De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 WAT IS PRECIES HET DOEL?

4

5

6 ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?

7 H4 | MARKETINGCOMMUNICATIE? FLOOR&VAN RAAIJ: “MARKETINGCOMMUNICATIE IS HET IN CONTACT TREDEN MET DE HANDEL EN/OF CONSUMENTEN OM HUN KENNIS, ATTITUDE EN GEDRAG TE BEINVLOEDEN IN EEN VOOR HET MARKTINGBELEID GUNSTIGE RICHTING”

8 MCM valt samen met een juiste strategie Om de juiste doelgroep te bereiken De juiste doelstellingen te behalen De juiste effecten te beogen De juiste middelen in te zetten

9 Marketing Communicatie Strategie Kritiek op marketingcommunicatie: 1.Marketingcommunicatie maakt producten duurder 2.Marketingcommunciatie beperkt de concurrentie 3.Marketingcommunicatie creeert schijnbehoeften 4.Marketingcommunicatie roept irritatie op 5.Marketingcommunicatie overdrijft en misleidt traning mcp 2009/10 9

10 Noodzaak van een Strategisch Communicatieplan Strategische planning is noodzakelijk om snel op kansen en bedreigingen in te spelen. Intern én Extern. Er kan richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten van een bedrijf/Vereniging dan wel merk. Planning betreft een continue activiteit. Als de sitiuatie aanleiding geeft worden doelstellingen of strategie veranderd. traning mcp 2009/10 10

11 PLANNINGSTERMIJN Onderscheid tussen: Kortetermijnplanning ( ongeveer een jaar) Middellangetermijnplanning ( periode twee tot vijf jaar) Langetermijnplanning (periode langer dan vijf jaar) traning mcp 2009/10 11

12 VOORDELEN STRATEGISCHE PLANNING Vroegtijdig inspelen op veranderingen Identificeren van winstmogelijkheden Betere marktbewerking Gefundeerde investerings beslissingen Coordinatie en Controle traning mcp 2009/10 12

13 ROADMAP? Ja! Waar wil het bedrijf naar toe (dan)? Integreer de plannen in de aanwezige marketing- en communicatiestrategie van de organisatie. Probeer Off en ONLINE op een pagina te krijgen (of een pad) Kwantificeer de doelen Hou het visueel Maak schetsen Betrek alle mogelijke afdelingen erbij.

14

15 KRITIEK op MCM 1) Hogere prijs 2) Beperking van de concurrentie 3) Monopolievorming 4) Schijnbehoeften en consumptiepatronen 5) Belediging voor de intelligentie  - Smaak, Schijnwerkelijkheid, Bevestiging rolpatronen.

16

17 WETGEVING WET misleidende reclame Wet op de kansppelen Sweepstakes Wet op de bescherming persoonsgegevens Benelux vedrag inzake de intellectuele eigendom Warenwet Auteurswet Mediawet

18 INSTANTIE; Reclame Code Commissie

19

20

21

22 COMMUNICATIEDOELSTELLI NGEN Categoriebehoefte Kan latent aanwezig zijn, Marcom maakt het manifest. Herinnering. Merkbekendheid Actief, Passief, Top of Mind Awareness, Brand Awareness Set – Brand Asset Evaluator, krijg je een overzicht van Merkwaarde en Merkperceptie.

23

24 DAGMAR MODEL

25 POSITIONERING INFORMATIONEEL TRANSFORMATIONEEL TWEEZIJDIG UITVOERINGSPOSITIONERING

26

27

28 CREATIEVE CONCEPT

29

30

31 BUDGETTEREN FACTOREN die van invloed zijn: 1.Rol van Marketingcommunicatie in het marketingproces 2.Omvang marktgebied 3.Levenscyclus van het product 4.Producteigenschappen en productdifferentiatie 5.Winstmarge en omzetvolume 6.Activiteiten van de concurrentie 7.Mediakosten 8.HOOFDSTUK 10

32 VORMEN VAN BUDGETTEREN: 1)ANTI CYCLISCH 2)OMZETPERCENTAGE 3)TAAKSTELLEND PARITEITEN 4)SLUITPOST

33 BUREAU’S

34

35

36

37

38

39

40 WAAR ZITTEN ZE DAN?

41 GEBRUIK DE JUISTE MIDDELEN

42 MARKETING COMMUNICATIE INSTRUMENTEN

43 MET ALLE MARCOM-INSTRUMENTEN PROBEREN WE HET KEUZEGEDRAG VAN DE CONSUMENT TE BEINVLOEDEN 2.3 | MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN SIGNALEN VOOR DE CONSUMENT BESTAAN OA UIT: - MERKNAAM - VERPAKKING - VORMGEVING - PRIJS - DISTRIBUTIEKANALEN MAAR ER ZIJN ANDERE MANIEREN OM HET PROD. ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN: MARCOMMIX

44

45 RECLAME

46 ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIE

47

48

49 SPONSORING

50 WINKEL COMMUNICATIE

51

52 PERSOONLIJKE VERKOOP

53 EVENTS

54

55

56

57 We onderscheiden: Visuele media Auditieve media Audiovisuele media © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 57

58 Ga naar : http://www.mediaonderzoek.nl/ NOM http://www.nommedia.nl/ http://www.nommedia.nl/upload/documenten/nom-website- gemiddeld-bereik-npm-2011-ii-2012-i.pdf http://www.nommedia.nl/upload/documenten/nom-website- gemiddeld-bereik-npm-2011-ii-2012-i.pdf

59 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 59

60 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 60

61 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 61

62 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 62

63 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR

64 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 64

65 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 65

66

67 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 67

68

69

70 Voorbeeld van HEINEKEN © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 70

71 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 71

72 1.Oplage 2.Bereik 3.Dekking 4.Kosten per duizend 5.Communicatievermogen 6.Contractfrequentie 7.Budget © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 72

73 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 73

74 Gemiddeld bereik Cumulatief bereik Actueel bereik Brutobereik Nettobereik © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 74

75 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 75

76 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 76

77 Hangt af van aantal factoren: Technische eigenschappen Context van het medium Confrontatiesituatie Internal pacing External pacing © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 77

78 De frequentie kan als volgt worden ingedeeld: Constant aanwezig Pieken Concentraties © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 78

79 Pretest Posttest Nulmeting © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 79

80 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 80

81 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 81 Start vóór het eerste gesprek.

82 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 82 Weet wat de opdrachtgever wil.

83 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 83 Is het probleem wel met communicatie op te lossen?

84 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 84

85 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 85 Verras met creatieve oplossingen.

86 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 86 Verleid je klant en verkoop je advies.

87 © 2010 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Communicatie Handboek 87 Geef duidelijk de vervolgstappen aan.

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99


Download ppt "WAT IS PRECIES HET DOEL? ALS JE NIET WEET HOE JE ERGENS GAAT KOMEN?"

Verwante presentaties


Ads door Google