De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België)

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België)"— Transcript van de presentatie:

1 SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België)

2 Algemene informatie Functionaliteiten
SAP Best Practices for Discrete Manufacturing is ontwikkeld voor kleine en middelgrote fabrikanten om een oplossing snel en eenvoudig te kunnen implementeren. Door middel van een oplossing op instapniveau voor productiebedrijven krijgt u ingebouwde ondersteuning voor de beste bedrijfsprocedures in de branche. Functionaliteiten De oplossing SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V ondersteunt uw bedrijf op de volgende gebieden: Materiaalbeheer Productieplanning en -besturing Verkoop en distributie Logistiek, productlevenscyclusbeheer en kwaliteitsbeheer Financiële administratie Controlling Formulieren en rapportage

3 SAP BP for Discrete Manufacturing V1
SAP BP for Discrete Manufacturing V1.605 (België) Oplossingomvang (1 van 2) Nieuwe scenario's Uitgebreide scenario's Productie Verkoop Materiaalbeheer Financiële boekhouding Productie op voorraad – discrete productie Productie op order met variantenconfiguratie Productie op order zonder variantenconfiguratie Serieproductie Loonbewerking (externe verwerking) Nabewerkingsverwerking voor uit voorraad geproduceerd artikel Nabewerkingsverwerking voor goederen in bewerking Kwaliteitsbeheer (QM) in discrete productie Productie met kanbanlevering naar productie Planning en verwerking van halffabricaten Productie van coproducten Productie van tools Projectproductie (ETO) - projectsamenstelling Productie op voorraad (MTS) met ordersplitsing Recordsbeheer Lean Manufacturing: heijunka-nivellering Verkoopafhandeling door 3e partij (met kennisgeving van levering) Kredietbeheer Orderafhandeling: verkoop vanuit voorraad Kosteloze levering Retouren en klachten Klantofferte Orderafhandeling voor prospect Verkoopafhandeling door derde (zonder kennisgeving van levering) Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving Debetnotaverwerking Exportafhandeling Verwerking klantconsignatie Retouren verwerken Charge terugroepen Minimaal magazijnbeheer Orderafhandeling met ontvangen vooruitbetaling Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten Creditnotaverwerking Handling Unit Management (HUM) voor productieorder Verkoop met leveringsplannen Projectproductie - offerteafhandeling Retourartikelen met kwaliteitsbeheer (QM) Geavanceerd klantretourenbeheer Contante klantorders Verzenden en ontvangen met WM Chargebeheer Serienummerbeheer Kwaliteitsbeheer voor verwerving met leverancierbeoordeling Offerte voor verwerving Verbruiksartikelen inkopen Verwerving zonder kwaliteitsbeheer Voorraadverwerking: uitval en geblokkeerde voorraad Inkoopcontract Magazijntransport met levering Magazijntransport zonder levering Leverancierretouren Inventarisatie / voorraad tellen en aanpassen Loonbewerking Verwerving & verbruik van consignatievoorraad Importverwerking Inkoop met JIT-leveringsplannen Geavanceerd chargebeheer Externe productie Afhandeling rechtstreeks te leveren orders met loonbewerking Grootboek Debiteuren Crediteuren Cashbeheer Vasteactivaboekhouding Activaverwerving door directe activering Activaverwerving voor geproduceerde activa (investeringsorders) Documentsplitsing activeren Cost-of-sales accounting Segmentrapportage Interne R&D-order - werkelijk Administratie overheadkosten - werkelijk Periodeafsluiting financiële boekhouding Periodeafsluiting projecten Interne order voor marketing en andere overheadkosten - werkelijk Documentsplitsing activeren voor discrete productie Controlling Prijsplanning inkoopartikelen Algemene kostenplaatsplanning Planning productiekostenplaats Planning interne R&D-orders Planning interne order voor marketing en andere overheadkosten Standaardkostenberekening Analyses SAP ERP-rapporten voor financiële administratie SAP ERP-rapporten voor logistiek Research and Development Interne productontwikkeling

4 SAP BP for Discrete Manufacturing V1
SAP BP for Discrete Manufacturing V1.605 (België) Oplossingomvang (2 van 2) Kruisfuncties Periodeafsluitingsactiviteiten Periodeafsluiting 'algemene' vestiging Voorraadwaardering voor jaarafsluiting Tijdregistratie Reisadministratie Services Ad-hoc-consulting met vasteprijsfacturering Intern project Intern onderhoud Service met facturering op basis van T&M Service met facturering op basis van vaste prijs Verwerving van goederen van derden Services voor externe verwerving Depotreparatie Periodeafsluiting voor serviceorders Afhandelen van onderhoud en garanties Eenvoudige depotreparatie

5 Branchespecifieke scenario's (1 van 3)
Nieuwe scenario's Uitgebreide scenario's SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België) voorziet in de volgende branchespecifieke scenario's: 226: Handling Unit Management (HUM) voor productieorder 227: Kwaliteitsbeheer in discrete productie 229: Geavanceerd chargebeheer 230: Inkoop met JIT-leveringsplannen 231: Verkoop met leveringsplannen 232: Projectproductie - offerteafhandeling 240: Projectproductie (ETO) - projectsamenstelling 233: Productie met kanbanlevering naar productie 234: Planning en verwerking van halffabricaten 235: Productie van coproducten EhP 5

6 Branchespecifieke scenario's (2 van 3)
Nieuwe scenario's Uitgebreide scenario's SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België) voorziet in de volgende branchespecifieke scenario's: 236: Productie van tools 237: Retourartikelen met kwaliteitsbeheer (QM) 238: Contante klantorder 239: Verzending en ontvangst met magazijnbeheer 248: Productie op voorraad met ordersplitsing 249: Externe productie 250: Geavanceerd klantretourenbeheer 252: Afhandeling rechtstreeks te leveren orders met loonbewerking 253: Lean Manufacturing: heijunka-nivellering 661: Recordsbeheer EhP 5 EhP 5

7 Branchespecifieke scenario's (3 van 3)
Nieuwe scenario's Uitgebreide scenario's SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België) voorziet in de volgende branchespecifieke scenario's: 245: Documentsplitsing activeren voor discrete productie 274: Onderhoud en garanties 275: Eenvoudige depotreparatie

8 Handling Unit Management (HUM) voor productie (226)
Doel en voordelen: Doel Handling Unit Management (HUM) wordt gebruikt voor het beheren van logistieke processen. Een handlingunit vertegenwoordigt een fysiek object in het SAP-systeem. Het bestaat uit een ladingdrager, een of meer verpakte producten en een onbeperkte hoeveelheid verpakkingsmaterialen. Elke handlingunit heeft een uniek identificatienummer dat doorgaans als streepjescode op een artikellabel wordt afgedrukt. U kunt het artikel en de hoeveelheid opgeven die in een bepaalde verpakking, ofwel in één handlingunit, moeten worden verpakt. Deze vereisten worden opgenomen in een verpakkingsinstructie. Deze verpakkingsinstructie kan worden gebruikt om automatisch handlingunits te creëren.. Voordelen Automatisch verpakken in overeenstemming met verpakkingsinstructies Bewegingen traceren van groepen afzonderlijke artikelen door de handlingunits te traceren waarin deze zijn opgenomen Volledige integratie in de logistieke keten Mogelijkheid om HUM met of zonder magazijnbeheer te gebruiken Belangrijkste procesflows Productieorder voor productie van handlingunit creëren en vrijgeven Handlingunitverpakking in productieorder Goederenontvangst voor geproduceerde handlingunit Handlingunit bewaken Productie van handlingunit bevestigen Handlingunit afhandelen met of zonder magazijnbeheer

9 Kwaliteitsbeheer in discrete productie (227)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario heeft betrekking op kwaliteitscontrolemaatregelen tijdens het productieproces. Kwaliteitsmaatregelen zijn zowel vereist bij de interne productie van een product als bij uitbesteding waarbij onderdelen van het productieproces door een loonbewerker worden uitgevoerd. Voordelen Er zijn twee subscenario's, één voor het goedkeuren en afwijzen van goederen en één voor het goedkeuren en afwijzen van de uitbesteding. Kwaliteitsmeldingen worden gebruikt voor het bewaken van kwaliteitsproblemen en het starten van vervolgacties, zoals nabewerking of vernietiging. Belangrijkste procesflows QM voor goederenontvangst van productieorder QM met tussentijdse controle QM voor goederenontvangst van uitbesteding Goedkeuren en afwijzen van zowel goederen als uitbesteding

10 Geavanceerd chargebeheer (229)
Doel en voordelen: Doel U krijgt een overzicht van alle historische chargegegevens waaronder de ontwikkeling van een charge. Hiervoor worden alle relevante chargegerelateerde objecttypen in aanmerking genomen die in uiteenlopende SAP-systemen en externe systemen zijn verzorgd. Voordelen De transactiegegevens met betrekking tot charges bewaken Achterhalen waar een charge is gebruikt, bijvoorbeeld voor het terugroepen van een charge of voor evaluatiedoeleinden Achterhalen waar een charge is gebruikt, bijvoorbeeld in welke voorraden of controlepartijen of artikeldocumenten Beschikken over één enkele locatie voor de verzorging van charges Belangrijkste procesflows Batch Information Cockpit met chargehistorie

11 Inkoop met JIT-leveringsplannen (230)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario is gericht op JIT-verwerving. Er wordt een inkomend proces in een typische omgeving met serieproductie beschreven. Voordelen Gestroomlijnde vraagstroom van klant naar leverancier Hoge mate van integratie van voorraadketen van klant en leverancier beheerd door cumulatieve hoeveelheden Kortere bewerkingstijden Voorraad wordt tot een minimum teruggebracht Belangrijkste procesflows Leveringsplan voor leveranciersartikel creëren Leveringsplan bijwerken met prognose en JIT-leveringsplannen Traceerbaarheid inschakelen via charge- of serienummertoekenning Afroep leveringsplan creëren Leveringsplan afdrukken en doorgeven aan leverancier Goederenontvangst boeken met verwijzing naar leveringsplan Facturering

12 Verkoop met leveringsplannen (231)
Doel en voordelen: Doel Leveringsplannen worden veel gebruikt in de discrete productie. Dit scenario is gericht op een cyclus van order tot factuur. Er wordt een uitgaand proces in een typische bedrijfsomgeving met serieproductie beschreven. Voordelen Gestroomlijnde vraagstroom van klant naar leverancier Hoge mate van integratie van voorraadketen van klant en leverancier beheerd door cumulatieve hoeveelheden Kortere bewerkingstijden Afdrukformulieren ondersteunen de basisbehoeften van discrete productie Belangrijkste procesflows Een basisklantcontract (een zogenaamd leveringsplan) creëren Leveringsplan bijwerken met prognose en JIT-leveringsplannen Te leveren artikel weergeven en uitlevering creëren voor beschikbare onderdelen Traceerbaarheid inschakelen via charge- of serienummertoekenning Door WMS aangestuurd picken; verpakken in overeenstemming met verpakkingsinstructie van klant Artikelen factureren en overdragen naar de financiële administratie Er wordt informatie over automatische facturering van de klant ontvangen.

13 Projectproductie - offerteafhandeling (232)
Doel en voordelen: Doel In dit scenario wordt de offerteafhandeling in een standaardprojectproductieomgeving beschreven. Met de SAP-functionaliteiten van Verkoop (SD) en Projectsysteem (PS) wordt het gehele proces bestuurd, vanaf de aanvraag van de klant tot de overdracht naar projectsamenstelling (beschreven in scenario 240, Projectproductie - projectsamenstelling). Naast de rapportagefunctionaliteit van SAP maakt ook de speciale inkoopfunctionaliteit voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd deel uit van het proces. Voordelen Dankzij vérgaande integratie met de projectstructurering en -calculatie is het mogelijk om alle stappen en waarden consistent te beheren. Dankzij kopieerfunctionaliteiten - bijvoorbeeld van aanvraag naar offerte - is het mogelijk om te voldoen aan de procesregels. Alle waarden en parameters voor het volgende proces (projectproductie, 240) zijn als standaardparameters beschikbaar. De optie voor het creëren van projectversies biedt de mogelijkheid om continu alle relevante waarden vast te leggen tijdens het beheerproces en later de verschillende situaties met elkaar te vergelijken. De procedure voor verwerving van artikelen met een lange doorlooptijd is van belang om te garanderen dat artikelen op tijd beschikbaar zijn. Dankzij kostenplanning, budgettering en uitgebreide rapportagefuncties is het mogelijk om het project tot in detail te besturen. Belangrijkste procesflows Aanvraag creëren met koppeling naar project Easy Cost Planning Offerte creëren met verwijzing naar de aanvraag Integratie met het projectsysteem waaronder calculatie- en planningsfunctionaliteiten Controlling en rapportage gedurende het volledige proces

14 Projectproductie (ETO) - projectsamenstelling (240)
Doel en voordelen: Doel In dit scenario wordt orderafhandeling in een standaardprojectproductieomgeving beschreven. SAP Project System wordt gebruikt om het gehele proces aan te sturen, vanaf de SD-behoefte tot planning, inkoop, productie en levering. SAP Project-Oriented Procurement (ProMan) wordt gebruikt als een geavanceerde tool om de planning-/inkoopstappen in de orderprocedure te beheren. Voordelen Projectstructurering/-uitvoering via projectsysteem wordt gebruikt om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen aan te sturen. Mijlpaalfacturering wordt gebruikt om de progressieve betalingsprocedure aan te sturen en de status van het project te traceren. ProMAN wordt gebruikt om de productie-/verwervingsprocedures centraal te beheren en te bewaken. Toewijzing van personeelsresources en technische documenten is mogelijk Levering van de halffabricaten via het project Afhandeling van de eindmontage op de locatie van de klant met behulp van de netwerkactiviteit in het project. Belangrijkste procesflows Klantorder creëren met verwijzing naar de offerte en factureringsmijlpalen Gebruik van ProMan voor verwervingsproces van componenten Toewijzing van personeelsresources en tijdregistratie Toewijzing van technische documenten Bevestiging van projectactiviteiten Submontage voor halffabricaten Levering aan klant

15 Productie met kanbanlevering naar productie (233)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario spitst zich toe op verschillende methoden voor productieverzorging met behulp van door kanban beheerde bedrijfsprocessen. Uitgebreide presentatie van verschillende kanbanprocessen Voordelen Het aanvullingsproces bestuurt zichzelf en handmatige boekingen worden zo veel mogelijk teruggebracht. Kortere doorlooptijden en minder voorraad. Componenten worden pas verworven wanneer ze nodig zijn (just-in-time). Overproductie wordt voorkomen. Benodigde opslagruimte wordt teruggebracht. Eenvoudige en transparante methode van organiseren. Eventbesturing en alerts zorgen ervoor dat u snel kunt inspelen op wijzigingen en problemen in het productieproces Belangrijkste procesflows Aanmaak en verzorging van kanbanregelkringen Aanmaak van vraagprognosen en materiaalbehoefteplanning (vestiging) Klassiek KANBAN: Externe verwerving met leveringsplannen Klassiek KANBAN met JIT-afroepen, berekening en alerts Klassiek KANBAN: Interne productie (serieproductie) met hoeveelheidsimpuls en triggerpoint Klassiek KANBAN: Magazijntransport van magazijn met alerts Eventgestuurde KANBAN met verpakkingsvoorschriften en alerts Backflushing voor serieproductie

16 Planning en verwerking van halffabricaten (234)
Doel en voordelen: Doel Het prognoseniveau is het halffabricaat. Er worden geplande, onafhankelijke behoeften gegenereerd voor het halffabricaat. Het halffabricaat wordt geproduceerd in een omgeving met productie op voorraad. Productie van het gereed product wordt geactiveerd door klantorders (productie op order) die het geprognosticeerde halffabricaat als een component op de stuklijst hebben. Integratie van de belangrijkste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Productie geactiveerd door een productieplan Inclusief chargebeheer Prognose van halffabricaten Productie-op-order - en productie-op-voorraad-processen in één scenario Belangrijkste procesflows Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau Interne productie (submontage - productie op voorraad) Definitieve productie intern (submontage - productie op order) Montageactiviteiten bevestigen Klantorderafhandeling

17 Productie van coproducten (235)
Doel en voordelen: Doel Met dit scenario kunt u binnen één productieorder meer dan één artikel produceren, wat vaak vereist is in demontageprocessen, zoals het bewerken van blikken. Voordelen Een of meer componenten worden gebruikt als invoerartikelen in dezelfde productieorder. Er worden twee of meer artikelen tegelijkertijd geproduceerd. Alle producten worden binnen dezelfde transactie naar de opslag geboekt, zodat tijdens het uitvoeren van de productie geen verschillende processen vereist zijn voor waardeverschillen. De hoofdproductiekosten worden over de belangrijkste producten verspreid, inclusief productieafwijkingen. Productieorders kunnen tijdens de periodeafsluiting worden afgerekend. Belangrijkste procesflows Productieorder voor coproductie creëren Artikelbeschikbaarheid controleren Productieorder voor coproductie uitvoeren Productieorder afrekenen

18 Productie van tools (236) Doel en voordelen: Doel Voordelen
Dit scenario biedt u de mogelijkheid om tools te produceren in een omgeving met productie op voorraad. Het toolproduct wordt anoniem geproduceerd en als productieresourcetool naar voorraad afgeleverd. Voordelen Productie van tools via afhandeling van productieorders via productie op voorraad Materiaalbehoefteplanning voor de componenten Artikelbeschikbaarstelling voor toolcomponenten Serienummertoewijzing voor toolproduct Apparatuur voor toolproduct onderhouden Belangrijkste procesflows Productieorder voor toolproductie creëren Artikelbeschikbaarheid controleren Productieorder voor toolproductie uitvoeren

19 Retourartikelen met kwaliteitsbeheer (QM) (237)
Doel en voordelen: Doel Retourenafhandeling van klantorders met kwaliteitsbeheer via controlepartijen. Er wordt een retourorder gecreëerd, die naar het originele factureringsdocument voor de goederen verwijst. De goederen worden teruggezonden en er wordt een retourlevering gecreëerd met een verwijzing naar de klantorder. Na kwaliteitscontrole worden de goederen geretourneerd naar de voorraad, afgevoerd of geretourneerd naar de leverancier. Er wordt een creditnota gecreëerd vanuit de facturering en deze wordt geboekt op de debiteurrekening. Voordelen Volledige integratie van klantorderretouren en kwaliteitsbeheer Klantorderretouren worden verwerkt in overeenstemming met de klantorderverwijzing naar het originele factureringsdocument De creditnota wordt gecreëerd en naar de rekening van de klant geboekt Belangrijkste procesflows Retourorder creëren Retourlevering creëren Kwaliteitscontrole Retouren voor facturering en facturering vrijgeven

20 Contante klantorder (238)
Doel en voordelen: Doel In dit scenario komt een betalingstransactie in contanten voor de verkoop van een artikel aan een klant aan bod. Contante verkoop wordt gebruikt wanneer de klant de klantorder plaatst en de goederen bij het ophalen meteen betaalt. De huidige datum van de klantorder wordt automatisch voorgesteld als de leverings- en factureringsdatum. Zodra de klantorder is opgeslagen, wordt automatisch een levering gecreëerd. Voordelen Verkoop en levering worden in één stap gecreëerd. Optioneel chargebeheer. Belangrijkste procesflows Creëren van klantorder en levering (automatisch) Charges controleren (optioneel) Goederenafgifte boeken Facturering

21 Verzending en ontvangst met magazijnbeheer (239)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario biedt een voorbeeld van de manier waarop magazijnbeheer kan worden gebruikt. In dit scenario komen niet alle mogelijke magazijnbeheerprocessen voor een volledige implementatie van magazijnbeheer aan bod (de voorraad tellen maakt bijvoorbeeld geen deel uit van dit scenario). Magazijnbeheer wordt gebruikt voor de opslag van grondstoffen en gerede producten. Interne transportorders worden gebruikt voor opslag, interne transporten en verwijdering uit opslag. Voordelen In dit scenario wordt de integratie van magazijnbeheer met inkomende logistiek, productie en uitgaande logistiek beschreven Belangrijkste procesflows Inkoopproces met transportorders Creëren van productieorder en afhandeling van artikelbewegingen met magazijnbeheer Klantorderafhandeling en magazijnbeheertransportorders

22 Productie op voorraad met ordersplitsing (248)
Doel en voordelen: Doel Het scenario Productie op voorraad met ordersplitsing spitst zich toe op de opties waarmee een bestaande productieorder waarvoor de verwerking al kan zijn begonnen, in twee afzonderlijke productieorders kan worden gesplitst. Deze productieorders worden vervolgens vanuit een logistiek perspectief afzonderlijk uitgevoerd. Voordelen Verhoogde flexibiliteit voor de productieplanner om te reageren op onverwachte gebeurtenissen in de productie, gewijzigde klantvereisten of vernieuwde prioriteiten voor productieorders. Beter inzicht in kosten in verband met daadwerkelijke wijzigingen in het productieplan Betrouwbare volgbaarheid van charges, ook na de productieordersplitsing Belangrijkste procesflows Met behulp van deze functionaliteit kunnen deels bevestigde productieorders nog worden gesplitst Met behulp van deze functionaliteit kunnen orders worden gesplitst en artikelen in de voorraad worden geplaatst Weergave van splitsingsgeschiedenis Ondersteuning voor nuttige vergelijking van geplande en daadwerkelijke kosten voor bovenliggende en onderliggende orders Eerlijke verdeling van geplande kosten over bovenliggende en onderliggende orders De chargevolgbaarheid kan tijdens de splitsing worden geactualiseerd

23 Externe productie (249) Doel en voordelen: Doel
Externe productie verbetert de gangbare processen voor loonbewerking en uitbesteding met geavanceerde functies die deel uitmaken van EhP 4. Voordelen Toewijzing van serienummers bij verwerving Kennisgeving van levering voor loonbewerking met componenten Bewaking van het hele proces met loonbewerkingsproces Artikelnummers kunnen worden overgenomen op bestellingen Gebruik van loonbewerkingsvoorraad In-time verbruik van componenten boeken Voorraadrapporten Bewaken van charges

24 Geavanceerd klantretourenbeheer (250)
Doel en voordelen: Doel In dit scenario wordt de geavanceerde afhandeling van klantretouren met artikelinspectie beschreven. Er wordt een retourorder gecreëerd, die naar het originele factureringsdocument voor de goederen verwijst. De goederen worden teruggezonden en er wordt een retourlevering gecreëerd met een verwijzing naar de klantorder. Na de artikelinspectie en de beslissing over vervolgactiviteiten wordt een creditnota gecreëerd en naar de klantaccount geboekt. Voordelen Klantretouren beheren met geavanceerde functies voor volledige ondersteuning van het retourproces. Klantorderretouren worden verwerkt in overeenstemming met de klantorderverwijzing naar het originele factureringsdocument Vervolgdocumenten worden automatisch gecreëerd na artikelinspectie De creditnota wordt gecreëerd en naar de klantaccount geboekt Het volledige retourproces wordt bewaakt Belangrijkste procesflows Retourorder en retourlevering creëren Kwaliteitsbeoordeling en automatisch creëren van vervolgdocumenten Retouren voor facturering en facturering vrijgeven Bewaking van het proces

25 Afhandeling rechtstreekse leveringen met loonbewerking (252)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario richt zich op de combinatie van rechtstreekse levering en loonbewerking. Verkochte producten worden voltooid door een loonbewerker en rechtstreeks door de leverancier naar de klant verzonden. Voordelen Voorraad en kosten verlagen, efficiency verhogen Combinatie van rechtstreekse leveringen met loonbewerking De bestelling van de klant wordt rechtstreeks overgedragen aan de externe leverancier. Factuur van de loonbewerker op basis van externe services Belangrijkste procesflows Rechtstreeks te leveren klantorder Aanvragen tot bestellen omzetten in bestelling Componenten verzenden naar de loonbewerker Statistische goederenontvangst met verbruik van componenten boeken Factuurcontrole Facturering

26 Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)
Doel en voordelen: Doel Dit scenario richt zich op de kanbangestuurde productieplanning en -optimalisatie bij serieproductie. Dankzij een speciaal algoritme wordt het productieproces geoptimaliseerd en worden vraagschommelingen gelijkmatiger gemaakt. Voordelen Stabieler en geoptimaliseerd productieproces. Schommelende klantvragen worden omgezet in een vloeiende, stabiele en voorspelbare productieplanning. Voorraden en waardestroom worden geoptimaliseerd. Componenten worden pas verworven wanneer ze nodig zijn (just-in-time). Overproductie wordt voorkomen. Benodigde opslagruimte wordt teruggebracht. Eventbesturing zorgen ervoor dat u snel kunt inspelen op wijzigingen en problemen in het productieproces. Belangrijkste procesflows Sterk fluctuerende geplande onafhankelijke behoeften creëren Productieplanning voor serieproductie Heijunka-volgordeplanning en optimalisatie Kanbanverwerking met backflushing voor serieproductie Productieplanning evalueren Nabewerking

27 Recordsbeheer (661) Doel en voordelen: Doel Voordelen
Dit scenario richt zich op het creëren van klantorderrecords en equipmentrecords. Er wordt een recordsbeheerproces in een typische projectomgeving met serieproductie beschreven. Voordelen Snel toegang tot relevante informatie zodat u uw werkgebied efficiënt kunt gebruiken en de responstijd bij klantaanvragen kunt verkorten. Niet-redundante, betrouwbare informatieopslag met efficiënt gebruik van resources. Versnelde implementatie van bedrijfsprocessen dankzij procesautomatisering en korte tijd tot uitvoering. Lagere kosten voor informatiebeheer door gecontroleerde processen voor distributie, updates en archivering. Gebruik van recordsbeheer zorgt dat u zicht kunt richten op uw kerntaken. Opmerking: er kunnen extra licentiekosten verbonden zijn aan het gebruik van recordsbeheer in een productieomgeving.

28 Documentsplitsing activeren voor discrete productie (245)
Doel en voordelen: Doel Online splitsen is een methode die wordt toegepast bij het nieuwe grootboek. Documenten worden aangevuld met extra rubriceringsobjecten, of er worden aanvullende boekingen uitgevoerd waarbij de oorspronkelijke boekingen worden opgesplitst in regels die verwijzen naar de rubriceringsobjecten. Rubriceringsobjecten kunnen worden gedefinieerd in overeenstemming met geselecteerde dimensies. In SAP Best Practices bestaan de dimensies uit profitcenters en segmenten. Voordelen De boekingen worden in realtime (online) uitgevoerd. Zo is het mogelijk om op elk gewenst moment volledige balansen op te stellen voor de geselecteerde dimensies (segmentrapportage). Belangrijkste punten De online splitsing is gebaseerd op segmenten. De online splitsing moet zijn ingeschakeld voordat boekingen in de client worden uitgevoerd. Als er eerder boekingen worden uitgevoerd, kan dit leiden tot fouten in de online splitsing (zie ook SAP Note ).

29 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "SAP Best Practices for Discrete Manufacturing V1.605 (België)"

Verwante presentaties


Ads door Google