De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Magazijntransport met levering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Magazijntransport met levering"— Transcript van de presentatie:

1 Magazijntransport met levering
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Artikelen van een vestiging naar een andere binnen dezelfde bedrijfscode overboeken zoals automatisch gevraagd door MRP of handmatig door een inkoper Voordelen Transparante view van openstaande magazijntransporten, transitvoorraad Efficiënte verwerking van interne magazijntransporten Belangrijke Processtappen Magazijntransport-ATB (met MRP) Magazijntransportbestelling wijzigen (met MRP) Magazijntransportorder (zonder MRP) Levering voor magazijntransportorder Leveringsvoorraad Afgiftebevestiging Goederenafgifte Overgeboekte artikelen ontvangen

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Inkoper Production Planner Magazijnmedewerker

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Magazijntransport met levering Het magazijntransport begint met een aanvraag om artikelen over te boeken van een vestiging naar een andere binnen hetzelfde bedrijfsnummer. Deze aanvraag, in de vorm van een magazijntransport-ATB, kan in de verwervende vestiging automatisch worden gecreëerd met een materiaalbehoefteplanning of handmatig door een inkoper. Er zijn geen stamgegevens nodig anders dan de artikelstam voor het magazijntransport. De artikelstam moet bestaan in zowel de verwervende (ontvangende) vestiging als in de leverende (verzendende) vestiging. Daarnaast hoeven magazijntransportbestellingen niet te worden goedgekeurd zoals andere bestellingen. Een inkoper valideert de juistheid van de magazijntransport-ATB en zet deze om in een magazijntransportbestelling. Een magazijnmedewerker van de verzendende vestiging controleert de artikelen die verzonden moeten worden en creëert desgewenst leveringen. Nadat een levering is gecreëerd, wordt er een picklijst voor de artikelen gegenereerd. Een magazijnmedewerker verzamelt de artikelen en bevestigt de gepickte hoeveelheden. Nadat de levering compleet is, worden de leveringshoeveelheden afgegeven, wordt de betreffende documentatie gegenereerd en worden de goederen verzonden. Het proces voor de leverende vestiging is nu beëindigd. Goederen worden ontvangen op de ontvangende vestiging, met verwijzing naar het leveringsnummer op de verzenddocumenten. Voorraad wordt ontvangen in het magazijn op basis van vaste parameters die zijn voorgesteld door de artikelstam en die kunnen worden gewijzigd op het moment waarop de transactiegegevens worden vastgelegd (dus wanneer de bestelling wordt gecreëerd of de goederen worden ontvangen).

5 Magazijntransport met levering
Procesflowdiagram Magazijntransport met levering Gebeur-tenis Dagelijkse werkvoorraad-verzending, Voldoende voorraad Aankomst artikelen aan de poort van de vestiging Transportorder genereren Transportorder bevestigen Behoefte aan materiaal Zon-der MRP MRP voorspellen, plannen & uitvoeren Magazijnmedewerker Magazijntransport tegen standaardkosten Boeking van winst-/verlieshoeveel-heden Levering Leveringsvoorraad verwerken voor bestellingen (Uitlevering creëren) Picklijst Afgifte-bevestiging Delivery Note Status van magazijntransport controleren Goederen-afgifte boeken GR-bon Goederen-ontvangst voor levering boeken Inkoper Magazijntransport-order creëren (zonder MRP) Magazijntransport-ATB verwerken Magazijntransport-bestelling wijzigen Proces beëindigen MRP = materiaalbehoefteplanning, GR = goederenontvangst

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Magazijntransport met levering"

Verwante presentaties


Ads door Google