De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)"— Transcript van de presentatie:

1 Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario richt zich op de kanbangestuurde productieplanning en -optimalisatie bij serieproductie. Dankzij een speciaal algoritme wordt het productieproces geoptimaliseerd en worden vraagschommelingen gelijkmatiger gemaakt. Voordelen Stabieler en geoptimaliseerd productieproces. Schommelende klantvragen worden omgezet in een vloeiende, stabiele en voorspelbare productieplanning. Voorraden en waardestroom worden geoptimaliseerd. Componenten worden pas verworven als ze nodig zijn (just-in-time). Overproductie wordt voorkomen. Benodigde opslagruimte wordt teruggebracht. Eventbesturing zorgen ervoor dat u snel kunt inspelen op wijzigingen en problemen in het productieproces. Belangrijkste Processtappen Sterk fluctuerende geplande onafhankelijke behoeften creëren Productieplanning voor serieproductie Heijunka-volgordeplanning en optimalisatie Kanbanverwerking met backflushing voor serieproductie Productieplanning evalueren Nabewerking

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieplanner Productiespecialist

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Lean Manufacturing: heijunka-nivellering Het scenario Lean Manufacturing – heijunka-nivellering spitst zich toe op een lean productiebesturingsmethode binnen een serieproductieomgeving: hierbij wordt een speciaal nivelleringsalgoritme gebruikt om het productieproces te optimaliseren. De productiemedewerker werkt volgens dit schema en roept verbruikte componenten binnen een voorgaand kanbanproces af. De magazijnmedewerker vult het verzendmagazijn via kanbanafroepen vanaf de productielijn voor gereedproducten. De KANBAN-methode voor het besturen van de productie en artikelstroom is gebaseerd op de werkelijke voorraadhoeveelheid in productie. Artikelen die op een regelmatige basis vereist zijn, worden continu in kleine hoeveelheden in productie aangeleverd. Aanvulling of de productie van een artikel wordt alleen geactiveerd wanneer het artikel daadwerkelijk nodig is op een hoger productieniveau. Met KANBAN bestuurt het productieproces zichzelf en zijn handmatige boekingen zoveel mogelijk teruggebracht. Het effect hiervan is een kortere doorlooptijd en een kleinere voorraad. Heijunka is een kernconcept in lean manufacturing-omgevingen waarmee stabiliteit in een productieproces wordt gebracht. Een variabele vraag van klanten wordt naar een gelijkmatig en voorspelbaar productieschema omgezet. Heijunka wordt doorgaans gebruikt in combinatie met andere lean hoofdprincipes om de artikel- en waardestroom net als kanban te stabiliseren.

5 Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)
Procesflowdiagram Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253) Inkoper Aanschaf van artikelen Productieplanner Geplande onafhankelijke behoeften Operationele materiaalbehoefteplanning Voorraad-/behoeftesituatie weergeven REM-planningtabel Heijunka-volgordeplanning Eventgestuurde kanban voor externe productie/ voorraadtransport creëren Kanban instellen op "FULL" Klassieke kanban: interne productie Kanban instellen op "EMPTY" Volgorde-planning weergeven Kanban instellen op "FULL" Backflushing voor serieproductie Productie-specialist Nabewerkings-lijst Herbewerkings-lijst Aanvul-lende processen Periodeafsluiting algemene vestiging (181)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Lean Manufacturing: heijunka-nivellering (253)"

Verwante presentaties


Ads door Google