagen plannen en uitvoeren (overhead-kosten) Kostenplaatsbegro-ting downloaden en Excel-bestand genereren Excel-bestand naar managers kosten-plaats sturen Omslagkosten plannen Rapport kostenplaatsen: Actual/Plan/ Variance AOP = jaarlijkse operationele planning SOP = Globale afzet- en productieplanning

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Algemene planning kostenplaats"

Verwante presentaties


Ads door Google