De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAP Best Practices Baseline Package V1

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAP Best Practices Baseline Package V1"— Transcript van de presentatie:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1
SAP Best Practices Baseline Package V1.605 voor Nederland Nieuwe functies

2 Beknopt overzicht van de nieuwe functies
Aan SAP ERP Release gerelateerde uitbreidingen Gebaseerd op SAP ERP Enhancement Package 5 Gebruik van nieuwe POWL's (Personal Object Worklists) Tool- en activeringsgerelateerde uitbreidingen SAP Solution Builder-tool verbeterd Scenariogerelateerde en inhoudswijzigingen Nieuwe inhoud op het gebied van Verwerving Manufacturing Sales Service Financials

3 SAP Best Practices is gebaseerd op SAP Enhancement Package 5
Installatie van nieuwe functies gescheiden van activering via Switch Framework Inleiding SAP enhancement packages worden geleverd als een delta op SAP ERP 6.0 Selectieve installatie Elke SAP Enhancement Package bevat nieuwe versies van bestaande softwarecomponenten U werkt alleen softwarecomponenten bij die betrekking hebben op de functie die u wilt gebruiken. Na installatie: Geen UI- of proceswijziging voordat een functie wordt geactiveerd Geen implicaties voor het onderliggende NetWeaver-platform, alhoewel SAP Enhancement Packages een gedefinieerde ERP Support Package Stack vereisen Selectieve activering De nieuwe functionaliteit moet expliciet worden ingeschakeld om actief te worden in het systeem. Indien geactiveerd: Wijzigingen zijn voorspelbaar, alleen goed omschreven wijzigingen in de geactiveerde gebieden. Testprocedures zijn vereenvoudigd met sjablonen die voor elke functie beschikbaar zijn Optioneel Enhancement Packages Selectieve update - voorbeeld ü Support Packages Verplicht

4 SAP Best Practices Baseline Package: Nieuwe POWL's (Personal Object Worklists)
De POWL's zijn tools waarmee specifieke businessobjects kunnen worden gevisualiseerd. Vanuit deze POWL's kan een gebruiker transacties starten op basis van een geselecteerd businessobject dat wordt geopend in een nieuwe clientsessie. De POWL-overzichtslijsten bevatten de nieuwe POWL's die in de SAP Best Practices Baseline package worden gebruikt en een omschrijving van de bedrijfsscenario's waarin deze worden gebruikt.

5 Tool- en activeringsgerelateerde uitbreidingen
Wijzigingen in activeringsprocedure van de SAP Best Practices Solution Builder-tool Uploaden van installatiegegevens is verplicht Activering is alleen mogelijk als het uploaden van de installatiegegevens is voltooid

6 Beknopt overzicht van de nieuwe functies
Aan SAP ERP Release gerelateerde uitbreidingen Gebaseerd op SAP ERP Enhancement Package 5 Gebruik van nieuwe POWL's (Personal Object Worklists) Tool- en activeringsgerelateerde uitbreidingen SAP Solution Builder-tool verbeterd Scenariogerelateerde en inhoudswijzigingen Nieuwe inhoud op het gebied van Verwerving Manufacturing Sales Service Financials

7 VERWERVING - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Externe productie Met externe productie kunt u het loonbewerkingsproces transparanter en efficiënter maken. Een toenemend aantal bedrijven in alle branches verschuift afzonderlijke productiestappen of de fabricage van een product naar loonbewerkers (serviceaanbieders). Deze oplossing van SAP ondersteunt alle belangrijke aspecten van uw loonbewerkingsproces. Hiermee kunt u uw productieproces eenvoudiger bewaken en sneller reageren op onvoorziene gebeurtenissen. Sjabloonfuncties voor inkoopdocumenten U kunt nu gegevens die u hebt ingevoerd in aanvragen tot bestellen en bestellingen opslaan en laden als sjablonen. Snellere orderverwerking Gebruiksvriendelijke orderafhandeling Gepersonaliseerde inkoopdocumenten Deze functie wordt gebruikt in de scenario's met de volgende ID's: 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 210

8 PRODUCTIE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Procesorderlijst Nieuwe POWL's (Personal Object Worklists) zijn beschikbaar op het gebied van procesmatige productie (procesorderproductie). Deze verbeteren de bruikbaarheid en de gebruikersnavigatie op de volgende gebieden: Procesorderlijst voor de rol van productiespecialist en productieplanner Procesorderlijst voor bevestiging van de rol van productiespecialist en productieplanner Procesorderbevestigingsstatus voor de rol van productiespecialist en productieplanner Lijst van procesinstructieblad voor de rol van productiespecialist Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 146

9 VERKOOP - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
POWL's Nieuwe configureerbare POWL's (Personal Object Worklists) zijn beschikbaar, die de bruikbaarheid en de gebruikersnavigatie verbeteren. U kunt deze functies gebruiken om eenvoudig persoonlijke werkvoorraden te creëren op basis van feederklassen. Ze vormen ook een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van de processen van het bedrijfsscenario. Offertes Klantorder Retourorders Uitleveringen Facturen Deze functie wordt gebruikt in de scenario's met de volgende ID's: 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 201, 203, 205, 222

10 SERVICE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Web-Dynproapplicatie voor tijdregistratie Vereenvoudigde en snellere tijdregistratie en goedkeuring voor het urenformulier (CATS): Vereenvoudigde gebruikersinterface van vereenvoudigde interactiepatronen Mogelijkheid om individuele functionaliteiten te markeren op basis van tijd Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 211 Op Web-Dynpro gebaseerd reiskostenformulier Werknemers (gebruikers) kunnen hun reiskosten invoeren met een gebruiksvriendelijke op Web Dynpro ABAP gebaseerde slimme applicatie. Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 191 Eén onkostendeclaratie creëren voor meerdere reizen Reisonderbrekingen toevoegen die moeten worden uitgesloten van dagvergoedingsberekeningen Een onkostendeclaratie creëren voor herhaalde reizen (b.v. een opleidingscursus) Meerdere reizen per dag

11 SERVICE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Klantprojecten Met de applicatie Klantprojecten kunt u eenvoudiger zakelijke contracten creëren met behulp van: Een geconsolideerd overzicht van klantcontracten en projectcontrolling. Een eenvoudige instelling van controllingstructuren voor verbeterd financieel contractbeheer. Synchronisatie van het creëren van contracten en projecten, waarbij contracten vervolgens aan projecten worden gekoppeld (als u een verkoopdocument creëert, kunt u een project creëren met standaard WBS-elementen). Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 196 Personeelsplanning De applicatie Personeelsplanning introduceert nieuwe tools die kunnen worden gebruikt om toewijzingen van werknemers te beheren zodat zowel klant- als interne verplichtingen kunnen worden nagekomen. Met deze applicatie kunt u: Eenvoudig de juiste specialisten identificeren om aan uw verplichtingen te voldoen. Geselecteerde werknemers toewijzingen aan verplichtingen en regels toepassen. Werknemerstoewijzingen bewaken. Tijdregistraties voor werknemers (CATS) vereenvoudigen en valideren. Betrouwbare rapporten en prognoses ontvangen voor werknemersbezetting. Geïntegreerde functies gebruiken voor servicespecifieke facturatie en financiële boekhouding. Deze functie wordt gebruikt in de scenario's met de volgende ID's: 195, 196

12 SERVICE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Werknemersprognoses Zichtbaarheid van de bezetting en beschikbaarheid van individuele werknemers is van fundamenteel belang voor professionele serviceaanbieders. Het brengt de volgende voordelen met zich mee: afzonderlijke werknemers kunnen hun eigen tijd plannen, terwijl parallel daaraan hun beschikbaarheid/niet-beschikbaarheid wordt gedocumenteerd; verbetert de evaluatie van werknemersbetrokkenheid en de transparantie van werknemersbezetting en verhoogt de betrouwbaarheid van de bedrijfsprognose; de flexibele rapportageopties van deze applicatie zijn gebaseerd op voorkeuren die u kunt definiëren in Customizing. Deze functie wordt gebruikt in de scenario's met de volgende ID's: 195, 196 Gedetailleerde WIP-rapporten U kunt nu details van goederen in bewerking (WIP, work in progress) opslaan die worden bepaald tijdens de resultaatbepaling en rapporten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de details van goederen in bewerking. De WIP-details worden opgeslagen in de database tijdens de resultaatbepaling voor vervolgrapportage. Er is een rapportagefunctie beschikbaar die met behulp van de vereenvoudigde rapportagearchitectuur standaard- of klantspecifieke rapportage van SAP- en BI-query's ondersteunt, op basis van een InfoSet die is geactiveerd als BI InfoProvider. Deze functie is beschikbaar in de scenario's met de volgende ID's: 195, 196

13 SERVICE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
POWL's Nieuwe configureerbare POWL's (Personal Object Worklists) zijn beschikbaar, die de bruikbaarheid en de gebruikersnavigatie verbeteren. U kunt deze functies gebruiken om eenvoudig persoonlijke werkvoorraden te creëren op basis van feederklassen. Ze vormen ook een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van de processen van het hele bedrijfsscenario van offerte- tot-betaling voor Professional Services. De functie klantprojecten en personeelsplanning bevat nieuwe POWL's voor: Verkoopdocumenten Interne orders Projecten Klantserviceorders Personeelstoewijzingen Werknemers

14 SERVICE - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
NWBC-gebruikersrollen voor managers van adviesbureaus Er zijn twee gestroomlijnde rollen (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S) ontwikkeld ter ondersteuning van de activiteiten die betrekking hebben op de planning, uitvoering en afrekening van consulting- en andere professionele serviceopdrachten. Gebruikers krijgen toegang tot de nieuwe Web Dynpro-applicaties, POWL's en rapporten van de functie voor klantprojecten en personeelsplanning via deze rollen. Deze functie wordt gebruikt in de scenario's met de volgende ID's: 195, 196

15 Activaverwerving door directe activering: verbeterd scenario
FINANCIËLE BOEKHOUDING - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies Activaverwerving door directe activering: verbeterd scenario Activaverwerving werkt niet alleen geïntegreerd met Materiaalbeheer maar maakt ook de integratie van het verwervingsproces met investeringsorders mogelijk als onderdeel van Investeringscontrolling. Investeringsbudgetten volgen voor verwervingen zonder fase voor vast actief in aanbouw Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 163

16 Single EURO payments area (SEPA)
FINANCIËLE BOEKHOUDING - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies Single EURO payments area (SEPA) Je kan nu SEPA betalingen aanmaken.. De "Single Euro Payments Area" (SEPA) ofwel het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied creëert één Europese markt voor betaalinstrumenten. Het doel van SEPA bestaat erin dat betalingen binnen Europa even efficiënt en eenvoudig verlopen als thans binnen één land. Voor de hele SEPA-zone werden er daarom standaarden uitgewerkt voor de drie belangrijkste betaalinstrumenten (overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten). Bovendien zal eenzelfde wetgeving van toepassing zijn voor alle betrokken landen.

17 Cost of sales accounting
FINANCIËLE BOEKHOUDING - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies Cost of sales accounting Cost-of-sales accounting vergelijkt de verkoopopbrengsten van een boekingsperiode met de kosten die zijn verbonden met de productie van de verkochte producten. De uitgaven zijn toegewezen aan de commerciële functiegebieden (productie, verkoop en distributie, boekhouding en marketing). Uitgaven en inkomsten die niet kunnen worden toegewezen aan functionele gebieden, worden vermeld in de verdere winst- en verliesposten, gesorteerd op type uitgaven en inkomsten. Met dit type groepering wordt achterhaald waar kosten ontstaan in een bedrijf. Op deze manier wordt het commerciële doel van de uitgave in beeld gebracht. Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 161

18 Balance of payments report
FINANCIËLE BOEKHOUDING - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies Balance of payments report Sinds januari 2006 is de nieuwe rapportering m.b.t. de betalingsbalans voor de Nationale Bank van België van toepassing. De hoofddoelstelling van dit nieuw concept is de rapportering van de bedrijfsactiviteiten van Belgische ondernemingen met/in het buitenland. De betalingsbalans van een land is een overzicht van de waarde van alle transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden tussen (ingezetenen van) België en (ingezetenen van) andere landen. Dit nieuw rapporteringsconcept impliceert dat gegevens m.b.t. buitenlandse betalingen niet langer nodig zijn, noch rechtstreeks van de ondernemingen, noch onrechtstreeks via de financiële instellingen. Er is nu een overgang naar een systeem van verzameling van gegevens waarbij de ondernemingen steekproefgewijs en rechtstreeks worden ondervraagd over hun buitenlandse bedrijfsactiviteiten door middel van enquêtes. Deze rapportering is niet meer gebaseerd op betalingen, maar op facturen en andere gelijkaardige documenten. Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 159

19 ONDERHOUD - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Preventief onderhoud Preventief onderhoud en inspecties vormen de acties ter verbetering van de beschikbaarheid van het systeem, en het minimaliseren van ongeplande stilstanden en productiestoringen. In preventief onderhoud kunnen inspecties en onderhoudstaken worden bepaald op basis van ene kalender (tijd) of op basis van een teller (prestatie-gebaseerd), of een combinatie van de twee. Voordelen van deze benadering zijn de volgende: Preventief onderhoud en inspecties worden door SAP gemonitored Wettelijk verplichte controles zijn onder het beheer van het SAP systeem en worden gedocumenteerd op het niveau van het equipment De orders voor preventief onderhoud en inspecties worden op tijd door het systeem gegenereerd De uitgevoerde taken kunnen gedocumenteerd worden in het betrokken equipment De kosten voor het uitgevoerde werk en van de wisselstukken worden opgeslagen Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 159

20 ONDERHOUD - verbeterde scenario's: Overzicht van nieuwe functies
Correctief Maintenance Binnen het dagelijks onderhoud komen onvoorziene gebeurtenissen ook voor in aanvulling op de geplande taken. Deze types van storingen of operationele uitzonderingen vereisen een snelle reactie van de onderhoudsorganisatie. Om deze redenen heeft de PM-component een uitgebreid meldings- en ordersysteem dat u kunt gebruiken om een aangepaste en flexibele aanpak van onderhoudsopdrachten. Triggers voor onderhoud ten gevolge van storingen zijn: Kritieke storingen die verhinderen dat de Productie wordt verdergezet (verwerking van noodmaatregelen). Niet-kritieke storingen van het productie-apparaat, maar die op middenlange termijn verholpen dienen te worden teneinde de toestand van de productie-installatie opnieuw optimaal te maken Deze functie wordt gebruikt in het scenario met ID 159

21 © 2011 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1"

Verwante presentaties


Ads door Google