De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intern onderhoud SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intern onderhoud SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Intern onderhoud SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
In het bedrijfsscenario wordt het interne onderhoud behandeld van een apparaat dat door een medewerker wordt uitgevoerd. Voordelen Beheer van technisch object Verwerving van externe services en artikelen Urenformulier (CATS) Belangrijke Processtappen Technisch object creëren van het type 'machines' Interne reparatieorder creëren Bestelling creëren Goederenontvangst bevestigen Factuur voor externe verwerving invoeren Technisch object wijzigen Werkelijke werktijd vastleggen (CATS) Geplande/werkelijke kosten weergeven Order naar kostenplaats afrekenen Interne order afsluiten Opzetten van een onderhoudsplan Storingsmelding creëren Externe diensten plannen en afmelden

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Maintenance Employee Inkoper Magazijnmedewerker Medewerker crediteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Intern onderhoud Technisch object creëren van het type 'machines' Interne reparatieorder creëren Bestelling creëren Goederenontvangst bevestigen Factuur voor externe verwerving invoeren Technisch object wijzigen Werkelijke werktijd vastleggen (CATS) Geplande/werkelijke kosten weergeven Order naar kostenplaats afrekenen Interne order afsluiten

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Preventief onderhoud Onderhoudsplan creëren Onderhoudsplan starten Onderhoudsorder uitvoerenorder Onderhoudsorder afmelden Goederenafgifte bevestigen Geplande/werkelijke kosten weergeven Order naar kostenplaats afrekenen Interne order afsluiten

6 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Correctief onderhoud Storingsmelding creëren Onderhoudsorder creëren Onderhoudsorder afmelden Goederenafgifte bevestigen Bestelbon voor diensten creëren Bestelbon voor niet-voorraadartikel creëren Goederenontvangst boeken Invulformulier voor externe diensten aanmaken Invulformulier goedkeuren Afsluiten taken in de storingsnotificatie Geplande/werkelijke kosten weergeven Order naar kostenplaats afrekenen Interne order afsluiten

7 Procesflowdiagram Intern onderhoud Onderhoudsmedewerker Inkoper
Gebeurtenis Te onderhouden equipment Onderhoudsmedewerker Een technisch object creëren Een interne reparatieorder creëren Het technische object wijzigen Tijdregistratie (211) Serviceorder technisch afsluiten Inkoper Een bestelling creëren Magazijn-medewerker De goederen-ontvangst bevestigen Goederen-ontvangst Medewerker crediteuren-admin. De factuur voor extern onderhoud invoeren Geplande/werke-lijke kosten weergeven Serviceorder comercieel afsluiten

8 Procesflowdiagram Preventief onderhoud Onderhoudsmedewerker
Gebeurtenis Te onderhouden equipment Onderhoudsmedewerker Creëren onderhouds-plan Indelen onderhouds-plan Uitvoeren onderhouds- order Terugmelding werkorder Serviceorder technisch afsluiten Magazijn-medewerker Goederen-uitgifte boeken Magazijn-medewerker Geplande/werke-lijke kosten weergeven Order afrekenen Serviceorder comercieel afsluiten

9 Procesflowdiagram Correctief onderhoud Onderhoudsmedewerker Inkoper
Gebeurtenis Te onderhouden equipment Onderhoudsmedewerker Een storings- melding aanleggen Orderdocu- menten Een werkorder creëren Werkorder vrijgeven Taken in storings- melding afmelden werkorder technisch afsluiten Inkoper Een bestelling creëren Een bestelling vrijgeven Magazijn-medewerker Goederen-ontvangst De goederen-ontvangst bevestigen Externe dienst ontvangen Externe dienst accepteren Invoer- formulier Medewerker crediteuren-admin. De factuur voor extern onderhoud invoeren Geplande/werke-lijke kosten weergeven Order afrekenen Serviceorder comercieel afsluiten

10 Gebruikte stamgegevens
Bijlage Gebruikte stamgegevens Servicevestiging Bedrijfsnummer Vestiging Leverancier Aankooporganisatie Persoon Artikel

11 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

12


Download ppt "Intern onderhoud SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google