De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OUDERAVOND 6 VWO. Programma :  Indeling examenjaar en PTA  Slaag/zak-regeling  RTTI  Decanaat: - studiekeuze - studiefinanciering - BAMA regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OUDERAVOND 6 VWO. Programma :  Indeling examenjaar en PTA  Slaag/zak-regeling  RTTI  Decanaat: - studiekeuze - studiefinanciering - BAMA regeling."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OUDERAVOND 6 VWO

2 Programma :  Indeling examenjaar en PTA  Slaag/zak-regeling  RTTI  Decanaat: - studiekeuze - studiefinanciering - BAMA regeling  Pauze  Mentoren PROGRAMMA

3  Geen voortgangstoetsen en rapporten  Alleen schoolexamens: - tentamens - praktische opdrachten - handelingsdelen - profielwerkstuk  Centraal examen in mei School Examen Centraal examen

4  Periode 4: tentamens 12-16 november  Periode 5: tentamens 28 januari -1 februari  Periode 6: tentamens 3 - 10 april  CE 1:13 mei – 29 mei  CE 2:start 18 juni Indeling examenjaar

5 3 herkansingen:  - 1 herkansing na periode 4  - 1 herkansing na periode 5  - 1 herkansing na de KLT Herkansingen

6 Niet herkansbaar zijn:  praktische opdrachten  praktijkonderdelen van Kubv, Kudr en BSM  handelingsdelen  Profielwerkstuk  presentatie Nederlands (van het pws)  tentamens uit periode 6 van dit jaar Herkansingsregeling

7  minimaal 1 vak, bij voorkeur 2  studielast minimaal 80 slu per leerling  PWS wordt gemaakt in drietallen  cijfer PWS is onderdeel van het combinatiecijfer  PWS is basis voor presentatie bij Ne  PWS wordt gemaakt in ELO Magister Profielwerkstuk

8 ELO Magister is elektronische leeromgeving Voordelen:  inleveren via ELO  al het materiaal altijd en overal voor de leerlingen en begeleider beschikbaar  begeleiden op afstand mogelijk  plagiaatcontrole ELO Magister

9  4 tussentijdse beoordelingen met de begeleider  beoordelingen gelden als GO/ NO GO moment  géén GO betekent niet beginnen aan volgende fase  leerlingen werken op school tot zij een GO krijgen  ouders worden op de hoogte gebracht GO/NO GO

10 SECEeindcijfer Ne6,54,56 En5,55,56 Fa5,56,06 WiB6,54,56 Na6,05,06 Sk6,05,06 Bi7,07,07 Ec7,05,06 CKVvv LOgg Combinatiecijfer77 (Ma, ANW, PWS, eventueel KCV) Gemiddelde CE cijfer5,3 Geslaagd of gezakt?

11 SECEeindcijfer Ne6,56,46 En4,04,04 Fa5,56,06 WiB6,55,56 Na5,55,05 Sk6,07,07 Bi7,07,07 Ec7,05,06 CKVvv LOgg Combinatiecijfer77 (Ma, ANW, PWS, eventueel KCV) Gemiddelde CE cijfer5,7 Geslaagd of gezakt? (2)

12  Donderdag 13 juni 2012:uitslag CE1 (o.v.)  Woensdag 26 juni 2012:uitslag CE2  Donderdag 27 juni 2012: diploma-uitreiking 6 VWO Belangrijke data:

13 Gehoord  Ik heb me te pletter geleerd voor de toets wiskunde en heb toch een diepe onvoldoende gekregen!  Ik kan toch niets voorbereiden want ik heb een tekst!  De toets ging helemaal niet over wat ik moest leren!  De overstap van de onder- naar de bovenbouw is groot: hoe kan ik in de 3 e een 8 hebben gehaald en in de 4 e een 5?

14 Wat is RTTI? RTTI is een middel om:  inzicht te krijgen in de leerprestaties van leerlingen  onderwijs en begeleiding te optimaliseren

15 Waarom RTTI?  waarborgen toetskwaliteit  opstellen van doorlopende leerlijnen  verkrijgen van inzicht in de leerprestaties van leerlingen  begeleiden van leerlingen door systematische feedback  motiveren van leerlingen (actieve rol in eigen leerproces)  inspelen op verschillen tussen leerlingen  determineren en adviseren

16 PTD Programma van toetsing en doorstroming

17 R (reproductieve) vragen Alles wat je uit je hoofd moet en kan leren R TTI

18 T1 (toepassingsgerichte) vragen Het geleerde en geoefende toepassen in een vergelijkbare situatie (m.a.w. zoals je hebt geoefend in je boek) R T TI

19 T2 (toepassingsgerichte) vragen Het geleerde en geoefende toepassen in een nieuwe situatie RT T I

20 I (inzicht) vragen Vanuit verschillende nieuwe perspectieven denken bijv. iets aan de leerstof toevoegen, verbanden leggen of zelf een voorbeeld bedenken RTT I

21 Transparant Ontwikkelingsgericht en reflectief Optimaal diagnosticeren en determineren Voordelen RTTI

22 Decanaat

23 Wat ga ik doen na het eindexamen?  4vwo: oriënteren  5vwo: verkennen  6vwo: verdiepen  6vwo: de knoop doorhakken Na het examen

24 voor 15 januari 2013  decentrale toelating  HBO-opleidingen met aanvullende eisen voor 15 mei 2013  numerus fixusopleiding Datum op website opleiding  Opleiding met intake-procedure Instromen

25 basisbeurs266 96lening/gift aanvullend245 225lening/gift lening284 284echte lening maandbedragen in euro Collegegeldkrediet ov-jaarkaart lening/gift Prestatiebeurs

26 Verdwenen:  Langstudeerdersboete  Lening in masterfase Maar: Sociaal leenstelsel in partijprogramma PvdA en VVD ! Prestatiebeurs

27  Collegegeld  Ziektekosten  Kamerhuur  Boeken etc.  Kleding  Voedsel  Uitgaan  …….. Uitgaven en inkomsten  Ouders  Beurs  Baantje  Lening

28  www.studielink.nl www.studielink.nl  www.ib-groep.nl www.ib-groep.nl  Soms website HBO of WO instelling Aanmelden

29 Vanaf 18 jaar  Geen kinderbijslag meer  Tegemoetkoming studiekosten  Zorgtoeslag In de examenklas

30 WO 8 7 6 PhD-traject (5) master 4 master 3 bachelor 2 bachelor 1 bachelor BACHELOR/MASTER structuur HBO 5 master 4 bachelor 3 bachelor 2 bachelor 1 propedeuse

31 Eigenlijk:  Bindend afwijzend studieadvies  HBO altijd  WO soms (steeds vaker) Bindend studieadvies

32  Definitief stoppen voor 1 februari  Een jaar later een andere studie Stoppen en studiefinanciering

33

34  Nog algemene vragen  Ouderavonden op 12 en 13 december ! Vragen

35  Lokaal 1.10Nadège Moesker  Lokaal 1.11Bert Boots  Lokaal 1.12Yolanda Kaufmann  Lokaal 1.13Fred Zuiker  Lokaal 1.15Gliondar MacGloinn V6Y  Lokaal 1.16Caroline Le Large V6X Na de pauze


Download ppt "WELKOM OUDERAVOND 6 VWO. Programma :  Indeling examenjaar en PTA  Slaag/zak-regeling  RTTI  Decanaat: - studiekeuze - studiefinanciering - BAMA regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google