De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vast-activa beheer SAP Best Practices Baseline Package (België)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vast-activa beheer SAP Best Practices Baseline Package (België)"— Transcript van de presentatie:

1 Vast-activa beheer SAP Best Practices Baseline Package (België)

2 Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen
De module Vast-activabeheer (FI-AA) wordt gebruikt voor het beheer en de controle van vaste activa met het SAP-systeem. In de financiële boekhouding dient zij als een subadministratie voor het grootboek en biedt detailinformatie over transacties met vaste activa. Voordelen Hele levensduur van activa van bestelling tot eerste verwerving (mogelijk beheerd als activa in aanbouw) tot de afboeking Waarden voor afschrijving en rente berekenen Afschrijvingsprognose Key procesflows Bijboeking uit inkoop bij leverancier Bijboeking met automatische tegenboeking Afboeking met opbrengst Afboeking van vaste activa zonder klant Post-Capitalization Bijschrijvingen Afrekening van vaste activa in aanbouw Verzoek tot vooruitbetalingen voor vaste activa in aanbouw Afschrijvingsboekingsrun Aanschaf- en productiekostenwaarden boeken Afschrijvingssimulatie/primaire-kostenplanning

3 Scenario-overzicht – 2 Vereiste SAP-applicaties: Vereist
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Vaste activa boekhouder Crediteurenadministratie Hoofd grootboekadministratie

4 Scenario-overzicht – 3 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Bijboeking uit inkoop bij leverancier Een externe bijboeking van een vast activa is een zakelijke transactie die voortvloeit uit de verwerving van een vast activa van een zakenpartner. De bijboeking kan worden geïntegreerd met of zonder crediteurenadministratie. Bijboeking met automatische tegenboeking De vaste activa kunnen automatisch worden geboekt tegen de verrekeningsrekening bijboeking vaste activa. Afboeking met opbrengst Een vast activa wordt verkocht met opbrengst. De verkoop wordt geboekt tegen een debiteur Een vast activa wordt verkocht met opbrengst. De verkoop wordt geboekt tegen een verrekeningsrekening. Een vast activa wordt vernietigd (verschroting), er is geen opbrengst. Afboeking van vaste activa zonder klant De verkoop van activa met gedeeltelijke afboeking zonder klant

5 Scenario-overzicht – 4 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Post-Capitalization Met na-activering worden latere correcties aan de aanschaf bedoeld. Bijschrijvingen Een bijschrijving is meestal een latere correctie van de waardering van een vermogensbestanddeel. Afrekening van vaste activa in aanbouw Vaste activa in aanbouw (AIA) zijn een speciale soort vaste activa. Vaste activa in aanbouw kunnen worden samengevat of per post worden beheerd. Verzoek tot vooruitbetalingen voor vaste activa in aanbouw Vooruitbetalingen voor vaste activa in aanbouw zijn bijschrijvingen voor vaste activa die moeten worden geactiveerd en gerapporteerd als een afzonderlijke post in de balans.

6 Scenario-overzicht – 5 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Afschrijvingsboekingsrun De afschrijvingsboeking moet periodiek worden gestart omdat de afschrijvingsrekeningen niet onmiddellijk worden geüpdatet. Het systeem creëert boekingsdocumenten voor elk waarderingsgebied en elke rekeninggroep in overeenstemming met het in Customizing gedefinieerde boekingsritme. Aanschaf- en productiekostenwaarden boeken Naast het boeken van afschrijvingen (met de afschrijvingsboekingsrun), is de belangrijkste periodieke werkzaamheid die u uitvoert het boeken van veranderingen aan balansrekeningwaarden. Deze veranderingen bestaan uit alle boekingen die de APK van de activa beïnvloeden, met inbegrip van bijboekingen, afboekingen, enzovoort. Afschrijvingssimulatie/primaire-kostenplanning U kunt de geplande afschrijving ook boeken als geplande kosten op de kostenplaatsen of interne orders waaraan de afzonderlijke vaste activa zijn toegewezen.

7 Procesflowdiagram Vaste-activaboekhouding - Overzicht Event
Stamgegevens vaste activa moeten worden gecreëerd Vaste activa boekhouder Activaverwervingen Afboekingen Overboekingen tussen maatschappijen Asset Explorer Na-activering Periodieke werkzaamheden Bijschrijvingen Overdracht van reserve Ongeplande afschrijving Vaste activa in aanbouw Hoofd grootboekadministratie Informatiesysteem Consistentiecontrole

8 Procesflowdiagram Vaste-activaboekhouding - Activaverwervingen Event
Verworven activa 162 Overzicht Vaste activa boekhouder Verwerving via crediteurenadministratie Bijboeking met automatische tegenboeking Neen Ja Bijboeking geïntegreerd met crediteurenadministratie

9 Procesflowdiagram Vaste-activaboekhouding - afboekingen Event
Af te boeken actief 162 Overzicht Vaste activa boekhouder Afboeking met verwachte opbrengst Afboeking na vernietiging Neen Ja Afboeking met debiteur Afboeking met opbrengst zonder debiteur Neen Ja Afboeking met opbrengst en debiteur

10 Procesflowdiagram Vaste-activaboekhouding - Activa in aanbouw Event
Financieel actief moet worden aangemaakt zonder investeringsorder Vooruitbetaling goedgekeurd 162 Overzicht Vaste activa boekhouder Activa in aanbouw activeren Crediteurenadministratie Vooruitbetalingsaanvraag boeken Boek vooruitbetaling Eindfactuur boeken Vooruitbetaling vereffenen

11 Procesflowdiagram Vaste-activaboekhouding - Periodieke verwerking
Event 162 Overzicht Periodeafsluiting Vaste activa boekhouder Actief in aanbouw afrekenen (164) Afschrijvings-boekingsrun Afschrijvingsrun Waarden herberekenen Aanschaf- en productiekostenwaarden boeken Lijst van afzonderlijke boekingen voor activa Financiële periode van activa openen en sluiten Jaareinde Afschrijvings-simulatie/primaire-kostenplanning Rekening afstemmen Jaarafsluiting voor vaste activa Neen Ja Verandering boekjaar voor activa

12 Legende Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Symbool
Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: Bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): Lijn geeft de normale volgorde van de stappen en de richting van de flow in het scenario weer. Flowlijn (onderbroken): Lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit / event: Identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt Komt niet overeen met een taakstap in het document Eenheidsproces: Identificeert een taak die stap voor stap in het scenario wordt beschreven Komt overeen met een taakstap in het document Procesreferentie: Als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier scenarionummer en -naam in. Subprocesreferentie: Als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in Procesbeslissing: Identificeert een beslissing / vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend / van vorig diagram: Leidt naar de volgende / vorige pagina van het diagram Stroomschema wordt vervolgd op de volgende / vorige pagina Afdruk / Document: Identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen Werkelijke financiën: Geeft een financieel boekingsdocument weer Budgetplanning: Geeft een budgetplanningsdocument weer Handmatig proces: Een taak die handmatig wordt uitgevoerd Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie / gegevens: Dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die van een externe bron komen. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen Systeembeslissing geslaagd / mislukt: Dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Diagram-verbinding <Functie> Afdruk / Document Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactiviteit / Event Budgetplanning Eenheidsproces Handmatig proces Proces-referentie Bestaande versie / Gegevens Subproces-referentie Systeem-beslissing geslaagd / mislukt Proces-beslissing

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Vast-activa beheer SAP Best Practices Baseline Package (België)"

Verwante presentaties


Ads door Google