De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 WAT IS PRECIES HET DOEL?

4

5

6 ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?

7 H4 | MARKETINGCOMMUNICATIE?
FLOOR&VAN RAAIJ: “MARKETINGCOMMUNICATIE IS HET IN CONTACT TREDEN MET DE HANDEL EN/OF CONSUMENTEN OM HUN KENNIS, ATTITUDE EN GEDRAG TE BEINVLOEDEN IN EEN VOOR HET MARKTINGBELEID GUNSTIGE RICHTING”

8 MCM valt samen met een juiste strategie
Om de juiste doelgroep te bereiken De juiste doelstellingen te behalen De juiste effecten te beogen De juiste middelen in te zetten

9 Marketing Communicatie Strategie
Kritiek op marketingcommunicatie: Marketingcommunicatie maakt producten duurder Marketingcommunciatie beperkt de concurrentie Marketingcommunicatie creeert schijnbehoeften Marketingcommunicatie roept irritatie op Marketingcommunicatie overdrijft en misleidt traning mcp 2009/10

10 Noodzaak van een Strategisch Communicatieplan
Strategische planning is noodzakelijk om snel op kansen en bedreigingen in te spelen. Intern én Extern. Er kan richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten van een bedrijf/Vereniging dan wel merk. Planning betreft een continue activiteit. Als de sitiuatie aanleiding geeft worden doelstellingen of strategie veranderd. traning mcp 2009/10

11 PLANNINGSTERMIJN Onderscheid tussen:
Kortetermijnplanning ( ongeveer een jaar) Middellangetermijnplanning ( periode twee tot vijf jaar) Langetermijnplanning (periode langer dan vijf jaar) traning mcp 2009/10

12 VOORDELEN STRATEGISCHE PLANNING
Vroegtijdig inspelen op veranderingen Identificeren van winstmogelijkheden Betere marktbewerking Gefundeerde investerings beslissingen Coordinatie en Controle traning mcp 2009/10

13 ROADMAP? Ja! Waar wil het bedrijf naar toe (dan)?
Integreer de plannen in de aanwezige marketing- en communicatiestrategie van de organisatie. Probeer Off en ONLINE op een pagina te krijgen (of een pad) Kwantificeer de doelen Hou het visueel Maak schetsen Betrek alle mogelijke afdelingen erbij.

14

15 KRITIEK op MCM 1) Hogere prijs 2) Beperking van de concurrentie
3) Monopolievorming 4) Schijnbehoeften en consumptiepatronen 5) Belediging voor de intelligentie - Smaak, Schijnwerkelijkheid, Bevestiging rolpatronen.

16

17 WETGEVING WET misleidende reclame Wet op de kansppelen Sweepstakes
Wet op de bescherming persoonsgegevens Benelux vedrag inzake de intellectuele eigendom Warenwet Auteurswet Mediawet

18 INSTANTIE; Reclame Code Commissie

19

20

21

22 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
Categoriebehoefte Kan latent aanwezig zijn, Marcom maakt het manifest. Herinnering. Merkbekendheid Actief, Passief, Top of Mind Awareness, Brand Awareness Set – Brand Asset Evaluator, krijg je een overzicht van Merkwaarde en Merkperceptie.

23

24 DAGMAR MODEL

25 POSITIONERING INFORMATIONEEL TRANSFORMATIONEEL TWEEZIJDIG
UITVOERINGSPOSITIONERING

26

27

28 CREATIEVE CONCEPT

29

30

31 BUDGETTEREN Rol van Marketingcommunicatie in het marketingproces
FACTOREN die van invloed zijn: Rol van Marketingcommunicatie in het marketingproces Omvang marktgebied Levenscyclus van het product Producteigenschappen en productdifferentiatie Winstmarge en omzetvolume Activiteiten van de concurrentie Mediakosten HOOFDSTUK 10

32 VORMEN VAN BUDGETTEREN:
ANTI CYCLISCH OMZETPERCENTAGE TAAKSTELLEND PARITEITEN SLUITPOST

33 BUREAU’S

34

35

36

37

38

39

40 WAAR ZITTEN ZE DAN?

41 GEBRUIK DE JUISTE MIDDELEN

42 MARKETING COMMUNICATIE INSTRUMENTEN

43 2.3 | MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN
MET ALLE MARCOM-INSTRUMENTEN PROBEREN WE HET KEUZEGEDRAG VAN DE CONSUMENT TE BEINVLOEDEN SIGNALEN VOOR DE CONSUMENT BESTAAN OA UIT: MERKNAAM VERPAKKING VORMGEVING PRIJS DISTRIBUTIEKANALEN MAAR ER ZIJN ANDERE MANIEREN OM HET PROD. ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN: MARCOMMIX

44

45 RECLAME

46 ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIE

47

48

49 SPONSORING

50 WINKEL COMMUNICATIE

51

52 PERSOONLIJKE VERKOOP

53 EVENTS

54

55

56

57 MEDIALANDSCHAP We onderscheiden: Visuele media Auditieve media
Audiovisuele media © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 57

58 Ga naar : http://www.mediaonderzoek.nl/ NOM http://www.nommedia.nl/

59 PERSBUREAUS Verkopen nieuws aan hun klanten
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 59

60 DAGBLADEN © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 60

61 TIJDSCHRIFTEN © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 61

62 oplagecijfers © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 62

63 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR

64 VAKBLADEN richten zich op een speciaal onderwerp of vakgebied
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 64

65 RECLAME BUITEN DE RECLAMEBLOKKEN OM
Billboarding Product placement Inscript sponsoring Price sponsoring Programmaparticipatie © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 65

66 BIOSCOOPRECLAME

67 BUITENMEDIA Vaste buitenmedia Bewegende buitenmedia
Evenement- gebonden media © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 67

68

69

70 VIRAL Voorbeeld van HEINEKEN
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 70

71 MEDIASELECTIE © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 71

72 CRITERIA VOOR MEDIASELECTIE
Oplage Bereik Dekking Kosten per duizend Communicatievermogen Contractfrequentie Budget © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 72

73 OPLAGE Het aantal exemplaren dat van een krant, boek of tijdschrift wordt gedrukt
Drie toppers © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 73

74 BEREIK Alle personen die een medium hebben gelezen of gezien
Gemiddeld bereik Cumulatief bereik Actueel bereik Brutobereik Nettobereik © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 74

75 DEKKING Bereken je door het aantal bereikte personen van de doelgroep te delen door het totaal aantal personen van de doelgroep © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 75

76 KOSTEN PER DUIZEND De totale kosten per 1000 bereikte personen
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 76

77 COMMUNICATIEVERMOGEN De mate waarin een medium in staat is een specifieke boodschap over te brengen
Hangt af van aantal factoren: Technische eigenschappen Context van het medium Confrontatiesituatie Internal pacing External pacing © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 77

78 CONTRACTFREQUENTIE Het aantal malen dat de doelgroep in een bepaalde periode met het medium in aanraking wordt gebracht De frequentie kan als volgt worden ingedeeld: Constant aanwezig Pieken Concentraties © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 78

79 TESTEN EN EVALUEREN Pretest Posttest Nulmeting
© 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 79

80 MEDIATARIEVEN Kosten hangen onder andere af van:
Advertentietarief van het blad Plaats in het blad Formaat Kleurgebruik Contract © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 80

81 Start vóór het eerste gesprek.
ORIENTATIE Start vóór het eerste gesprek. Voor het gesprek met de opdrachtgever oriënteer je je op twee zaken: Organisatie en/of merk Trends en ontwikkelingen in de sector © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 81

82 Weet wat de opdrachtgever wil.
INTAKEGESPREK Weet wat de opdrachtgever wil. Twee doelen: Kennismaken Informatie verzamelen © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 82

83 Is het probleem wel met communicatie op te lossen?
PROBLEEMANALYSE Is het probleem wel met communicatie op te lossen? Besteed veel aandacht aan de probleemanalyse Wat is het probleem? Wie zijn direct betrokken bij het project? Wat is intern al aan het probleem gedaan? Waarom is het probleem nog niet opgelost? © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 83

84 PLAN VAN AANPAK Hierdoor krijgt de opdrachtgever inzicht in het project, de fasering, outputmomenten en het eindresultaat © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 84

85 Verras met creatieve oplossingen.
OPLOSSINGEN VINDEN Verras met creatieve oplossingen. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 85

86 Verleid je klant en verkoop je advies.
Ken je kwaliteiten Wees assertief en proactief Verras de opdrachtgever © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 86

87 Geef duidelijk de vervolgstappen aan.
AFRONDING Geef duidelijk de vervolgstappen aan. Draag al het relevante materiaal over. Voer je afrondende gesprekken met betrokkenen en met de opdrachtgever. Zorg voor een goed overdrachtsdocument. © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99


Download ppt "WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?"

Verwante presentaties


Ads door Google