De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcen- traties Hoek van Holland: wat is mogelijk en wat is zinvol? DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcen- traties Hoek van Holland: wat is mogelijk en wat is zinvol? DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman."— Transcript van de presentatie:

1 2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcen- traties Hoek van Holland: wat is mogelijk en wat is zinvol? DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman

2 2 Resultaat bijeenkomst 26 oktober Ongerustheid over mogelijk optredende pieken van benzeen in HvH  Onderzoek naar mogelijke bronnen van benzeen in de omgeving  Installeren meetapparaat in meetstation Berghaven? Kan het en is het zinvol?  Aanvullende metingen in bebouwde kom HvH? Kan het en is het zinvol?

3 Meetpunt Berghaven Sinds 1 juli 2007 Stikstofoxiden, fijn stof (PM 10 ), zwaveldioxide, ozon, zwarte rook Analyse over 12 maanden Vergelijking met Maassluis

4 Grenswaarden luchtkwaliteit NO 2 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) PM 10 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) PM 10 : 50 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 35 overschrijdingen per jaar) Benzeen: 5 µg/m 3 (jaargemiddelde) SO 2 : 125 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 3 overschrijdingen per jaar) Lood: 0.5 µg/m 3 (jaargemiddelde)

5 Geen overschrijding grenswaarden fijnstof Geen overschrijding grenswaarden NOx Geen overschrijding grenswaarde benzeen Geen verschillen met Maassluis Conclusie metingen

6 Meetresultaten

7 7

8 Benzeenconcentraties Maassluis

9 Uurgemiddelden benzeen 2009

10 Uurgemiddelden benzeen 2008

11 11 Benzeenmetingen 2003/2004

12 12 Er is geen reden om aan te nemen dat er in HvH meer en/of hogere pieken in de benzeenconcentraties zullen optreden dan in Maassluis.

13 13 Beslisboom luchtonderzoek

14 14 Onderzoek naar bronnen In samenspraak met Havenbedrijf en bewoners mogelijke bronnen inventariseren Zijn dat continue bronnen of bronnen die slechts af en toe voorkomen? Wat zijn de mogelijke bronnen die de pieken in Maassluis veroorzaken? Zijn die bronnen ook in de buurt van HvH aanwezig?

15 15 Benzeenmetingen 2003/2004 Jaargemiddelde benzeen concentratie [μg/m3] per windrichting meetstation Hoogvliet.

16 16 Opzet nader onderzoek Stap 1: Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met burgers. Stap 2: Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie.

17 17 Website WWW.DCMR.NL/LUCHT Info: marcel.koeleman@dcmr.nl

18 18 Opzet nader onderzoek Stap 1: Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met burgers. Kostenindicatie: 50-150 uur (ic 5000- 15000 uur afhankelijk van aard (bv ja/neen inzet rekenmodel) en omvang Stap 2: Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Kostenindicatie voor dat laatste, incl rapportage en ex btw 20.000 euro. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie. Totaal generaal: 25.000 - 35.000 euro ex btw (voor zover van toepassing)


Download ppt "2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcen- traties Hoek van Holland: wat is mogelijk en wat is zinvol? DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman."

Verwante presentaties


Ads door Google